HOME TLAXCALA
The Translators’ Network for Linguistic Diversity
TLAXCALA'S MANIFESTO  WHO WE ARE  TLAXCALA'S FRIENDS   SEARCH 

SOUTH OF THE BORDER  (Latin America and the Caribbean)
IMPERIUM  (Global Issues)
THE LAND OF CANAAN  (Palestine, Israel)
UMMA  (Arab World, Islam)
IN THE BELLY OF THE WHALE  (Activism in the Imperialist Metropolis)
PEACE AND WAR  (USA, EU, NATO)
THE MOTHER CONTINENT  (Africa, Indian Ocean)

TYPHOON ZONE  (Asia, Pacific Basin)
WITH A K AS IN KALVELLIDO (Diary of a Proletarian Cartoonist)
STORMING BRAINS  (Culture, Communication)
UNCLASSIFIABLE  
TLAXCALAN CHRONICLES  
TLAXCALA'S REFERENCE ZONE   (Glossaries, Dictionaries, Maps)
LIBRARY OF AUTHORS 
GALLERY 
TLAXCALA'S ARCHIVES  

06/12/2020
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Peyi san pwotèj


AUTHOR:  Tracy KIDDER

Translated by  Fabien Marius-Hatchi


 Kreyòl


Illustration de Daniel Stolle
Daniel Stolle

Moun ki konnèt tibwen listwa a péyi Ayiti, yo pitèt gadé nyouz lannuit pasé épi yo rété ka sonjé, tankou mwen menm an mwen sonjé pannan on ti moman tan : “On trannmandtè ? Epi kisa apré ? Sé modi pòò Ayiti modi, wi !”

Men, alòs trannmandtè sé brann lanati ; fèbasité total-radikal douvan trannmandtè, sa se moun tousèl ki anrèskonsab. Lèwgadé listwa a fèbasité a Ayiti douvan tout déga natirèl – dépi dlo-monté, lafen ka fè byò si moun épi maladi jis trannmandtè sanmanman lasa – sé on listwa ki pa fèt avantyè, sé on listwa ki konpliké men chouk a listwa lasa klè kon klè ka vwè.

Sé sé èsklav la yo té pran Lafrik-Ginen ki fè péyi Ayiti an lanné 1804. Alòs lèsklavaj téka fè florès atè Etazini épi tout Lakarayib, sé èsklav la pété chenn, jété tout kolon fransé déwò pou yo kréyé on répiblik ki ta yo. Sé padavwa yo lansé onsèl wélélé pou libèté a yo, moun Ayiti rousouvwè pinisyon dèyè pinisyon dépi sa. On pinisyon ki manjé lajan a péyi la toupannan onnèksétéra lanné lè – an lanné 1825 – sé Fransé la mandé Ayisyen gangné èvè lò on lendépandans yo té ja obtyenn èvè san. On pinisyon lè Mériken mètè Ayiti anba okipasyon militè dépi 1915 jis 1934. On pinisyon èvè on mové administrasyon natif-natal gouvèlman Etazini wousoulé épi sipòté. (Dépi yonndé tan, apré yo té koumansé ba li balan sé administrasyon mériken la pran lòpsyon dékalé démokrasi-konstitisyon Ayiti la.)

Sé konsa nou rivé an sityasyon konyéla la : sé pasé dis mil (10 000) òwganizasyon ki la ka pòté mannèv ki dapré yo pou pèwmèt rédé moun Ayiti, men Ayiti sé yonn a péyi pi andalo asi latè toujou. On mòso a lajan sé òwganizasyon rédé-moun lasa ka sèvi èvè y la sé on lajan ki sòti dyèktéman an pòch a gouvèlman Etazini, on gouvèlman ki apiyé pou onpilo adan mannèv ki pòté viré anfendéfen an pòch mériken – pou on pa pi gwo pasé sa ki fèt pou dòt péyi gwo lizinaj.Solidarité ka koulé asou Ayiti
Baqi,
Echorouk, Aljéri

Mé a pa tout pwoblèm la. Adan kèsyon a solidarité oliwonlatè, i ka sanm sa onchay mannèv – ki an tan pasé, ki jòdijou – té pou ankayé nèt dépi koumansman a yo. Tini tout sé pwojé la ki ka sanm sa yo pa fèt pou sèvi ba moun Ayiti ki anmizè men pou pwofité ba moun ki ka jéré sé pwojé lasa. Pi fò pasé sa, onpliralité òwganizasyon ka sanm sa yo pri adan on lapépasité – désèrten jis adan on lavépasité – mèt doubout on lyannaj ansanm ki èvè dòt òwganizasyon, ki – sa ki pi pòtalan – èvè èstrikti piblik a sosyété la yo pou sèvi la.

Eskiz yo abityé bay - on gouvèlman kon ta Ayiti flòkò épi li pri adan wousoulman – pa ka kyenbé. Okontrè, sé on rézon anplis pou travay èvè gouvèlman la. Bik final a tout sèkou ba péyi Ayiti téké pou fòwtifiyé ki enstitisyon, ki èstrikti, ki lakonésans Ayiti.

Simenn lasa, lis a biten Ayiti bouzwen – biten kontèl djòb, nannan épi woubwazman – lonjé bip! piplis ankò. Sé prensipalman anvil-kapital la èvè oliwon a li, la tini plis moun ka rété an péyi la, la dékalté òwganizasyon kon Kwa-Wouj épi  Nasyon Alyansé tini biwo a yo trannmandtè la déchèpiyé. Onlo koté – kontèl lopital prensipal la – ki téké pé sèvi pou pòté sèkou ba moun andélala, yo menm yo andélala.

Kanmenmsa, tini désèrten òwganizasyon ki la ka ba moun pal ki pal pou tanbonvré atè péyi Ayiti. Ja tini yonn – omwens – trannmandtè la pa kité anzèb. Zanmi lasanté, Partners in Health an lang anglé, sé pi gwo èstrikti ka bay swen nan sèksyon a péyi Ayiti (Mwen menm, mwen adan krèy pou déplwayman òwganizasyon lasa). Zanmi lasanté, anlyannaj èvè Ministè lasanté Ayiti, ka jéré dis (10) lopital oben klinik ki yotout olwen Pòtoprens épi ki yotout annéta. Apré bidim dékalborasyon la ki rivé la, Zanmi lasanté sé pitèt pi gwo èstrikti lasanté ki vayan toujou an tout péyi la.Stand With Haiti

Abonnè, li sé osi on vré modèl lendépandans – on modèl èvè on zing Mériken ki angajé adan mouvman a touléjou épi èvè moun Ayiti ki mèt a mannyòk. Sé pitèt dékalté brennman konsa ki néta trasé on chimen pou Ayiti  nèfté pwomès a révolisyon Sendomeng la ansanm i la ka woulévé.


Artik-chouk :   - Country Without a Net

Artik-chouk la parèt an 13 janvyé 2010

Asi makè la

Fabien Marius-Hatchi sé makè a blog Lidejis, li sé on zanmi a Tlaxcala, lyannaj lantou latè tradiktè pou pliralité lang. Tradiksyon lasa pé pibliyé nenpòt dòt koté dépi sé tout artik la ki pibliyé é dépi yo ka fè konnèt non a makè la, non a moun la ki touné artik la adan ondòt lang, non a moun la ki kontrolé jan artik la touné épi non a sitwèb la ki pibliyé li dabò.

Ladrès-wèb a artik lasa asi Tlaxcala sé : http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=9904&lg=ot


 


SOUTH OF THE BORDER : 01/02/2010

 
 PRINT THIS PAGE PRINT THIS PAGE 

 SEND THIS PAGE SEND THIS PAGE

 
BACK TO LAST PAGEBACK TO LAST PAGE 

 tlaxcala@tlaxcala.es

PARIS TIME  1:48