HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

25/01/2021
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

راهکار برون رفت از جنگ داخلي در فلسطين


نويسنده
مصطفي برغوثي

مترجم
بفارسي از حميد بهشتي


               

 

فرانکفورتر روندشاو : آقاي برغوثي ، براي بسياري شگفت آور بود، چرا شما در دولت اضطراري کار نمي کنيد. آيا شما تمايلي به اينکار نداريد؟

 

برغوثي : من با اظهار تشکر اين پيشنهاد را رد کردم. ما با دولت اضطراري مخالفتي نداريم. بدنبال اموري که در نوار غزه پيش آمد محمد عباس حق دارد حالت اضطراري را اعلام کرده و به ائتلاف سابق خاتمه دهد. مشکل اينجاست که بر اساس قانون براي کار يک چنين دولتي فقط يک ماه فرصت هست و براي ادامه کار، دولت مزبور بايد مورد تأييد مجلس قرار گيرد.

 

-         آيا پس از کودتائي که حمس کرد يک چنين رعايت قانوني ديگر مناسبت دارد؟

 

-          بله ، چونکه در غير اينصورت دموکراسي در فلسطين نابود ميشود. چاره کار هم فقط انتخابات است. البته براي انجام اين کار دولتي لازم است مرکب از افراد تکنوکرات، تا مقدمات کار را فراهم ساخته و راه را بدانسو بگشايد. همچنين موافقت مردم غزّه و نمايندگان آنها نيز ضروريست تا ما بتوانيم انتخابات را در هر دو منطقه برگزار کنيم.

 

-         آيا پس از جنگ خونين ميان حمس و الفتح اصلا انتخابات سالم قابل تصور مي باشد؟

 

-          در حال حاضر نه. اما انتخابات تنها راه برون رفت و جلوگيري از اينست که غزه و کرانه باختري اردن بکلي از هم جدا شوند. من انتخابات را به عنوان چشم انداز مطرح مي کنم. زماني که اميدي در بين نباشد، ديگر معلوم نيست کار به کجا بکشد. به تفرقه ابدي؟

 

-         اسرائيل احتمالا مخالفتي با آن نخواهد داشت.

 

-          ممکن است چنين باشد. اما ما به راه حلي احتياج داريم که از اينکه فلسطين تبديل به مکاني گردد که در گيريهاي منطقه اي در آنجا به برخورد بيانجامند، جلوگيري نمايد و اين خطر هم اکنون در مورد نوار غزّه هست.

 

-         گويا قصد غرب اينست که به اهالي غزه حداقل کمک را برساند و در مقابل آن به ساحل باختري تا ميتواند کمک کند. آيا اينکار موجب تقويت عباس خواهد شد؟

 

-          اين طرح هولناکي است، هم ضد انساني است و هم بلحاظ سياسي کوته بينانه مي باشد. تحريم غزه موجب تضعيف حمس نخواهد شد، زيرا پولي را که حمس بدان نياز دارد همواره دريافت نموده است. اين براي مردم آنجا نيز قابل درک نيست که به چه دليل بايد تمامي اين بلايا را تحمل کنند. در کرانه باختري رود اردن نيز مشکل اساسي پول نيست، بلکه مشکل آنها اشــغال است و پست هاي کنترل منطقه اي و ديواري که ساخته اند.  آيا کوشش ميشود که اين مشکلات برطرف گردند؟ مردم کرانه باختري را سه ماه آرام خواهند ساخت، چونکه حقوقشان را خواهند پرداخت، تا براي انها روشن شود که وضع آها هيچ بهتر نشده است.

 

-         شما از طرفداران پر و پا قرص دولت واحد بوديد، آيا حساب جناج نظامي حمس را نکرده بوديد؟

 

-          به نظر من سه جريا درون حمس وجود دارد. يکي جناح معتدل است، ديگري جناح عملگراست و سومي هم جناحي است که متعصب و خطرناک است. اين بخش افراطي در دوره دولت واحد به حاشيه رانده شده بود. بمجرد اينکه دولت واحد در عرصه بين المللي نتوانست به موفقيت نائل گشته و به رسميت شماخته شود، نان افراطيون در روغن افتاد. من با اين حرف خود قصد بهانه آوردن و توجيه هيچ چيزي را ندارم. نيروهاي افراطي ضربتي حمس بي شک مرتکب جناياتي کشته اند. اما من ميدانم که فتح نيز چوب لاي چرخ دولت واحد گذاشت. فتح حاضر نبود بپذيرد که انتخابات سال 2006 را باخته بود.

 

-         شما فتح را نيز مانند حمس مسئول مي دانيد؟

 

-          اداره جات و تأسيسات مستقل فلسطيني داراي نظام فاسدي هستند. بگذريم از کوششهائي که براي اصلاح آنها صورت گرفته است. حمس با گرايش به پارتي بازي و رانتي که براي طرفداران خود قائل است از آن نيز بدتر است.

 

-         آيا رابطه شما با هر دو طرف خوب است؟

 

-          بله هم با فتح و هم با حمس. زيرا ديالوگي بايد آغاز گردد که چگونه ميتوان آشتي ملي را سامان داد. به نظر من راه نجات فقط با مقيد بودن به دموکراسي در فلسطين ممکن است. در غير اينصورت آرامش در مرزهاي نوار غزّه و کنار باختري رود اردن عملي نيست. مشکل اينجاست که برادرکشي تلخکامي شديدي را موجب گشته است.

 

مصاحبه کننده: اينگه گونتر


مأخذ :   http://www.fr-online.de/top_news/?em_cnt=1157772&/

 اين متن از زبان آلماني توسط حميد بهشتي، يکي از همکاران تلاکسکالا (شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش) به فارسي برگردانده شده است. اين ترجمه مشمول Copyleft بوده و به لحاظ حقوقي محفوظ و استفاده غير انتفاعي از آن مجاز مي باشد، مشروط بدانکه مأخذ و نويسنده آن قيد شده و تغييري نيز در آن داده نشود.
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fa&reference=3051 نشاني اين نوشتار در اينترنت 


کنعان: 22/06/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  15:37