HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

02/06/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
از کلاديو تا القاعده

تروريسم هم اينگونه هست و هم آنگونه


نويسنده
خوان گلمان - 01/03/2007

مترجم
بفارسي از حميد بهشتي


زيرا يکي القاعده اسلامي است و يکي ديگر که بسيار نيز با آن تفاوت دارد، نوع مسيحي- يا دموکرات مسيحي آن، عمليات "گلاديو" است که در سالهاي 70 و 80 در ايتاليا به وجود آمد. واژه "گلاديو" از واژگان ايتاليائي "گلاديوس" مشتق مي باشد که به شمشير گلادياتورها مي گفته اند. اما پرسنل اين عمليات در کشتارهائي که در ميان افراد غيرنظامي در شهرهاي ميلان، برشا و نقاط ديگر چکمه ايتاليا بپا مي گردند، بيشتر از بمب استفاده مينمودند تا از شمشير. گلاديو شبکه اي مخفي بود – بود؟ - متشکل از شبه نظامياني که توسط ژنرال جراردو سِراوالِس رهبري ميشدند واين ژنرال نيز شخصاً مسئوليت قتل هاي زنجيره اي را که در مورد چپي ها و کمونيست هاي ايتاليا صورت گرفت، تقبل نمود. تحقيقات دادگاهي توسط فليسه کاسّون و کارلو ماستلوني منجر بدين شد که صدر اعظم اسبق ايتاليا، جوليو آندريوتي در 27 اکتبر 1990 مجبور به افشاي وجود اين ارتش موازي و مخفي گردد و ريشه هاي آنرا دقيقاً آشکار سازد.

                    

              آرم گلاديو : با سکوت در خدمت آزادي

 

چنان که آندريوتي اظهار نمود، پس از جنگ دوم جهاني بيم گسترش شوروي و عقب افتادن قواي پيمان ناتو در مقابل کمينفرم، کشورهاي غربي را بر آن داشت که از روش هاي مقاومت غير رسمي بهره گيرند. بدينقرار که آنها شبکه اي مخفي را بوجود آوردند تا در صورت اشغال توسط دشمن، با انجام فعاليت هاي اطلاعاتي، خرابکاري، تبليغاتي و عمليات چريکي فعال گردند. نخست وزير وقت ايتاليا – که او را بخاطر استفاده نکردن از اين دستجات به پاکدامني توصيف مي کردند -  جزئيات کار را به فراموشي سپرد و ناگفته نهاد. از جمله اينکه سفارت آمريکا در رٌم به افراطيّون دست راستي مستمرّي داده، از آنها حمايت مي کرد. کاخ سفيد واشنگتن ميخواست با تمام قوا از اينکه حزب کمونيست ايتاليا که قويترين حزب آن کشور در آنزمان بود، جلوگيري کرده، نگذارد قدرت به دست آنها افتد.

 

برخي از ساخت هاي غير علني درون پيمان ناتو به انتظار اقدامات نظامي از جانب شوروي نمانده، در برخي از ممالک اروپا – و البته نه در تمامي آنها- دست به سوء قصدهائي زده و آنها را به گردن نيروهاي چپ نهادند. پروفسور دانيل گانزر، پژوهشگر تاريخ معاصر در دانشگاه بازل (سويس) و بازرس امور مربوطه، در کتابي تحت عنوان "ارتشهاي مخفي سازمان ناتو: تروريسم در اروپاي غربي" (نشر انتشارات فرانک کاسّ - 2005) چنين نتيجه گيري مي کند: "در تمامي نيم قرن گذشته سازمان سيا با همکاري سازمان جاسوسي اِم آي 6 انگلستان اين شبه نظاميان را به لحاظ تسليحاتي و مالي تأمين کرده، به آنها تعليمات نظامي مي دادند و امروزه نيز به همان گونه بر دشمن تراشي و ايجاد ترس از دشمن تکيه مي کنند تا که با دامن زدن به بيم از اسلاميسم، جنگ هاي خويش را که براي تسلط بر منابع نفت صورت مي گيرند، مشروع جلوه گر نمايند. هدف آنها از اينکار اينست که جوامع و دول اروپائي را تحت تأثير قرار دهند، که اين کار نيز به قرباني شدن افراد غيرنظامي منجر مي گردد. اما کيست که در اين ميان به صدمات جانبي توجه نمايد؟"

 

کميته مخفي اتحاديه غربي (CCWU) که در سال 1948 تأسيس گشت، نخستين ارگان گلاديو براي تنظيم فعاليتهايش بود. به هنگام تأسيس پيمان ناتو در سال 1949 کميته مخفي برنامه ريزي CDC بدان متصل گشته، در سال 1951 تحت رهبري متفقين در اروپا مستقر گشت. اما عمليات خاص گلاديو در دوران جنگ سرد – که امروزه مجدداً سر بر آورده است – محدود به اروپا نگشت. اين امر به اثبات رسيده است که در سال 1953 سوء قصدها و ترورهائي که در ايران صورت گرفت، توسط و بر اثر تحريکات عوامل نفوذي سازمان سيا و اِم آي 6 بوده است که به کمونيست هاي ايران نسبت مي دادند. جاسوسان موساد در سال 1954 سوء قصد و بمب گذاريهاي واقع در قاهره را ترتيب داده و انجام آنرا به دستجات اسلامي نسبت دادند. به قول معروف، کار نمونه، سرمشق ديگران مي گردد. در اين رابطه سخن برژينسکي در مقابل  کميسيون امور خارجه سناي آمريکا نگران کننده است، آنجا که مشاور امنيتي کابينه کارتر و بوش پدر، امکان فعاليت هاي تروريستي انتحاري را مطرح مي نمايد، در حاليکه انجام آنرا به ايران نيز نسبت داده و اين امر در چارچوب طرح هجوم نظامي آمريکا به ايران که البته فقط بخاطر دفاع مي باشد، گنجيده و بدانجا نيز ختم مي گردد. (رجوع کنيد به Pلgina ، 12 مورخ 11 فوريه 2007)

 

اهداف عنوان شده پيمان ناتو دفاع از متحدين آمريکا در اروپا بود. اين برنامه دستخوش تغيير گشت. سازمان ناتو به دامنه عمليات خويش توسعه بخشيد و به افغانستان وارد گشت و جمهوري هاي سابق شوروي، لهستان، روماني، بلغارستان و ديگرها را جلب نمود، که اينها کار ساده و بدون خطري هم نيست: زيرا اينکار استقرار پايگاههاي بيشتر و سيستم هاي موشکي و دفاعي را مجاز نموده، روسيه را تحت محاصره قرار مي دهد و هدفهاي نظامي احتمالي در کشورهاي نفت خيز خاورميانه و آسياي مرکزي را به ميان مي کشد. هر که ترديد داشته باشد در اينکه جنگ ضد تروريستي، استتار کننده جنگ آمريکا براي اعمال کنترل بر طلاي سياه در کره زمين مي باشد، شايد بي ميل نباشد معناي طرح جنگ هاي احتمالي را که فرماندهي مرکزي ارتش آمريکا UScentcom در سال 1995 در زمان رياست جمهوري کلينتون، مطرح نمود، نيز در يابد. در آن طرح پيشنهاد شده بود که به عراق حمله شود و سپس به ايران و آن هم با هدفي بسيار روشن: بخاطر دفاع از منافع آمريکا در منطقه و امنيت سازي در دستيابي بي وقفه آمريکا و متحدينش به نفت و خليج.

www.milnet.com/pentagon/centcom/chap1

ايران از 12 سال پيش بدين سو مورد توجه قرار گرفته است. براي آغاز حمله تنها چيزي را که کم دارند، بهانه است. آيا بهانه مزبود عمليات انتحاريست که برژينسکي از آن سخن گفته است؟


juangelman.com :مأخذ 

خوان گلمان يک نويسنده آرژانتيني است که از زمان حکومت نظامي  (1976-1983) در مکزيک زندگي مي کند. وي آثار خويش را در بلوگ خويش منتشر مي سازد.

اين متن از زبان آلماني توسط حميد بهشتي، يکي از همکاران تلاکسکالا (شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش) به فارسي برگردانده شده است. اين ترجمه مشمول Copyleft بوده و به لحاظ حقوقي محفوظ و استفاده غير انتفاعي از آن مجاز مي باشد، مشروط بدانکه مأخذ و نويسنده آن قيد شده و تغييري نيز در آن داده نشود.

نشاني اين مقاله در اينترنت:

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fa&reference=2649

  


امپراطوري: 11/05/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  19:26