HOME TLAXCALA
The Translators’ Network for Linguistic Diversity
TLAXCALA'S MANIFESTO  WHO WE ARE  TLAXCALA'S FRIENDS   SEARCH 

SOUTH OF THE BORDER  (Latin America and the Caribbean)
IMPERIUM  (Global Issues)
THE LAND OF CANAAN  (Palestine, Israel)
UMMA  (Arab World, Islam)
IN THE BELLY OF THE WHALE  (Activism in the Imperialist Metropolis)
PEACE AND WAR  (USA, EU, NATO)
THE MOTHER CONTINENT  (Africa, Indian Ocean)

TYPHOON ZONE  (Asia, Pacific Basin)
WITH A K AS IN KALVELLIDO (Diary of a Proletarian Cartoonist)
STORMING BRAINS  (Culture, Communication)
UNCLASSIFIABLE  
TLAXCALAN CHRONICLES  
TLAXCALA'S REFERENCE ZONE   (Glossaries, Dictionaries, Maps)
LIBRARY OF AUTHORS 
GALLERY 
TLAXCALA'S ARCHIVES  

13/07/2020
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
København, 3. Desember: Retten til solidaritet i... retten

Rettssaken mot den danske forening «Opprør» nærmer seg!


AUTHOR:  Patrick MAC MANUS

Translated by  Ragnar Johannesen


Rettssaken mot den danske forening «Opprør» for å ha støttet motstandsbevegelser nærmer seg. Påstanden er fengselsstraff. Saken finner sted I Byretten i København, sal nr. 6, den 3. og 7. desember 2009 og 8. januar 2010. Dommen vil bli kunngjort den 8. februar 2010.

Målet til «Opprør» (grunnlagt i 2004), er å få prøvd terrorlovgivingen både i Danmark og internasjonalt.

Terrorlovgivingen tar sikte på å undergrave progressive organisasjoner, motstandsbevegelser, fagforeninger og solidaritetsbevegelser over hele verden.

Vi ber om støtte fra alle organisasjoner til å:
--Forsvare folks rett til motstand mot  okkupasjon og udemokratiske regjeringer!
--Forsvare folks rett til væpnet motstand mot undertrykking når andre metoder ikke har ført frem!

«Opprør» er tiltalt for å ha overført vesentlige pengesummer til Folkefronten for Palestinas Frigjøring (PFLP) og Colombias Revolusjonshær (FARC) i strid med terrorlovgivingen.

Folkefronten for Palestinas Frigjøring (PFLP) har i flere tiår vært ledende i palestinernes legitime kamp mot okkupasjonsmakten.  Vi støtter Folkefronten for Palestinas Frigjøring (PFLP) i deres kamp for en sekulær og demokratisk stat for alle.  Folkefronten kan på ingen måte betegnes som en 'terroristorganisasjon'.

Colombias Revolusjonshær  (FARC) har i flere tiår arbeidet for og kjempet for demokrati og like rettigheter for hele folket. Med støtte fra USA, bruker det nåværende regimet 'dødsskvadroner', kontrollert av jordeiere og narko-karteller, til å forfølge ledere og medlemmer av fagforeninger, politiske aktivister, studenter og bondeorganisasjoner i Colombia. Flere land i Latinamerika har inngått fredsavtaler ved å legalisere opprørsgrupper, slik at disse kunne få delta i den demokratiske prosessen. Kriminaliseringen av FARC er til hinder for en politisk løsning i Colombia.I Danmark er der en økende vilje til å få prøvd terrorlovgivingen og en voksende motstand som «Opprør» selv er en del av og har bidratt til.

En organisasjon son står «Opprør»  nært (Fighters & Lovers) har utfordret terrorlovgivingen ved å selge T-skjorter til støtte for FARC og PFLP. Den 18. september 2008, omgjorde Høyesterett kjennelsen fra Byretten (som hadde frikjent de tiltalte), og ila fem av medlemmene fra  60 dager til 6 måneders fengselsstraff. Men i mars 2009, omgjorde Høyesterett dommen til betinget, idet den ga til kjenne tvil om selve lovgrunnlaget. 

Vi har valgt å konsentrere oss om Palestina og Colombia. Vi kunne ha valgt mange andre land, som Tyrkia, Kurdistan, Baskerland eller Filippinene. Et viktig kriterium for oss er om frigjøringskreftene arbeider for å fremme sekulære, demokratiske og humanitære mål i samarbeid med befolkningen.

Ved å bruke den gjeldende terrorlovgivingen, har stater førsøkt å innskrenke ytringsfriheten og innbyggernes politiske rettigheter. Retten til å gi moralsk og materiell støtte til motstands- og frigjøringsbevegelser over hele verden er truet. Folks demokratiske og faglige rett til å drive en legitim kamp for velferd og reformer er i økende grad blitt innskrenket.

 Opprør oppfordrer alle bevegelser for demokrati og internasjonal solidaritet til å stå sammen med  oss i vår kamp for å få prøvd den nasjonale og overnasjonale terrorlovgivingen og den såkalte 'globale kampen mot terror.' 

Demonstrasjoner ved danske ambassader med krav om frikjennelse av «Opprør» i den forestående rettsaken ville være ønskelig, sammen med protestbrev rettet til Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

Justisdepartementet:
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: +45 / 72 26 84 00
Telefax +45 / 33 93 35 10
E-post: jm@jm.dk

Utenriksdepartementet:
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +45/ 33 92 00 00
Telefax: +45/ 32 54 05 33
E-post: um@um.dk 
 

Vær så snill å gi oss all informasjon om aksjoner -vi trenger støtte! Kontakt: opror[at]linuxmail[dot]org


Kilde: Rebellion (Denmark): The Court Case is Approaching! 

Original artikkel publisert den 20. Novemer 2009

Om forfatteren

Ragnar B. Johannessen er en samarbeidspartner til
Tlaxcala, oversetteres internasjonale nettverk for språklig mangfold. Denne oversettelsen kan fritt trykkes eller utgis, såfremt teksten ikke forandres, og hvis forfatter, oversetter og kilder oppgis.

URL til denne artikkelen på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=9398&lg=ot

   

 


IN THE BELLY OF THE WHALE : 30/11/2009

 
 PRINT THIS PAGE PRINT THIS PAGE 

 SEND THIS PAGE SEND THIS PAGE

 
BACK TO LAST PAGEBACK TO LAST PAGE 

 tlaxcala@tlaxcala.es

PARIS TIME  13:39