HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

05/06/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

همکاری جرس با خوانندگان


نويسنده
Hamid BEHESCHTI حميد بهشتي


 

جرس از خوانندگان خود تقاضای کمک مالی کرده و نیز خواسته است در تغییر و تکامل و فعالیت های آن سهیم گردند. تجربه اینجانب در زمینه همکاری در عرض چند ماه گذشته به من نشان داد که جرس در قول و قرارهای خویش صمیمی است. از جمله مدیران جرس برای همکاری میان خوانندگان فعال و تحریریه چنین مقرر کرده اند که 48 ساعت از دریافت نظرات خوانندگان تا انتشار آن ها زمان لازم است. لذا من به عنوان یک همکار آزاد مطبوعاتی می دانم که تا 48 ساعت از ارسال مقاله باید صبر کنم و اگر مطلب ارسالی در جرس منتشر نشد، می توانم برای انتشار آن به سایت دیگری مراجعه کنم. یعنی کاملا روشن است که حق و وظیفه ما کدام است. بر این اساس رابطه متقابلی میان تحریریه جرس و نویسندگان برقرار است. نه جرس به ما زور می گوید و نه ما به جرس اصرار می کنیم که مطالبمان را منتشر سازد.

مدیریت جرس از خوانندگان خود در خواست همکاری کرده است چون که می خواهد این رسانه، رسانه عمومی جنبش سبز باشد و ما هم که نیاز به یک چنین وسیله ای داریم با آن همکاری می کنیم.

از سوی دیگر جرس با سایر خوانندگان خود باید قرار و مدار دیگری هم داشته باشد. آنها نیز باید بدانند چه انتظاری از جرس می توانند داشته باشند. رابطه جرس با خوانندگانش باید مبتنی بر استقلال فکری آن ها باشد. یعنی این را بر عهده خواننده بگذارد که تشخیص دهد، که آیا خبر و مطلبی که می خواند درست بوده و برای مطلع ساختن اوست و یا احیاناً نادرست و برای تحریک یا انحراف وی تهیه شده است. این امر نیز با دو کار میسر است : اول این که مشخصات خبر را دقیقا و آن هم با روندی بسیار شفاف مطرح نماید تا خواننده با نگاه اول آگاه گردد که خبر از چه کسی به او رسیده است، از کجا سرچشمه گرفته است، چه زمان مخابره شده و محتوای آن چیست و دوم این که ارزیابی محتوای خبر از خود خبر جدا باشد تا خواننده بداند اصل مطلب چیست و از کجای مطلب نظر و نتیجه گیری جرس می باشد.

اما این ها مربوط به اصول کار جرس است در ارتباط با خوانندگانش در هر مقطع زمانی. یک اصولی هم هست که باید رعایت شود تا جرس تبدیل به رسانه ای نظیر صدا و سیما و بسیاری از مؤسسات انتشاراتی و رسانه های انحراف کننده نشود. یعنی اصولی که نه به طور سطحی و مقطعی، بلکه به گونه ای عمیق مؤثر بوده و کارا باشند. این اصول باید در ساز و کار اداره جرس مورد توجه قرار گیرند. روندی باید باشد که کار جرس را کنترل کند، ساختاری که جلوی آلت شدن جرس را بگیرد. یعنی اینجا به کنترل جرس نیاز داریم.

برای این کار به نظر اینجانب با توجه به مطلبی که اخیرا در جرس انتشار یافت سازمان هائی که آنجا به عنوان دستجات زیربنائی برای جنبش سبز می باشند شش گروه اند. در ابتدای کار جرس می تواند تحت نظر شورائی نظارتی  متشکل از این شش دسته به علاوه ی نماینده هیئت تحریریه قرار داشته باشد. نقش این شورا این خواهد بود که هر گاه ایراد یا شکایتی از جانب خوانندگان یا همکاران جرس بدان برسد و خود تحریریه قادر به حل مشکل نگردد، این شورا به شکایت مزبور رسیدگی نماید. البته ناگفته پیداست که برای کار شورای نظارتی باید اساس و قراری در نظر گرفته شود که با تکیه بر آن به شکایات رسیدگی گردد.

در صورتی که جرس قادر باشد با خوانندگان خود یک چنین رابطه ای برقرار کند، به نظر من می تواند به عنوان سازمانی مستقل از رهبری جنبش سبز و گروه های دارای نفوذ عمل کند و مورد وثوق ملت قرار گیرد.مأخذ : جرس: انتشار مقاله اصلي به تاريخ 
  30 مارس 2010
در باره نويسنده

حمید بهشتی يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=10280&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


امّت: 09/04/2010

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  10:31