HOME
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
ǘӘ     ǘӘ  جستجو 

 
 
 
  ȡ
Ԙ  ǘ
 ǡ ǡ
  ǡ

 ǡ
/
 
 
ǘӘ  
ǘӘ  䐡
 
کتابخانه نويسندگان 
ǘӘ  

09/08/2020
Espaol Franais English Deutsch Portugus Italiano Catal
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

An act of piracy/Un acte de piraterie/Un acto de piratera/Piraterie/Un atto di pirateria/Um acto de pirataria/Ett piratdd
İsrailliler korsanlık eylemi ediyorsunuz demektir/Μια πράξη της πειρατείας/


http://freegaza.org


         


Mohamed Abo Afefa, Palestine

Abdelbari Atwan

Non siate tristi... un grande risultato

1-6-2010

Tradotto da Giorgioguido Messina, Tlaxcala

 

Layelle Saad & Ramadan Al Sherbini

Israelis subdued captain by pointing gun at a child

Algerian activist gives chilling account of atrocities

Israelis machten sich den Kapitn gefgig,

indem sie das Gewehr auf Baby richteten


Algerische Aktivistin gibt einen erschreckenden Bericht der Grueltaten

  

!

Honour to the martyrs!
Honneur aux martyrs !
Honor a los Mrtires!
Ehre den Mrtyrern!

Mavi Marmara şehitleri:

İbrahim Bilgen - Siirt
 Ali Haydar Bengi - Diyarbakır
Cevdet Kılılar -İstanbul
etin Topuoğlu - Adana
Necdet Yıldırım - Malatya
Furkan Doğan - Kayseri
Fahri Yaldız - Adıyaman
Cengiz Songr - İzmir
Cengiz Akyz-İskenderun

   
Les neuf victimes turques, assassines par larme isralienne bord du navire turc Mavi Marmara, alors quil tentait dacheminer laide humanitaire la population de la bande de Gaza, et se trouvait dans les eaux internationales.

Furkan Doğan, 19 ans, tudiant Kayseri High School ; esprait devenir mdecin. Fils du Dr Ahmet Doğan, Prof Assoc lUniversit Erciyes. Un turco-amricain, double national, avec deux frres et surs.

Cengiz Akyz, 41 ans, dIskenderun. Mari Nimet Akyz ; trois enfants - Furkan (14), Beyza (12) et Erva Kardelen (9).

İbrahim Bilgen, 61 ans, ingnieur lectricien de Siirt. Membre de la Chambre des ingnieurs en lectricit de la Turquie. Mari et pre de 6 enfants.

Ali Haydar Bengi, 39 ans, tenait un magasin de rparation de tlphones Diyarbakir. Diplm de lUniversit Al-Azhar, au Caire (dpartement de littrature arabe). Mari Saniye Bengi ; quatre enfants.

Cevdet Kililar, 38 ans, originaire de Kayseri. Journaliste, travaillait dernirement en tant que webmaster pour la Fondation daide humanitaire (IHH). Mari Derya Kililar ; deux enfants.

etin Topuoğlu, 54 ans, dAdana. Ancien joueur de football amateur et champion de taekwondo, qui a entran lquipe nationale de taekwondo de la Turquie. Mari, un fils, Aytek.

Son pouse, Cigdem Topuoğlu, tait galement bord du Mavi Marmara, mais a survcu.

Necdet Yildirim, 32 ans, travailleur humanitaire IHH de Malatya. Mari avec une fille de trois ans.

Fahri Yaldiz, 43 ans, pompier qui a travaill pour la municipalit de Adiyaman. Mari et pre de quatre enfants.

Cengiz Songr, 47 ans, dIzmir. Mari Nurcan Songr, six filles, un fils.

(Merci ceux qui ont recherch et traduit ces informations et qui les font circuler sur Facebook).

Source : http://www.europalestine.com/spip.php?article5137 

Passengers recount mid-sea horror
Passagiere berichten ihre Horror-Erlebnisse auf hoher See

ALJAZEERA.NET

Un nuevo crmen del gobierno israel. Hasta dnde piensa llegar Israel?
El lamento de Hillary- Nota sobre el ataque a la flotilla de Gaza
por Atilio A. Boron

Israel is already singled out
by Kourosh ZIABARI یی


Emad Hajjaj, aka Mahjoob, Jordan ()

Son Haberler
Ancak İhlas Haber Ajansı (İHA), saldırıda hayatını kaybeden 4 Trkn isimlerinin Ali Haydar Bengi, Ali E. Yaratılmış, Muharrem Koak ve İbrahim Bilgen olduğunu abonelerine aktardı.

Last news

According to the Turkish News Agency İHA, 4 Turks have been killed on the ship Mavi Marmara by Israelis commandos: Ali Haydar Bengi, Ali E. Yaratılmış, Muharrem Koak and İbrahim Bilgen.

List of 14 injured

VIVAnews - The Turkish Relief Foundation (IHH) releases the list of those humanitarian activists injured during the Israeli attack on Mavi Marmara. The release however does not include the names of the deceased.

"Last night after 8 pm, the Turkish IHH announced a list. More than 50 people are wounded and 19 are dead [during the assault]," Operational Director of Sahabat Al-Aqsha, Amirul Iman, told VIVAnews on Tuesday, June 1.

Sahabat Al-Aqsha is an Indonesian humanitarian group aboard the Mavi Marmara. Three volunteers from the said organization joined the humanitarian fleet.

The list has yet to mention the complete names of the injured. "The wounded are less than 50. No names from Indonesia appear on the list," he said.

There were 12 Indonesians on the ship. "The identification was based on the video streaming," said Amirul.

Amirul has yet to get verified report on the fate of his three partners. The last contact with one the partners was made around 24 hours ago.

"At that very moment, exactly one hour before the attack took place, I chatted with Surya Fahrizal (journalist of Hidayatullah). He said the Israeli fleet tailed them at 11 pm," he said.

Here is the list of some of the injured released by the Turkey's IHH:

1. Skr Peker
2. Mehmet Murat Yildirim
3. Canip Tun
4. Sadettin Furkan
5. Tuna Ycel
6. Muhittin Yildirim
7. Osman alik
8. Suat Kosmaz
9. Sahin Ibrahim Gleryz
10. Imdat Avli
11. Mustafa Batiran
12. Rabiha Gmrk
13. Cevdet enek
14. Erkan Baycidan


Translated by Bonardo Maulana W
Source: VIVAnews, 1/6.2010

Dernires nouvelles

Selon l'agence de presse turque İHA, 4 citoyens turcs ont t tus par les commandos israliens bord du Mavi Marmara : Ali Haydar Bengi, Ali E. Yaratılmış, Muharrem Koak et İbrahim Bilgen.

ltimas
Segn la agencia de noticias turca İHA, cuatro ciudadanos turcos fueron asesinados por los comandos israeles a bordo de la Mavi Mrmara: Ali Haydar Bengi, Ali E. Yaratılmış, Kocak Muharrem y Bilgen Ibrahim.

 

Carlos Latuff

..

6/1/2010

ɡ ء .
ߡ .
.
.
ɡ ʡ ʡ ǡ .
' ' '
ɡ .
: ɡ ɡ ǡ .
: ɡ . ̡ .
: ɡ ǡ ɡ . ɡ .
: ɡ ɡ ɡ ǡ .
: ϡ .
: ɡ ǡ ɡ ǡ ɡ '' .
: '' ɡ ɡ . .
' ' '
ɡ ɡ .
ɡ .
ǡ ֡ .
ɡ ѡ ǡ ɡ .
ɡ .
ɡ Ρ ѡ ɡ ء .

 
Emad Hajjaj, aka Mahjoob, Jordan ()

 

Raid on the Gaza Flotilla

Israel's Attack on Us All

By JONATHAN COOK
CounterPunch, 31/5/2010

Nazareth.

It is quite astounding that Israel has been able to create over the past 12 hours a news blackout, just as it did with its attack on Gaza 18 months ago, into which our main media organisations have willingly allowed Israeli spokespeople to step in unchallenged.

How many civilians were killed in Israels dawn attack on the Gaza-bound flotilla of aid? We still dont know. How many wounded? Your guess is as good as mine. Were the aid activists armed with guns? Yes, says Israel. Were they in cahoots with al-Qaeda and Hamas? Certainly, says Israel. Did the soldiers act reasonably? Of course, they faced a lynch, says Israel.

If we needed any evidence of the degree to which Western TV journalists are simply stenographers to power, the BBC, CNN and others are amply proving it. Mark Regev, Israels propagandist-in-chief, has the airwaves largely to himself.

The passengers on the ships, meanwhile, have been kidnapped by Israel and are unable to provide an alternative version of events. We can guess they will remain in enforced silence until Israel is sure it has set the news agenda.

So before we get swamped by Israeli hasbara lets reiterate a few simple facts:

 • Israeli soldiers invaded these ships in international waters, breaking international law, and, in killing civilians, committed a war crime. The counter-claim by Israeli commanders that their soldiers responded to an imminent lynch by civilians should be dismissed with the loud contempt it deserves.
 •  The Israeli government approved the boarding of these aid ships by an elite unit of commandoes. They were armed with automatic weapons to pacify the civilians onboard, but not with crowd dispersal equipment in case of resistance. Whatever the circumstances of the confrontation, Israel must be held responsible for sending in soldiers and recklessly endangering the lives of all the civilians onboard, including a baby and a Holocaust survivor.
 • Israel has no right to control Gazas sea as its own territorial waters and to stop aid convoys arriving that way. In doing so, it proves that it is still in belligerent occupation of the enclave and its 1.5 million inhabitants. And if it is occupying Gaza, then under international law Israel is responsible for the welfare of the Strips inhabitants. Given that the blockade has put Palestinians there on a starvation diet for the past four years, Israel should long ago have been in the dock for committing a crime against humanity.

Today Israel chose to direct its deadly assault not only at Palestinians under occupation but at the international community itself.

Will our leaders finally be moved to act?


El asalto contra la Flotilla Gaza Libre

Ataque de Israel contra todos nosotros

Por  JONATHAN COOK, Nazaret.

Es verdaderamente asombroso que Israel haya sido capaz de crear un bloqueo informativo en las ltimas 12 horas, de la misma manera que lo hizo con su ataque contra Gaza hace 18 meses, en el que nuestros principales medios de comunicacin han permitido voluntariamente que los portavoces israeles intervengan sin ser cuestionados.

Cuntos civiles murieron en el ataque de Israel esta madrugada contra la flotilla de ayuda con destino a Gaza? Todava no lo sabemos. Cuntos heridos? Su conjetura es tan buena como la ma. Los activistas que llevaban ayuda estaban armados con armas de fuego? S, dice Israel. Estaban en complicidad con al-Qaeda y Hamas? Ciertamente, dice Israel. Los soldados actuaron de manera razonable? Por supuesto, se enfrentaron a un linchamiento, dice Israel.


Si necesitbamos alguna prueba del grado en que los periodistas de televisin occidentales son simplemente taqugrafos del poder, la BBC, CNN y otros lo estn demostrando con creces. Mark Regev, jefe de propaganda de Israel, tiene el espacio radioelctrico en gran medida para l solo.

Mientras tanto, los pasajeros de los barcos han sido secuestrados por Israel y se les impide ofrecer una versin alternativa de los acontecimientos. Podemos conjeturar que permanecern en silencio forzado hasta que Israel est seguro de que construido su matriz de noticias.

As que antes de quedar inundados por las explicaciones (hasbar) israeles vamos a reiterar algunos hechos sencillos:

 • Soldados israeles abordaron estos barcos en aguas internacionales, violando as el derecho internacional, y, al asesinar civiles, cometieron un crimen de guerra. La rplica de los comandantes israeles argumentando que sus soldados respondieron a un inminente linchamiento por los civiles debe ser desechada con el enrgico desprecio que merece.
 • El gobierno israel aprob el abordaje estos barcos de ayuda por una unidad de comandos de lite, quienes estaban armados con armas automticas para someter a los civiles a bordo, pero no con equipos para dispersar multitudes en caso de resistencia. Cualesquiera sean las circunstancias del enfrentamiento, Israel es responsable de enviar tropas de asalto y temerariamente poner en peligro las vidas de todos los civiles a bordo, entre ellos un beb y un sobreviviente del holocausto.
 • Israel no tiene derecho a controlar el mar de Gaza como si fueran sus propias aguas territoriales e impedir de esa manera que llegan los convoyes de ayuda. Al hacerlo, demuestra que todava mantiene ocupacin beligerante del enclave y de sus 1,5 millones de habitantes. Y si es la potencia ocupante de Gaza, entonces, en virtud del derecho internacional, Israel es responsable del bienestar de los habitantes de la Franja de Gaza. Teniendo en cuenta que el bloqueo ha sometido a los palestinos que viven all a una dieta de hambre durante los ltimos cuatro aos, hace mucho tiempo que Israel ha debido ser acusada por cometer crmenes contra la humanidad.

Hoy Israel opt por dirigir su asalto mortal no slo contra los palestinos bajo ocupacin, sino contra la propia comunidad internacional.

Esto har actuar finalmente a nuestros lderes?

Traducido por Manuel Cedeo Berrueta, Tlaxcala

 


Der berfall auf den Schiffskonvoi nach Gaza

Israels Angriff auf uns alle

von Jonathan Cook, Nazareth

Es ist ziemlich erstaunlich, dass Israel whrend der vergangenen 12 Stunden in der Lage war eine effektive Nachrichtensperre in derselben Weise zu verhngen wie whrend des Angriffs auf Gaza vor 18 Monaten, whrend unsere Medien und Nachrichtendienste es willig zulassen, dass Sprecher der Israelis sich uern, ohne dabei irgendwie in Frage gestellt zu werden.

Wie viele Zivilisten wurden whrend des israelischen berfalls auf den Schiffskonvoi mit Hilfsgtern nach Gaza in der Dmmerung gettet? Wir wissen es immer noch nicht. Wie viele wurden verwundet? Eure Schtzung ist ebenso gut wie meine. Waren die Hilfsaktivisten mit Schusswaffen bewaffnet? Israel sagt, ja. Steckten sie unter einer Decke mit Al Qaida und Hamas? Mit Sicherheit, sagt Israel. Handelten die Soldaten verantwortlich? Natrlich, sie waren in Gefahr, gelyncht zu werden.

Bruchten wir irgendwelche Beweise fr das Ausma, in dem westliche Fernsehjournalisten sich darauf beschrnken, lediglich Stenographen der Macht zu sein, so werden sie von der BBC, CN und anderen reichlich geliefert. Mark Regev, Israels Chef-Propagandist hat die verfgbare Sendezeit weitgehend fr sich.

Die Passagiere auf den Schiffen wurden von Israel gekidnappt und es ist ihnen verwehrt, eine alternative Schilderung der Ereignisse zu liefern. Wir drfen davon ausgehen, dass sie in erzwungenem Schweigen verharren werden, bis Israel sicher ist, dass es die Nachrichtenlage beherrscht.

Lasst uns also ein paar Tatsachen festhalten, bevor wir endgltig mit israelischer Propaganda eingedeckt werden:

 • Israelische Soldaten haben die Schiffe unter Missachtung internationalen Rechts in internationalen Gewssern gestrmt und Kriegsverbrechen begangen, indem sie Zivilisten tteten. Die Gegenbehauptung der israelischen Befehlshaber, dass die Soldaten auf eine drohende Lynch-Aktion antworteten, sollte mit der deutlich hrbaren Verachtung zurckgewiesen werden, die sie verdient.
 • Die israelische Regierung genehmigte das Entern der Hilfsschiffe durch eine Eliteeinheit. Die Soldaten waren mit automatischen Waffen ausgerstet, um die Zivilisten an Bord unter Kontrolle zu bringen, jedoch nicht mit der Ausrstung, um protestierende Menschenmengen aufzulsen [etwa Trnengas, A.d..] die sie im Fall von Widerstand htten anwenden knnen. Wie auch immer die speziellen Umstnde der Konfrontation waren, Israel muss zur Verantwortung gezogen werden, dass das Leben aller Zivilisten an Bord der Schiffe, darunter ein Sugling und ein berlebender des Holocaust, in Gefahr gebracht wurde.
 • Israel hat kein Recht, die Gewsser vor Gaza zu kontrollieren, als gehrten sie zu seinem Territorium, und Hilfs-Konvois, die auf diesem Wege nach Gaza zu gelangen versuchen, zu stoppen. Indem es das tut, beweist es, dass es die kriegerische Blockade der 1,5 Millionen Einwohner weiter aufrechterhlt. Und wenn es Gaza besetzt hlt, dann ist es nach internationalem Recht verantwortlich fr das Wohlergehen der Einwohner des besetzten Gebietes. Da Israel den Palstinensern in Gaza durch seine Blockade whrend der letzten vier Jahre ein Regime des Hungers aufgezwungen hat, htte das Land schon vor langer Zeit offiziell wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden sollen.

Heute hat sich Israel dazu entschieden, seinen tdlichen Angriff nicht nur gegen die unter Besatzung lebenden Palstinenser, sondern gegen die internationale Gemeinschaft insgesamt zu richten.

Wird dies unsere Fhrer endlich dazu bewegen, endlich zu handeln?

bersetzt von Hergen Matussik, Tlaxcala  

  Une attaque dIsral contre nous tous
par Jonathan Cook

 Lembargo mdiatique quIsral a su mettre en place dans ces dernires heures est absolument sidrant. À limage de celui quil avait instaur lors de son agression contre Gaza il y a dix-huit mois, o nos principaux mdias ont donn complaisamment la parole aux reprsentants israliens sans pour autant les interpeller sur leurs actes.

Combien de victimes civiles lors de cette attaque dIsral laube contre la flotte humanitaire se dirigeant vers Gaza? Impossible de le savoir au juste. Combien de blesss ? Leur tat est-il aussi rassurant que le mien ? Les militants qui apportaient de laide disposaient darmes feu ? Oui, affirme Isral. Étaient-ils complices dAl-Qaeda et du Hamas ? Bien sr, soutient Isral. Les soldats ont-ils opr de faon mesure ? Assurment, ils ont du faire face un lynchage, rpond Isral.
 
Sil nous fallait une preuve de la domestication des grands mdias audiovisuels occidentaux par le pouvoir, la BBC, CNN et dautres lillustrent avec loquence. Mark REGEV, responsable de la propagande dIsral, dispose son bon vouloir de tout lespace audiovisuel quil souhaite.

Pendant ce temps, les passagers des bateaux sont squestrs par Isral qui les empche ainsi de fournir toute version contradictoire des vnements. Nous pouvons craindre quils le demeurent, contraints au silence forc, tant quIsral ne sera pas assur davoir construit sa propre matrice dinformations.

Il savre donc ncessaire, avant que nous soyons submergs par les justifications (hasbará) israliennes, de rappeler quelques simples faits :
 
* Les soldats israliens ont attaqu ces bateaux dans les eaux internationales, violant ainsi le droit international, et, en assassinant des civils, ont commis un crime de guerre. Largument du commandement isralien prcisant que ses soldats navaient fait que riposter des tentatives de lynchage par les civils doit tre rejet avec le plus nergique mpris quil mrite.

* Le gouvernement isralien a autoris lassaut ces bateaux humanitaires par une unit de commandos dlite, quips darmes automatiques, afin de soumettre les civils bord, et non pas de matriel destin affronter une foule en cas de rsistance. Quelles quaient pu tre les circonstances de laffrontement, Isral porte lentire responsabilit davoir envoy des troupes dassaut et dainsi mettre dlibrment en pril la vie de tous les civils bord, notamment un bb et un survivant de lholocauste.

* Isral na aucun droit de contrler la mer de Gaza, comme sil sagissait de ses propres eaux territoriales et dempcher ainsi lacheminement de convois humanitaires. En procdant de la sorte, elle prouve quelle continue maintenir sous occupation guerrire le territoire de Gaza et ses 1,5 millions dhabitants. Étant donc de facto la puissance occupante de Gaza, en vertu du droit international, Isral est ds lors responsable du bientre des habitants de la Bande de Gaza. Considrant que lembargo quelle maintient rduit les Palestiniens qui y vivent la famine depuis ces quatre dernires annes, cela fait bien longtemps en consquence quIsral aurait du tre poursuivi pour crimes contre lhumanit.
 
Isral a donc fait le choix de diriger son assaut mortel non seulement contre les Palestiniens sous occupation, mais aussi contre la propre communaut internationale.
 
Cela fera-t-il enfin bouger nos dirigeants ?

Traduit par Pedro Da Nóbrega, Tlaxcala


 MENEKŞE AM

Rden mot Gazaflottiljen
Israels attack mot oss alla

  
av Jonathan Cook

Det r ganska hpnadsvckande att Israel under de senaste tolv timmarna har lyckats stadkomma en nyhetsmrklggning, precis som man gjorde under attacken mot Gaza fr 18 mnader sedan, som vra ledande mediefretag villigt har ltit israeliska talespersoner att oegmotsagda glnsa i.
Hur mnga civila ddades i Israels attack i gryningen mot hjlpflottiljan som seglade mot Gaza? Vi vet fortfarande inte. Hur mnga skadade? Jag vet inte mer om det n vad ni gr. Var hjlpaktivisterna bevpnade med gevr? Ja, sger Israel. Var de i maskopi med al-Qaida och Hamas? Absolut, sger Israel. Agerade soldaterna p ett frnuftigt stt? Sjlvfallet, de mttes av en lynchning, sger Israel.
 
Om vi behvde ngra bevis fr i vilken utstrckning vsterlndska tevejournalister bara tjnar som stenografer t makten r BBC, CNN och deras gelikar mer n nog. Mark Regev, Israels chefspropagandist, har i stor utstrckning radiovgorna fr sig sjlv.
 
 
Samtidigt har passagerarna p skeppen blivit kidnappade av Israel och r drfr ofrmgna att ge en alternativ version av hndelserna. Vi kan gissa oss till att de kommer att frbli under ptvingad tystnad tills Israel knner sig sker p att man har lyckats stta dagordningen fr nyheterna.
 
S lt mig p nytt upprepa ngra sjlvklara fakta innan vi versvmmas av israelisk hasbara (propaganda):

 • Israeliska soldater invaderade dessa skepp p internationellt vatten, de brt mot internationell rtt och genom att mrda civila begick ett krigsbrott. Motfordran frn israeliska beflhavare att deras soldater svarade p en hotande lynchning frn civila borde avfrdas med s starkt frakt som det frtjnar.
 • Den israeliska regeringen godknde bordningen av dessa skepp med en elitstyrka. De var bevpnade med automatvapen fr att pacificera de civila ombord, men inte med utrustning avsedd fr att skingra folkmassor ifall de skulle stta p motstnd. Oavsett vilka omstndigheter som rdde i samband med konfrontationen s mste Israel hllas ansvarigt fr att ha snt in soldater och vrdslst ha ventyrat de ombordvarande civilas liv, dribland ett litet barn och en Frintelseverlevare.
 • Israel har ingen rtt att kontrollera Gazas hav som sitt eget sjterritorium och stoppa hjlpkonvojer som frdas dit. Genom att gra det bevisar man att man fortfarande genomfr en stridslysten ockupation av enklaven och dess 1,5 miljoner invnare. Eftersom blockaden har satt palestinierna dr p en svltdiet under de senaste fyra ren borde Israel fr lnge sedan ha satts p de anklagades bnk fr att ha begtt ett brott mot mnskligheten.

I dag beslutade sig Israel fr att rikta sitt ddliga angrepp inte bara mot palestinier under ockupation utan mot sjlva det internationella samfundet.

Kommer vra ledare till slut franledas att agera?

versatt av  Kristoffer Larsson, Tlaxcala

 Incursione contro la Gaza Flotilla Aggressione contro tutti noi

di Jonathan Cook

 

Nazareth, 31 maggio 2010

 

del tutto stupefacente come Israele sia stato in grado di creare nelle ultime 12 ore una interruzione di notizie, proprio come aveva fatto durante il suo attacco contro Gaza 18 mesi fa, in cui le nostre principali organizzazioni di comunicazione hanno spontaneamente permesso ai portavoce israeliani di intervenire incontestati. 


Come sono stati uccisi molti civili durante lattacco allalba da parte di Israele contro la flottiglia che portava aiuti contro lembargo a Gaza?  Noi ancora non lo sappiamo. Quanti sono stati feriti? Le vostre supposizioni sono tanto valide quanto le mie. Gli attivisti che portavano aiuti erano armati di fucili? S, afferma Israele. Erano in combutta con al-Qaeda e Hamas? Certamente, afferma Israele. I militari hanno agito con ragionevolezza? Naturalmente, hanno dovuto affrontare un linciaggio, afferma Israele.


Se avevamo bisogno di una qualche prova della condizione per cui giornalisti televisivi occidentali sono semplicemente stenografi del potere, la BBC, la CNN ed altri ce lhanno ampiamente fornita. Mark Regev, capo della propaganda di Israele, ha assegnato solo a se stesso le onde radio delletere.
I passeggeri sulle navi, nel frattempo, sono stati rapiti da Israele e sono impotenti a fornire un versione alternativa degli avvenimenti. Noi prevediamo che rimarranno costretti al silenzio fino a che Israele sar sicura di avere impostato bene la sua agenda delle notizie.
Allora, prima di essere sommersi dallhasbara, dalla disinformazione di Israele, opportuno reiterare pochi semplici fatti:

 • I soldati di Israele hanno invaso queste navi in acque internazionali, mandando in frantumi il diritto internazionale, e, uccidendo civili, hanno commesso crimini di guerra. Le controaccuse da carte dei comandi israeliani che i loro soldati hanno dovuto rispondere ad un tentativo di linciaggio da parte dei civili devono venire respinte con il disprezzo che meritano.  
 • Il governo di Israele ha approvato larrembaggio di queste navi di aiuti, tramite squadre speciali di commandos. Costoro erano armati con fucili automatici per calmare i civili imbarcati, e non con strumenti idonei a disperdere la folla in caso di resistenza. Qualsiasi siano state le circostanze della contrapposizione, Israele deve essere tenuta responsabile per avere inviato forze militari e sprezzantemente avere messo in pericolo le vite di tutti i civili a bordo, comprese quelle di un bambino e di una sopravvissuta allOlocausto.   
 • Israele non ha alcun diritto a controllare il mare di Gaza come proprie acque territoriali e di bloccare i convogli di aiuti che arrivano per questa via. Cos agendo, fornisce la prova che ancora in atto una occupazione belligerante dellenclave e del milione e mezzo dei suoi abitanti. E se sta ancora occupando Gaza, allora, secondo il diritto internazionale, Israele responsabile del benessere degli abitanti di Gaza. Dato che lembargo ha imposto ai Palestinesi della Striscia un regime alimentare da fame negli ultimi quattro anni, Israele da tanto tempo dovrebbe essere portata sul banco degli imputati per avere commesso crimini contro lumanit.   

Oggi, Israele ha scelto di dirigere la sua aggressione mortale non solo contro i Palestinesi sotto occupazione, ma anche contro la stessa comunit internazionale. 

Si decideranno finalmente i nostri leader a muoversi allazione?

 

Tradotto da Curzio Bettio, Tlaxcala

 

   Adalah Statement
International Investigation must be Launched into Israeli Navy's Attack on the Civilian Passengers of the Gaza Freedom Flotilla, Resulting in Killings and Injuries

  Declaracin de Adalah
Es imperativo que se emprenda una investigacin internacional por el ataque de la marina israel contra pasajeros civiles de la Flotilla de la Libertad de Gaza que ha causado muertos y heridos. 

 

Gush Shalom
Press Release 05/31/2010

Uri Avnery: this night a crime was perpetrated in the middle of the sea,  by order of the government of Israel and the IDF Command
A warlike attack against  aid ships  and deadly shooting at peace and humanitarian aid activists
It is a crazy thing that only a government that crossed all red lines can do

"Only a crazy government that has lost all restraint and all connection to reality could something like that - consider  ships carrying humanitarian aid and peace activists from around the world as an enemy and send massive military force to international waters to attack them, shoot and kill. 
"Noone in the world will  believe the lies and excuses which the government and army spokesmen come up with," said former Knesset member Uri Avnery of the  Gush Shalom movement. Gush Shalom activists together with activists of other organizations are to depart at 11:00 from Tel Aviv to protest in front of the prepared detention facility  where the international peace activists will be brought.

Greta Berlin, the spokeswoman for the flotilla organizers located in Cyprus, told Gush Shalom activists   that the Israeli commandos landed by helicopter on the boats and  immediately opened fire.

This is a day of disgrace to the State of Israel, a day of anxiety in which we discover that our future was entrusted to a bunch of trigger-happy people without any responsibility. This day is a day of disgrace and madness and stupidity without limit, the day the Israeli government took care to blacken the name of the country in the world, adding convincing evidence of aggressiveness and brutality to Israel's already bad international image, discouraging and distancing the few remaining friends.

Indeed, today a provocation took place off the coast of Gaza - but  the provocateurs were not the peace activists invited  by the Palestinians and seeking to reach Gaza. The provocation was carried out by Navy ships commandos at the bidding of the Israeli government, blocking the way of  the aid boats and using deadly force.

It is time to lift the siege on the Gaza Strip, which causes severe suffering to its residents. Today the Israeli government ripped the mask of its face with its own hands and exposed the fact that Israel did not "disengage" from Gaza. Real disengagement from the area does not go together with blocking the access to it or sending soldiers to shoot and kill and wound those who try to get there.

The State of Israel promised in the Oslo Accords 17 years ago to enable and encourage the establishment of a deep water port in Gaza, through which Palestinians could import and export freely to develop their economy. It's time to realize this commitment and open the Port of Gaza. Only after the Gaza port will be open  to free and undisturbed movement, just like the Ashdod and Haifa ports,  will  Israel really have disengaged from the Gaza Strip. Until then, the world will continue - and rightly so - to consider the Gaza Strip under Israeli occupation and the State of Israel as responsible for the fate of the people living there.

Contact: Uri Avnery 0505-306449
Adam Keller, Gush Shalom spokesman 03-5565804 or 054-2340749
Coalition Against the Siege Jacob - 050-5733276, 09-7670801, Sebastian -050-6846056
Spokeswoman for flotilla organizers Greta Berlin (speaks English)
+357 99 187275

Gush Shalom

Pressemitteilung, 31.5.10

 

Uri Avnery: in dieser Nacht wurde mitten  auf dem Meer ein Verbrechen  begangen auf Befehl der Regierung Israels und dem IDF-Kommando.

Ein kriegshnlicher  Angriff gegen Schiffe mit Hilfslieferungen und tdliche Schsse auf Friedensaktivisten und Aktivisten humanitrer Hilfe.

Es ist eine wahnsinnige Sache, die sich nur eine Regierung leisten kann, die alle roten Linien berschritten hat.

 

Nur eine wahnsinnige Regierung, die alle Beherrschung verloren hat und jede Verbindung zur Realitt kann so etwas tun: Schiffe, die humanitre Hilfe und Friedensaktivisten aus aller Welt mit sich bringt, als Feinde anzusehen und massive militrische Krfte in internationale Gewsser zu schicken, sie anzugreifen, zu zu beschieen und zu tten.

 

Niemand in der Welt wird die Lgen  und Entschuldigungen glauben, mit denen die Regierungs- und Armeesprecher  daherkommen, sagt der frhere Knessetabgeordnete Uri Avnery von  der Gush Shalombewegung. Gush Shalom Aktivisten werden zusammen mit Aktivisten anderer Organisationen ab  11 Uhr von Tel Aviv  abfahren, um vor der vorbereiteten Hafteinrichtung ( in Ashdod), wo die internationalen Friedensaktivisten hingebracht werden, zu protestieren.

 

Greta Berlin, die Sprecherin der Flotillen-Organisatoren, die in Cypern ihren Sitz hat, sagte zu Gush Shalom-Aktivisten,  dass das israelische Kommando mit Helikoptern auf den Booten gelandet sei und sofort das Feuer erffnet htten.

 

Dies ist  ein Tag der Schande fr den Staat Israel, ein Tag groer Besorgnis, an dem wir entdecken, dass unsere Zukunft einer Bande von  schiewtigen verantwortungslosen Leuten anvertraut war . Dieser Tag ist ein Tag der grenzenlose Schande und des Wahnsinns und der Dummheit, es ist der Tag, an dem die israelische Regierung den Namen des Landes in aller Welt verunglimpft hat, indem es berzeugende Beweise seiner Aggressivitt und Brutalitt  zu Israels schon schlechtem internationalen Image hinzufgt und damit die wenigen  verbliebenen Freunde entmutigt und distanziert.

 

Tatschlich fand weit vor der Kste des Gazastreifens  eine Provokation statt aber die Provokateure waren nicht die Friedensaktivisten, die von den Palstinensern eingeladen  waren und die die Kste Gazas erreichen wollten. Die Provokation wurde vom Marinekommando auf Bitte der israelischen Regierung ausgefhrt: den Weg fr die Boote mit den Hilfslieferungen zu blockieren und tdliche Gewalt anzuwenden.

 

Es ist Zeit, die Belagerung des Gazastreifen zu beenden, der  den Bewohnern nur schweres Leid zufgt. Heute hat die israelische Regierung  mit eigenen Hnden die Maske von ihrem Gesicht genommen und damit klar gemacht, dass Israel sich noch nicht vom Gazastreifen getrennt hat. Wirkliche Trennung von einem Gebiet kann nicht bedeuten, dass weiter der Zugang zu ihm  blockiert wird oder Soldaten geschickt werden, um auf die zu schieen, sie zu tten und zu verletzen, die  versuchen, dorthin zu gelangen.

 

Der Staat Israel versprach in den Oslo-Abkommen vor 17 Jahren, die Errichtung eines tiefen Seehafens in Gaza zu ermglichen, durch den die Palstinenser  frei im- und exportieren und ihre Wirtschaft entwickeln knnen. Es wird Zeit, diese Verpflichtung zu realisieren und den Hafen von Gaza zu ffnen. Erst wenn der Gazahafen   fr freie und ungestrte Bewegung offen sein wird, genau wie der Hafen von Haifa und Ashdod, wird sich Israel vom Gazastreifen getrennt haben. Bis dahin wird die Welt weiterhin zurecht den Gazastreifen unter israelischer Besatzung ansehen und den Staat Israel verantwortlich fr das Schicksal der dort lebenden Menschen.

 

bersetzt von Ellen Rohlfs, Tlaxcala

 

 

Propagandaoffensive gegen die Gaza Freedom Flotilla

 Israelische Regierung erklrt Gazastreifen fr angemessen versorgt

 von  der Redaktion Schattenblick, 27. Mai 2010


   
A honor guard

by Adam Keller, Crazy Country, May 25, 2010


The flotilla is already on its way to the shores of Gaza. Hundreds of activists from Ireland and the United States and Turkey and Greece and Sweden, also some Israeli citizens. Nine ships laden with medical supplies and school supplies and construction materials.

This morning Yedioth Ahronoth announced the special honor which the State of Israel decided to grant to the sailing activists: the Commander-in-Chief of our navy, Admiral Eliezer (Cheney) Marom, will give them his full and undivided attention. The admiral personally he personally, not an underling nor a deputy will be in command of "Operation Sea Winds". That is the code name given to the operation of blocking the aid boats at sea, and dragging off, and capturing each and every one of the activists and binding them and transferring them to the new residence prepared for them at the new detention facility established on the coast of Ashdod.

As noted by the paper, it is difficult and complicated operation for the Navy of the State of Israel, which is a relatively small force which gets only a minute piece of the defense budget pie. Undoubtedly a difficult and complicated operation, but the tough guys of the Naval Commandos are waiting for the command to embark on their Zodiac boats. The chiefs of the armed forces are apprehensive that "the activists on the boats might try to confront the commandos who take them over, record the riots which may ensue and cause embarrassment to Israel".

That's really not very nice. Is this the way for peace activists to behave?


...and a bit of selective memory

There was a time not so long ago, either when it was nearly impossible to mention in Israel that the Armenian people, too, have undergone a terrible genocide. When Armenian citizens of Israel and residents of East Jerusalem wanted to hold a silent vigil in front of the Turkish Embassy, it was completely banned by the police. And when a leftist Education Minister named Yossi Sarid tried to introduce the subject of the subject of Armenian Genocide into the school curriculum of Israeli pupils, this irresponsible initiative was soon cut off.

All this was, of course, in another aeon, the time when Turkey was a strategic ally of Israel. But today? When these bastard Turks dare to sail to the shores of Gaza? The time has come for every patriotic and self-respecting Israeli to shout it from the rooftops and tell the world what happened to the Armenians.

  

Eine Ehrengarde

Adam Keller, 25.Mai 2010

 

Die Flotille ist schon auf ihrem Weg an die Kste des Gazastreifens. Hunderte von Aktivisten aus Irland und den USA, der Trkei, Griechenland und Schweden, sogar ein paar israelische Brger. Neun Schiffe mit medizinischen Gerten, Schulmaterial und Baustoffen.

 

Heute morgen  verkndete die Yedioth Achronot, welche besondere Ehre der Staat Israel sich entschlossen hat, den segelnden Aktivisten zu gewhren: der Kommandochef unserer Marine, Admiral Eliezer Marom wird ihnen seine volle und ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Der Admiral persnlich kein Untergebener oder ein Vertreter  - wird das Kommando  bei der Operation Seewinde haben. Das ist der Codenamen fr die Operation, um die Boote voller Hilfsgter   vor Gazas Kste zu blockieren, wegzuschleppen und  jeden einzelnen der Aktivisten gefangen zu nehmen, zu fesseln und sie  in das neue Haftzentrum zu befrdern, das an der Kste von Ashdod errichtet wurde.

Wie in der Zeitung bemerkt wird, ist es eine schwierige und komplizierte Operation fr die Marine des Staates Israel, die verhltnismig klein ist und einen winzigen Teil des Verteidigungsbudget erhlt. Zweifellos eine schwierige und komplizierte Operation, aber die zhen Burschen des Marinekommandos warten auf den Befehl, an Bord zu gehen. Die Chefs der bewaffneten Krfte frchten, die Aktivisten auf den Booten werden versuchen, sich den Kommandos, die sie bernehmen wollen, entgegen zu stellen, die entstehenden Ausschreitungen aufzunehmen, und  Israel  in Verlegenheit zu bringen.

Das ist wirklich nicht sehr nett. Ist das die Art und Weise, wie sich Friedensaktivisten benehmen?

 

Und eine etwas selektive Erinnerung

 

Es war einmal eine Zeit   noch gar nicht so lange her als es in Israel fast unmglich war, zu erwhnen, dass auch das armenische Volk einen Vlkermord durchgemacht hat. Als armenische Brger Israels und Bewohner Ost-Jerusalems eine stille Mahnwache vor der trkischen Botschaft halten wollten, wurde ihnen dies  von der Polizei strikt verboten. Und als ein linker Bildungsminister mit Namen Yossi Sarid versuchte, den armenischen Genozid in die Schulbcher israelischer Schler  zu bringen, wurde diese unverantwortliche Initiative sofort abgesagt.

 

All dies war natrlich in einem anderen Zeitalter in der Zeit, als die Trkei ein strategischer Verbndeter Israels war. Aber heute? Wenn diese Bastarde von Trken es wagen, an die Kste des Gazastreifens zu segeln? Nun ist die Zeit fr jeden patriotischen und selbst-achtenden Israeli gekommen, um von den Dchern zu schreien und der Welt zu erzhlen, was den Armeniern geschah.

 

bersetzt von Ellen Rohlfs, Tlaxcala

 


Al Jazeera's report on board the Mavi Marmara before communications were cutIsrael attacks Gaza aid fleet

Israeli forces have attacked a flotilla of aid-carrying ships aiming to break the country's siege on Gaza.
More than 10 people were killed and dozens injured when troops intercepted the convoy of ships dubbed the Freedom Flotilla early on Monday, the Israeli military said.
The Israeli Army Radio had earlier said that up to 16 people had been killed.
The flotilla was attacked in international waters, 65km off the Gaza coast.
Footage from the flotilla's lead vessel, the Mavi Marmara, showed armed Israeli soldiers boarding the ship and helicopters flying overhead.
Al Jazeera's Jamal Elshayyal, on board the Mavi Marmara, said Israeli troops had used live ammunition during the operation.
The Israeli military said four soldiers had been wounded, two of them moderately, and claimed troops opened fire after "demonstrators onboard attacked the IDF Naval personnel with live fire and light weaponry including knives and clubs".
Free Gaza Movement, the organisers of the flotilla, however, said the troops opened fire as soon as they stormed the ships.
Israeli intervention
Earlier, the Israeli navy had contacted the captain of the Mavi Marmara, asking him to identify himself and say where the ship was headed.
Shortly after, two Israeli naval vessels had flanked the flotilla on either side, but at a distance.
Organisers of the flotilla carrying 10,000 tonnes of humanitarian aid then diverted their ships and slowed down to avoid a confrontation during the night.
They also issued all passengers life jackets and asked them to remain below deck.
Al Jazeeras Ayman Mohyeldin, reporting from Jerusalem, said the Israeli action was surprising.
"All the images being shown from the activists on board those ships show clearly that they were civilians and peaceful in nature, with medical supplies on board. So it will surprise many in the international community to learn what could have possibly led to this type of confrontation," he said.
Meanwhile, Israeli police have been put on a heightened state of alert across the country to prevent any civil disturbances.
Protests
Condemnation has been quick to pour in after the Israeli action.
Mahmoud Abbas, the Palestinian president, officially declared a three-day state of mourning over Monday's deaths.
Thousands of Turkish protesters tried to storm the Israeli consulate in Istanbul soon after the news of the operation broke. The protesters shouted "Damn Israel" as police blocked them.
Turkey is also reported to have summoned the Israeli ambassador to lodge a protest.
"(The interception on the convoy) is unacceptable ... Israel will have to endure the consequences of this behaviour," the Turkish foreign ministry said in a statement.  
Ismail Haniya, the Hamas leader in Gaza, has also dubbed the Israeli action as "barbaric".
Hundreds of pro-Palestinian activists, including a Nobel laureate and several European legislators, were with the flotilla, aiming to reach Gaza in defiance of an Israeli embargo.
But Israel had said it would not allow the flotilla to reach the Gaza Strip and vowed to stop the six ships from reaching the coastal Palestinian territory.
The flotilla had set sail from a port in Cyprus on Sunday and aimed to reach Gaza by Monday morning.
Israel said the boats were embarking on "an act of provocation" against the Israeli military, rather than providing aid, and that it had issued warrants to prohibit their entrance to Gaza.
It asserted that the flotilla would be breaking international law by landing in Gaza, a claim the organisers rejected.
 Source Al Jazeera and agencies

Civilians Under Attack by Israel

Written byFree Gaza Team | May 31, 2010

(Cyprus, May 31, 2010, 6:30 am) Under darkness of night, Israeli commandoes dropped from a helicopter onto the Turkish passenger ship, Mavi Marmara, and began to shoot the moment their feet hit the deck. They fired directly into the crowd of civilians asleep. According to the live video from the ship, two have been killed, and 31 injured. Al Jazeera has just confirmed the numbers.Streaming video shows the Israeli soldiers shooting at civilians, and our last SPOT beacon said, HELP, we are being contacted by the Israelis.We know nothing about the other five boats. Israel says they are taking over the boats.The coalition of Free Gaza Movement (FG), European Campaign to End the Siege of Gaza (ECESG), Insani Yardim Vakfi (IHH), the Perdana Global Peace Organisation , Ship to Gaza Greece, Ship to Gaza Sweden, and the International Committee to Lift the Siege on Gaza appeal to the international community to demand that Israel stop their brutal attack on civilians delivering vitally needed aid to the imprisoned Palestinians of Gaza and permit the ships to continue on their way.The attack has happened in international waters, 75 miles off the coast of Israel, in direct violation of international law.

Des civils attaqus par Isral

crit par Free Gaza Team | 31 Mai 2010

(Chypre, 31 mai 2010, 06h30)

Dans l'obscurit de la nuit, les commandos israliens sont descendus d'une hlicoptre sur le bateau  de passagers turc, le Mavi Marmara. Ils ont commenc tirer ds que leurs pieds ont touch le pont. Ils ont tir sur le groupe de civils endormis. D'aprs la vido en direct du bateau, deux personnes ont t tues et 31 blesses. Al Jazeera vient de confirmer ces chiffres.La vido, en transmission continue, montre les soldats israliens tirant sur des civils et notre dernier contact par radio balise a t: "AU SECOURS, les israliens rentrent en contact avec nous".Nous n'avons aucune nouvelle des cinq autres bateaux. Isral dit qu'elle les saisit.La coalition du mouvement Free Gaza (FG), de la Campagne Europenne pour Arrter le Sige de Gaza (ECESG), d'Insani Yardim Vakfi (IHH), de l'Organisation Perdana pour une Paix Global, des campagnes "Bateau Pour Gaza" grecque et sudoise et du Comit International Pour Lever le Sige de Gaza appelle la communaut internationale exiger qu'Isral arrte son attaque brutale contre des civils transportant de l'aide humanitaire tant ncessaire aux palestiniens emprisonns de Gaza et permette que les navires continuent leur route.L'attaque a eu lieu dans les eaux internationales, 75 miles nautiques de la cte isralienne, en violation directe du droit international.

Contact:

 • Greta Berlin - +357 99187275 iristulip@gmail.com
 • Mary Hughes,  +357 96 38 38 09  daisydozy@gmail.com
 • Audrey Bomse, +357 96489805 audreybomse@hotmail.com
 • Dr. Arafat Shoukri, Director, Council for European-Palestinian Relations (CEPR) Tel: +32 2503 5402   +44 7908 200 559     arafat@savegaza.eu

watch more videos

At least 10 activists killed in Israel Navy clashes onboard Gaza aid flotilla

IDF says 10 killed, 2 commandos wounded as troops tried to board; ships towed to Ashdod port.

By Avi Issacharoff, Anshel Pfeffer, The Associated Press and Reuters

Story Highlights

 • Confrontation took place in international waters
 • IDF: Passengers attacked lone commando with iron bars, opened fire
 • Flotilla had reportedly changed course to avoid confrontation

Israel Navy troops opened fire on pro-Palestinian activists aboard a six-ship flotilla carrying aid destined for the Gaza Strip before dawn Monday, killing at least 10 people and wounding several others, after the convoy ignored orders to turn back. The Navy later towed the ships to Ashdod port.

 
Israel Navy: "Mavi Marmara, you are approaching an area of hostilities which is under a naval blockade. The Gaza area coastal region and Gaza harbor are closed to all maritime traffic. The Israeli government supports delivery of humanitarian supplies to the civilian population in the Gaza Strip and invites you to enter the Ashdod port. Delivery of supplies in accordance with the authorities' regulations will be through the formal land crossings and under your observation, after which you can return to your home ports on the vessels on which you have arrived."
Response: "Negative, negative."


The Israel Defense Forces said 10 activists were killed after its troops came under fire while intercepting the convoy. Unofficial reports put the death toll at between 14 and 20. "Our initial findings show that at least 10 convoy participants were killed," an army spokesman said. The military said in a statement: "Navy fighters took control of six ships that tried to violate the naval blockade (of the Gaza Strip) ... During the takeover, the soldiers encountered serious physical violence by the protesters, who attacked them with live fire." Turkey's NTV said over 60 were also wounded after IDF vessels stormed the flotilla in international waters. The IDF earlier confirmed that two navy commandos had been wounded in fight, which apparently broke out after activists tried to seize their weapons. According to the IDF, commandos who stormed the Turkish ferry Mavi Marmara, the largest vessel in the convoy, encountered violent resistance from activists armed with sticks and knives. Activists attacked a commando with iron bars as he descended onto the ship from a helicopter, the army said. The IDF said its rules of engagement allowed troops to open fire in what it called a "life-threatening situation". Elite troops from Shayetet 13, a naval commando unit, boarded the protest boats at around 4:00 A.M. Earlier Monday, Al Jazeera reported that the Gaza aid flotilla had changed course to avoid a confrontation with Israeli warships. The Israeli naval vessels reportedly made contact earlier with the six-ship flotilla, which is carrying 10,000 tons of humanitarian aid and supplies to Gaza. Some 700 pro-Palestinian activists are on the boats, including 1976 Nobel Peace Prize laureate Mairead Corrigan Maguire of Northern Ireland, European legislators and an elderly Holocaust survivor. The Israeli navy was operating under the assumption that the activists manning the boats would not heed their calls to turn around, and Israeli troops were prepared to board the ships and steer them away from the Gaza shores and toward the Israeli port city of Ashdod. Huwaida Arraf, one of the flotilla organizers, said the six-ship flotilla began the journey from international waters off the coast of Cyprus on Sunday afternoon after two days of delays. According to organizers, the flotilla was expected to reach Gaza, about 400 kilometers away, on Monday afternoon, and two more ships would follow in a second wave. The flotilla was fully prepared for the different scenarios that might arise, and organizers were hopeful that Israeli authorities would do what's right and not stop the convoy, one of the organizers said. "We fully intend to go to Gaza regardless of any intimidation or threats of violence against us," Arraf said. "They are going to have to forcefully stop us."

Activists aboard the Mavi Marmara, shortly before at least 10 were killed by IDF fire, May 30, 2010
Activists aboard an aid convoy bound for Gaza, May 30, 2010. Photo by: Reuters

After nightfall, three Israeli navy missile boats left their base in Haifa, heading out to sea to confront the activists' ships. Two hours later, Israel Radio broadcast a recording of one of the missile boats warning the flotilla not to approach Gaza. "If you ignore this order and enter the blockaded area, the Israeli navy will be forced to take all the necessary measures in order to enforce this blockade," the radio message continued. The flotilla, which includes three cargo ships and three passenger ships, is trying to draw attention to Israel's three-year blockade of the Gaza Strip. The boats are carrying items that Israel bars from reaching Gaza, like cement and other building materials. The activists said they also were carrying hundreds of electric-powered wheelchairs, prefabricated homes and water purifiers. Foreign Ministry spokesman Yigal Palmor said that after a security check, permitted humanitarian aid confiscated from the boats will be transferred to Gaza through authorized channels. However, Israel would not transfer items it has banned from Gaza under its blockade rules. Palmor said that for example, cement would be allowed only if it is tied to a specific project. This is the ninth time that the Free Gaza movement has tried to ship in humanitarian aid to Gaza since August 2008. Israel has let ships through five times, but has blocked them from entering Gaza waters since the three-week military offensive against Gaza's Hamas rulers in January 2009. The flotilla bound for Gaza is the largest to date. The mission has experienced repeated delays, both due to mechanical problems and a decision by Cyprus to bar any boat from sailing from its shore to Gaza. The ban forced a group of European lawmakers to depart from the breakaway Turkish Cypriot northern part of the island late Saturday. Israel and Egypt imposed the blockade on Gaza after Hamas militants violently seized control of the seaside territory in June 2007. Israel says the measures are needed to prevent Hamas, which has fired thousands of rockets at Israel, from building up its arsenal. But United Nations officials and international aid groups say the blockade has been counterproductive, failing to weaken the Islamic militant group while devastating the local economy. Israel rejects claims of a humanitarian crisis in Gaza, saying it allows more than enough food and medicine into the territory. The Israelis also point to the bustling smuggling industry along Gaza's southern border with Egypt, which has managed to bring consumer goods, gasoline and livestock into the seaside strip. Israel has condemned the flotilla as a provocation and vowed to block it from reaching Gaza. Israeli military officials said they hoped to resolve the situation peacefully but are prepared for all scenarios. Naval commandos have been training for days in anticipation of the standoff. Military officials, speaking on condition of anonymity under official guidelines, said the forces would likely take over the boats under the cover of darkness. Palmor said foreigners on the ships would be sent back to their countries. Activists who did not willingly agree to be deported would be detained. A special detention facility had been set up in Ashdod.

Source: Haaretz

Israel schleppt Gaza Hilfsschiffe nach Ashdod, nachdem 10 Aktivisten in Zusammensten mit der Marine gettet wurden
IDF sagt 10 Tote, 2 Kommandos verletzt als Truppen zu entern versuchten; Schiffe in den Hafen von Ashdod geschleppt.

Schwerpunkte
> Die Konfrontation fand in internationalen Gewssern statt
> IDF: Passagiere griffen einen Kommandosoldaten mit Eisenstangen an und erffneten das Feuer
> Die Flottille hatte Berichten zufolge den Kurs gendert, um eine Konfrontation zu vermeiden

Israelische Marinetruppen erffneten das Feuer vor Tagesanbruch am Montag auf die pro-Palstina-Aktivisten an Bord der Flottille mit 6 Schiffen, die fr Gaza bestimmte Hilfsgter geladen hatten und tteten mindestens 10 Menschen und verwundeten mehrere andere, nachdem der Konvoy Befehle zur Umkehr ignoriert hatte.

Spter schleppte die Kriegsmarine die Schiffe in den Hafen von Ashdod.

Die israelischen Verteidigungsstreitkrfte sagten, dass ihre Truppen gezwungen waren zu reagieren, nachdem sie unter Feuer von den Aktivisten gerieten, als sie den Konvoy abfangen wollten. Inoffizielle Berichte sprechen von 14 20 Toten.

Unsere anfnglichen Ergebnisse zeigen, dass mindestens 10 Konvoy-Mitglieder gettet wurden, sagte ein Armeesprecher.

Das Militr sagte in einer Erklrung: Marinesoldaten bernahmen die Kontrolle ber sechs Schiffe, die versuchten, die Seeblockade (des Gaza-Streifens) zu durchbrechen Bei der bernahme stieen die Soldaten auf starken physischen Widerstand durch die Aktivisten, von denen sie mit scharfer Munition angegriffen wurden.

Das trkische Fernsehen sagte, dass ber 60 Personen verwundet wurden, als die IDF die Boote strmte, whrend sich die Flottille in internationalen Gewssern befand.

Die IDF besttigte zuvor, dass zwei Marinekommandos im Kampf verwundet wurden, der offenbar ausbrach, als Aktivisten versuchten, ihnen die Waffen zu entreien.
Laut IDF stieen Kommandos, die die trkische Fhre Mavi Marmara, das grte Schiff des Konvoys, strmten auf gewaltsamen Widerstand seitens der Aktivisten, die mit Stcken und Messern bewaffnet waren.
Aktivisten griffen einen Kommandosoldaten mit Eisenstangen an, als er von einem Helikopter auf das Schiff kam, sagte die Armee. Die IDF sagte, dass ihre Regeln es den Truppen erlaubten, das Feuer zu erffnen, wenn sie wie man es nennt in eine lebensgefhrliche Situation geraten.
Elitetruppen der Shayetet 13, ein Marine-Kommando-Einheit, enterten die Protestschiffe um ca. 16.00. Am frhen Montag berichtete Al Jazeera, dass die Gaza-Hilfsflottille den Kurs gendert habe, um eine Konfrontation mit den israelischen Kriegsschiffen zu vermeiden.
Die israelischen Kriegsschiffe nahmen zuvor mit der sechs-Schiffe-Flottille Kontakt auf, die 10 000 Tonnen Hilfsgter und -lieferungen fr Gaza an Bord hat.
Etwa 700 pro-Palstina-Aktivisten befinden sich an Bord, einschlielich der Nobelpreistrgerin von 1976, Mairead Corrigana Maguire aus Nordirland, europische Richter sowie eine ltere Holocaust- berlebende.
Die israelische Marine operierte unter der Annahme, dass die Aktivisten an Bord nicht der Aufforderung umzukehren Folge leisten wrden. Die israelischen Truppen waren darauf vorbereitet, die Schiffe zu entern und sie von Gaza weg in die israelische Hafenstadt Ashdod zu schleppen.
Huwaida Arraf, eine der Organisatoren der Flottille, sagte, dass sie die Reise in internationalen Gewssern vor der Kste von Zypern am Sonntag Nachmittag mit zwei Tagen Versptung begannen. Den Organisatoren zufolge sollte die Flotille Gaza, 400 km entfernt, Montag Nachmittag erreichen, und zwei weitere Schiffe sollten in einer weiteren Welle folgen.
Die Flottille war auf alle Eventualitten vorbereitet, und die Organisatoren hofften, dass die israelischen Behrden das Richtige tun und den Konvoy nicht stoppen wrden, sagte einer der Organisatoren.

Wir beabsichtigen allen Ernstes, nach Gaza zu kommen, ohne Rcksicht auf die Einschchterungen und Gewaltdrohungen gegen uns, sagte Arraf. Sie mssen uns schon mit Gewalt stoppen.
Nach Einbruch der Dunkelheit verlieen drei israelische Raketenboote ihre Basis Haifa und stachen in See, um die Aktivistenschiffe abzufangen.
Zwei Stunden spter brachte Radio Israel eine Aufzeichnung der Warnung eines der Raketenboote an die Flottille, sich nicht Gaza zu nhern.
Wenn Sie diesen Befehl missachten und das blockierte Gebiet befahren, wird die israelische Kriegsmarine gezwungen sein, die notwendigen Manahmen zu ergreifen, die Blockade durchzusetzen.
Die Flottille, die aus drei Lastschiffen und drei Passagierschiffen besteht, versucht, die Aufmerksamkeit der ffentlichkeit auf die 3 Jahre whrende Blockade Israels zu lenken. Die Schiffe haben Material geladen, das von Israel nicht nach Gaza hineingelassen wird wie Zement und andere Baumaterialien.
Die Aktivisten sagten, dass sie auch hunderte elektrisch betriebene Rollsthle geladen haben sowie vorfabrizierte Huser und Wasserreiniger.  Der Sprecher des Auenministeriums Yigal Palmor sagte, dass die humanitre Hilfe,, die auf den Schiffen konfisziert wurde nach einem Sicherheitscheck nach Gaza ber die autorisierten Kanle geleitet werde. Jedoch wird Israel nicht die Dinge weiterleiten, die sie unter den Blockaderegeln fr Gaza verboten hat. Palmor sagte, dass zum Beispiel Zement nur erlaubt wrde, wenn er fr ein bestimmtes Projekt bestimmt sei.
Dies ist das neunte Mal seit August 2008, dass die Free Gaza Bewegung versucht hat, humanitre Hilfe nach Gaza zu bringen.
Israel hat fnfmal Schiffe durchgelassen, aber hat seit der dreiwchigen Militroffensive gegen Gazas Hamas Regierung verhindert, dass sie ber den Seeweg nach Gaza kommt. Die fr Gaza bestimmte Flottille ist die bisher grte.
Die Mission hat mehrere Aufschbe erlitten, sowohl wegen technischer Probleme als auch weger der Entscheidung Zyperns, kein Schiff von seiner Kste nach Gaza segeln zu lassen. Dieses Verbot zwang eine Gruppe von europischen Richtern, am spten Samstag von dem im nrdlichen trkisch-zypriotischen Teil der Insel abzureisen.
Israel und gypten haben eine Blockade ber Gaza verhngt, nachdem Hamas gewaltsam die Kontrolle ber das Territorium im Juni 2007 gewann.
Israel sagt, die Manahmen seien notwendig, um die  Hamas, die tausende Raketen auf Israel abgeschossen hat,  daran zu hindern, ihr Arsenal neu aufzufllen. Aber Persnlichkeiten der Vereinten Nationen und von internationalen Hilfsorganisationen sagen, dass die Blockade konterproduktiv gewesen sei und nicht die Schwchung der islamischen militanten Gruppe erreicht habe, dagegen fr die rtliche Wirtschaft verheerend gewesen sei.
Israel weist die Behauptungen von einer humanitren Krise in Gaza zurck und meint, dass es mehr als gengend Nahrung und Medikamente in das Territorium hineinlasse. Israel hat auch auf die blhende Schmuggelindustrie entlang der sdlichen Grenze zu gypten verwiesen, der es gelungen sei, Konsumgter, Benzin und Vieh hineinzubringen.
Israel hat die Flottille als Provokation verurteilt und geschworen, sie am Erreichen von Gaza zu hindern.
Israelische Militrs sagten, sie hofften, die Situation friedlich zu lsen, sind aber fr alle Flle gerstet. Marinekommandos haben seit Tagen gebt fr den Fall, dass es anders kommt.
Militrbeamte sagten anonymerweise, dass die Streitkrfte wahrscheinlich die Schiffe im Schutz der Dunkelheit bernehmen wrden.
Palmor sagte, dass die Auslnder auf den Schiffen in ihre Lnder zurckgeschickt wrden. Aktivisten, die nicht einwilligten, deportiert zu werden, wrden eingesperrt werden. Ein spezielles Gefangenenlager sei in Ashdod eingerichtet worden.

bersetzt von Einar Schlereth, Tlaxcala

Israel remolca los barcos de ayuda humanitaria a Gaza hasta Ashdod tras el asesinato de 10 activistas en enfrentamiento con la marina israel

Report from the Mavi Marmara the day before the attack/Reporte del Mavi Marmara el da antes del asalto


 

srail'den yardm gemilerine operasyon

srail komandolar, "Rotamz Filistin Ykmz nsani Yardm" kampanyas kapsamnda Kbrs'n gneyinden Gazze'ye doru seyreden gemilere operasyon dzenledi. Operasyonda 2 kii ld, 30 yaral var. 

 

Voici une srie de photos qui permettra chacun de voir quoi ressemblent les mchants terroristes quIsral a voulu neutraliser. Ajoutons que ces terroristes menaaient la scurit dIsral puisque leurs bateaux transportaient des armes de destruction massive : des jouets pour les enfants de Gaza, des fauteuils roulants, des mdicaments, du ciment pour reconstruire Gaza, dtruite lors du massacre de janvier 2009.

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara
 Ekrem etin, chef mcanicien (Chief Engineer)

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara

Massacre sur le Mavi Marmara

Sur cette dernire photo, on voit le sheikh Raed Salah diriger la prire. Il aurait t grivement bless la tte et serait est entre la vie et la mort.

Massacre sur le Mavi Marmara

Photos  IHH Humanitarian Relief Foundation


S.O.S., by Hayati

 
Salah Adarbeh, Jordan -   

URL: http://www.tlaxcala.es/detail_artistes.asp?lg=es&reference=420


31/05/2010
 
 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  4:17