HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

02/06/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

برنامه اي به قصد تقويت افراطيــّون مسلمان


نويسنده
اجمل مسرور

مترجم
بفارسي از حميد بهشتي


 

خانم روت کلي، وزير امور اجتماعي انگلستان برنامه اي 6 ماده اي را براي نحوه مقابله با جوانان افراطي مسلمان مطرح نموده است. به نظر من اگر دولت قصد داشته باشد جوانان مسلمان را  بطور حتمي به افراطيگري بکشاند، برنامه زير را بايد پياده کند.

 

1.       اسلام را به افراطيگري تعبير کنيد و مسلمانها را به تروريست!
بهترين راه براي از بين بردن خودآگاهي مسلمانان اينست که آنها و عقايدشان را با خشونت و تسليم به زور در ارتباط قرار دهيد. در اينصورت آنها خود را قرباني و هدف تهاجم خواهند يافت. در صورتيکه آنها خود را هدف توطئه يابند، به جانب تعصّب گرايش يافته، حتّا برخي از آنها تبديل به تروريست خواهند شد.

2.       در مديريت مساجد دخالت کنيد!
مأمورين و مشاوريني را به مساجد بفرستيد که در برنامه ريزي کار آنها دخالت کرده، مواظب باشند فعاليت در مساجد به برگزاري رسوم عبادي و جدا سازي دين از سياست محدود گردد. به رهبران مساجد بيآموزيد چگونه از بحث و تعامل فکري آزاد جلوگيري کرده و به مباحثي ميدان دهند که در چارچوب برنامه خاصي بگنجند و به هر عقيده اي که خارج از آن چارچوب فکري باشد، برچسب افراطي بزنند، به ويژه به افکاري که نسبت به سياست خارجي دولت جنبه ي  انتقادي داشته باشند. اطمينان حاصل کنيد که اداره مساجد توسط اشخاصي انجام شود که طرفدار دولت باشند. براي تکميل اين امر بکوشيد اعضاء کميته هاي مساجد تبديل به چشم و گوش دولت گردند.

3.       براي ائمه مساجد روشن کنيد حق گفتن چه چيزهائي را دارند و چه چيزهائي را نبايد بگويند!
در تربيت نسلي از ائمه مساجد سرمايه گذاري کنيد که سياسي نبوده و بر جهات غير سياسي معنويات اسلام تأکيد داشته باشند، امام هائي که به ميزان کافي به زبان انگليسي مسلّط بوده و بتوانند خطبه هاي خويش را از متون آموزشي مورد تأييد دولت برگزينند. به آن دسته از علماي مذهبي و فارغ التحصيلان دانشگاهي کمک کنيد که به دين خود مقيّد نبوده و آمادگي اينرا داشته باشند که اعتقاداتشان را به کسب عنوان، شهرت و مال دنيا بفروشند.

4.       گروههاي مسلماني را ايجاد و تقويت کنيد که عليه يکديگر مبارزه کنند!
جماعت هاي اسلامي را بر سر جلب افکار عمومي عليه يکريگر به رقابت بکشانيد، بطوريکه براي کسب نفوذ بيشتر با يکديگر به نزاع پردازند و ميانشان نفاق بوجود آيد. دستجاتي را که حاضر به تمکين در برابر دستورالعمل هاي دولتي نباشند تهديد کنيد به ايزوله شدن و قطع مزاياي مالي. چنان وانمود کنيد که از جامعه اسلامي خاصّي بسيار راضي هستيد و جمع ديگري را به شّدت بکوبيد و در اينکار جاي آنها را گاه به گاه عوض کنيد. به جوانان مسلماني که در سلسه مراتب اجتماعي پائين تري قرار دارند، کوچکترين عنايتي نکنيد.

5.       مساکن مسلمانان را مورد تفتيش و بازرسي قرار دهيد!
براي انجام تفتيش در منازل مسلمانان از قوانين ضد تروريستي استفاده کنيد و اينکار را همزمان در شهرهاي متعددي اجرا نمائيد. تا ميتوانيد اينگونه تفتيش ها را با استفاده از شمار بيشتري از افراد پليس و با سر و صداي بسيار و بکار بردن تعداد زيادي ماشين پليس انجام دهيد. پيش از آغاز اينگونه تفتيش ها روزنامه نگاران را خبردار کنيد تا خبر آنرا در مطبوعات و رسانه ها پخش کنند.

6.       تعداد هر چه بيشتري از جوانان مسلمان را بازداشت و زنداني کنيد!
جوانان مسلماني را که ظاهري شرقي، آسيائي و عرب داشته، ريش به صورت و جامه هاي بيگانه به تن دارند و در اطراف مساجد تردّد کرده، يا تازه مسلمان شده اند را دستگير و زنداني کنيد. مگر چنين نيست که آنها مستعد تروريست شدن هستند؟ هَندي ها، کمپيوتر ها، ليست هاي آشنايان آنها و ايميل ها و SMS هاي  آنها را کنترل کنيد. از همه اين اطلاعات و از فهرست آشنايان آنها نسخه برداري کرده، به دوستان و افراد خانواده آنها زنگ بزنيد و آنها را تهديد کنيد که اگر با شما همکاري نکنند، دستگيرشان خواهيد کرد. شما 28 روز فرصت داريد که از دستگير شدگان اطلاعات کسب کنيد. اگر شخص دستگير شده هوشمند و قابل استفاده باشد، به او قول کمک مالي دهيد و  قول دهيد که خدمات او را تلافي خواهيد کرد.

7.       روي موفقيت هاي کسب شده در عراق تبليغ کنيد و تا مي توانيد نيروهاي مستقر در عراق را تقويت نمائيد!
با حمله اي که به عراق شد، اهالي طعم شيرين آزادي و دموکراسي را چشيدند. اين ديگر تقصير شما نيست که عراقي ها ترجيح ميدهند عمليات استشهادي انجام دهند. آنها به القاعده پناه داده اند، خودشان بخشي از شبکه ترور شده اند و اکنون بر ضد قواي متحده عمليات استشهادي انجام مي دهند. تنها راه مقابله با تروريست ها از بين بردن آنهاست. احتمال اين هست که چندين تن بي گناه نيز در اين بين کشته شوند. اما اين بهاي ارزشمنديست که اهالي عراق براي دموکراسي و آزادي کسب شده بايد بپردازند.

8.       شمار بيشتري از افغانها را بکشيد و تقصير آنرا بگردن طالبان بيافکنيد!
افغانها مواد مخدر توليد کرده، با آن جوانان غرب را به نابودي مي کشانند. اسلام نيز که براي توليد مواد مخدّر مجازاتي قائل نشده است. افغانها در مورد بن لادن و القاعده مقصر هستند. آنها در قبال حملات 11 سپتامبر در آمريکا و انفجار بمب هاي 7 ژوئن در لندن مسئول اند. آنها عقب افتاده اند، بي سواد و فاقد تعليمات بوده و حاضر نيستند خود را همگام عصر حاضر سازند. طالبان در افغانستان مخفي شده اند. آنها را بايد نيست و نابود کرد. براي ما انتخاب ديگري نمانده است و مجبوريم قواي بيشتري را به آنجا اعزام داريم و آنها را که ميخواهند دنياي ما را به عصر حجر برانند، از بين ببريم. لذا کاري که بايد انجام شود روشن است: بايد هر جا که آنها را يافتيد نابودشان کنيد و اگر قادر نباشيد محل آنها را دقيقاً مشخص کنيد، در اينصورت تمامي روستا رابايد از بين ببريد. البته اين معادل کشته شدن چند نفر افغان است. اما اين در مقايسه با نابود شدن طالبان چه اهميّتي دارد؟

9.       تهران را بخاطر برنامه هاي هسته اي اش به تحريم اقتصادي تهديد کنيد و در عوض همزمان با آن مدرن ترين تسليحات کشتار جمعي را در اختيار اسرائيل قرار دهيد!
جهان غرب براي به وحشت افکندن کشورهاي شرور از قبيل عربستان سعودي، ايران و سوريه به تسليحات اتمي نياز دارد. اين کشورها براي جهانيان خطري جـدّي بحساب مي آيند و اگرچه آنها تسليحات اتمي در اختيار ندارند، اما در صدد آن هستند که آنها را تهيه و بر ضد دنياي غرب و اسرائيل بکار گيرند. استراتژي ما بر اين مبنا قرار دارد که امکان دستآوري به تسليحات اتمي براي هيچيک از ممالک اسلامي ميسّر نباشد و اگر آنها تمايلي به توليد اينگونه جنگ افزار نشان دهند، بايد آنها را تهديد به بمباران کرد چنانکه تا به سطح قرون وسطي پس روند.

10.   چشمان خويش را بر ديدن رنجي که ملت فلسطين بايد تحمل کند، ببنديد و به هنگامي که اسرائيل به فلسطينيان حمله مي کند، نفرت انگيز بودن را به فلسطينيان نسبت دهيد!
روش ما کاملاً روشن است: اسرائيل هرگز نمي تواند مرتکب اشتباه گردد. اسرائيل يک کشور داراي نظام دموکراسي است و هر کاري هم که بکند، ما از آن حمايت مي کنيم. در مقابل آن فلسطيني ها نه کشوري دارند و نه رهبري. در مورد فلسطيني ها ما نمي دانيم با چه کسي طرف هستيم. آنها براي زبان زور برتري قائل بوده، زبان صلح را درک نمي کنند. چگونه مي توان با ملّتي طرف صحبت شد که فاقد مدنيّت بوده، عمليات استشهادي انجام مي دهد و با اينکار هم خود را از بين مي برد و هم افرادي را که کنار او هستند؟ هرگز با کساني که حق وجود اسرائيل را به رسميت نشناسند نمي توان صلح برقرار کرد. زيرا که هر چه باشد آن سرزميني است که خداوند به قوم يهود آن را قول داده است و انکار اين امر برابر است با انکار خدا.

11.   مستبدين ظالم خاورميانه و جهان اسلام را کمک مالي و حمايت کنيد!
ميلياردها پوند انگليسي اسلحه در اختيار آنها قرار دهيد، تا آنها همچنان بر مسند قدرت باقي مانند. از اين کار آنها که مخالفين سياسي خود را به زندان مي اندازند حمايت کنيد، به ويژه در صورتيکه آن مخالفين سياسي، مسلمانان معتقد نيز باشند. به آنها قول دهيد که اگر حاضر به همکاري با شما در مبارزه با تروريسم بوده و آنرا بهانه به اسارت کشاندن ملّت خود و قلع و قمع مطبوعات قرار دهند، از مزايايي برخوردار خواهند شد. به آنها آموزش دهيد چگونه ميتوانند بدون دردسر شکنجه بکار برند. عليه ملتي که براي بدست آوردن حق خود شخص ديگري بغير از حاکم مستبد را انتخاب کند، محدوديت بوجود آوريد. هنگاميکه آن مستبد، مسند حاکميت را به فرزند خويش واگذارد، سکوت اختيار کنيد.

12.   زندان گوانتانامو براي اينست که امنيت در جهان برقرار گردد!
جوانان مسلمان را از سراسر گيتي ربوده و به زندان گوانتانامو بيافکنيد و بگذاريد در آنجا بپوسند. آنها از هيچگونه حقوقي برخوردار نيستند. زيرا آنها در مخالفت با قانون مي جنگند و یا تروريست هستند.


اجمل مسرور فارغ التحصيل علوم اسلامي و علوم سياسي است و در چندين سازمان براي تفاهم بهتر و همکاري ميان مسلمانها و مردم انگلستان فعاليت مي کند. وي نماز جمعه 4 مسجد لندن را به تناوب اداره مي کند و با چندين سازمان همکاري دارد. از جمله در رهبري
Egal Community Consultants  ، در رهبري London Civic Forum  و در رهبري
Communities in Action  . علاوه بر اين او در  Islamic Society of Britain   عضويت داشته و با

Muslim Council of Britain همکاري دارد.


مأخذ: The Guardian, Comment is free


اين متن از زبان آلماني توسط حميد بهشتي، يکي از همکاران تلاکسکالا (شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش) به فارسي برگردانده شده است. اين ترجمه مشمول Copyleft بوده و به لحاظ حقوقي محفوظ و استفاده غير انتفاعي از آن مجاز مي باشد، مشروط بدانکه مأخذ و نويسنده آن قيد شده و تغييري نيز در آن داده نشود.
نشاني اين نوشتار در اينترنت:


امپراطوري: 04/06/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  20:18