HOME TLAXCALA
översättarnas nätverk för språklig mångfald
TLAXCALAS MANIFEST  VILKA VI ÄR  TLAXCALAS VÄNNER   SÖKA 

SÖDER OM GRÄNSEN  (Latinamerika och Karibiska havet)
IMPERIUM (Globala teman)
KANAANS LAND  (Palestina/Israel)
UMMA (Arabvärlden, Islam)
I VALENS MAGE  (Aktivism i imperialismens metropoler)
KRIG OCH FRED  (USA, EU, NATO)
MODERKONTINENTEN (Afrika, Indiska Oceanen)

TYFONZONEN (Asien, Stilla sänkan)
MED ETT K SOM I KALVELLIDO (En proletär karikatyrtecknares dagbok)
RYKANDE HJÄRNOR (Kultur, kommunikation)
OKLASSIFCERBART 
TLAXCALANSKA KRÖNIKOR 
TLAXCALAS REFERENSZON  (Ordböcker, lexikon, kartor)
FÖRFATTARBIBLIOTEKET 
GALLERI 
TLAXCALAS ARKIV 

25/05/2018
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

De som står vid Evos och Bolivias sida står vid alla folks sida – i all tid


FÖRFATTARE:   Upprop till ett internationallt solidaritetsmöte med Bolivia i Santa Cruz, 23-25 Oktober 2008

Översatt av  Kristoffer Larsson


1. De ärade invånarna av Abya Yala1 (den amerikanska) kontinenten har kämpat i århundraden för att återetablera SUMAK KAWSAY2 (Att leva fullt ut) som togs ifrån oss av inkräktarna och påföljande kolonisatörer. Under århundraden har de mördat värdiga ledare, tillskansat sig folkets rikedomar och på höjden av deras girighet kränkt alla Pachamamas3 [Moder Jords] och mänsklighetens rättigheter, med stöd och hjälp från medlemmar av den religiösa hierarkin som ingått avtal med den politiska och ekonomiska makten under varje historisk epok.

2. Efter 516 år försöker de nya angriparna och conquistadorerna förhindra Latinamerikas frihetsivrande pånyttfödelse och därför återkommer ättlingarna till dessa mördare och inkräktare med sin nyliberala politik, de vållar nya folkmord och tjuveri.

3. Den nordamerikanska imperialismen och dess allierade bland Latinamerikas oligarki försöker sätta stopp för frihetsprocesserna i länder som Kuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, med flera; förtryckarna döljer sig i fårakläder för att inte visa sina rovgiriga vargtänder och står beredda att försvara sitt förlegade politiska, sociala, ekonomiska och kulturella system med alla tillgängliga medel. Bolivia utsätts nu för den största offensiven av de sektorer som anser sig vara denna världs ägare och herrar, i syfte att permanent lägga under sig vatten, gas, olja och mark som tillhör det bolivianska folket.

4. De grupper som utgör den så kallade ”Halvmånen4” i Bolivia, som utgörs av fascistiska grupperingar knutna till landshövdingarna, ättlingar till de som tjänade Hitler i hans dödliga projekt och som flydde till olika länder (däribland Bolivia) till följd av nederlaget i andra världskriget, är oförmögna att förstå att tiden har kommit för stöldgods att återlämnas sina rättmätiga ägare.

De står inte ut med att folket i Bolivia, med 53 % av rösterna, för första gången i Latinamerikas historia valde Aymara-brodern Evo Morales Ayma som sin president; en arvtagare till Tupac Kataris, Bartolina Sisas, Tupak Amarus och Che Guevaras uppror; son till Pachamama och formad i det sociala upproret tänt av det heliga KOKABLADETs tusenåriga eld; som formade en ny konstituerande församling och vann alla strider på ett rent och värdigt sätt; som kämpar för en verklig jordbruksreform i ett land där mer än 80 % av befolkningen är fattig och som bekräftades som republikens president med 67 % i en folkomröstning den 10 augusti; som nationaliserade strategiska tillgångar såsom olja och naturgas; som vidtog sociala reformer i solidaritet för att gynna de minst skyddade; som med värdig attityd kastade ut USA:s ambassadör i La Paz, Philip Goldberg, för att han arbetat mot Bolivias suveränitet och vägrat respektera folkets rätt till självbestämmande; en av många andra åtgärder som visar på hans orubbliga hängivenhet att tjäna folket som nu stöder honom som president.

5. Dessa antidemokratiska sektorer har funnit sig själva besegrade och helt desperata för att upprätthålla sina privilegier, varför de har inlett en splittrande plan för autonomi för Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, och med hjälp av en terroristgrupp kallad ”juventud cruceñista” [Santa Cruz ungdomsförening] genomdriver de en ny fas i sin KUPP, genom att ta över offentliga institutioner och i ett försök att destabilisera Evo Moralesregeringens legitimitet har de SLAKTAT OCH MÖRDAT flera tjugotal av obeväpnade infödingar och bönder i Porvenir (Pando), samma folk som genom sin kamp har förts till listan med tusentals namn över hjältar och martyrer som har offrat sina liv för Sumak Kawsays slutliga återhämtning på vår kontinent.

6. Vi som konfronteras med denna situation, i namn av Pachamamas tillgivna och upproriska rop på rättvisa, lanserar vi ett upprop riktat till de vördiga kvinnorna och männen som strävar efter att lämna våra söner och döttrar med en planet där vi kan leva i internationell broderskap genom att tillerkänna rätten till ett värdigt liv, rätten till självstyre för folket och respekt för interkulturell och multinationell samexistens, för en rättvis och broderlig värld; vi uppmanar alla organisationer tillhörande ursprungsfolken, afroamerikaner, bönder, arbetare, kvinnor, sociala rörelser, studenter, nätverk, intellektuella, kända personer och vänner av revolutionära kamper, att delta i INTERNATIONELLA MÖTET FÖR SOLIDARITET MED BOLIVIA som kommer att hållas 23-25 oktober i Santa Cruz, Bolivia, för att ena våra krafter och hjärtan och bära vittnesbörd för världen om att BOLIVIA STÅR INTE ENSAMT I KAMPEN.

Det här är anledning till varför vi gör gemensam sak med president Evo Morales och skriver under på hans ord:

"Många gånger kommer jag ha fel, vem har inte det med jämna mellanrum? Men i kampen mot nyliberal kolonialism kommer jag aldrig har fel, jag kommer aldrig förråda dem.”

 (Evo Morales, Umala, den 3 maj 2008)

Sammankallande:

* Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) - Ecuador [Confederation of People of Kichwa Nationality from Ecuador (ECUARUNARI) - Ecuador]

* Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) - Ecuador [Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) - Ecuador]

* Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) - Colombia  [National Indigenous Organization of Colombia (ONIC) - Colombia]

* Consejo de Todas las Tierras - Chile [Council of All Lands - Chile]

* Movimiento Sin Tierra (MST) - Brasil [Landless Movement (MST) - Brazil]

* Vía Campesina - Brasil [Campesina Way - Brazil]

Santa Cruz, Bolivia, 23-25 oktober 2008

FÖLJANDE ORGANISATIONER HAR ANSLUTIT SIG TILL UPPROPET

 

*Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI

*Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería, CONACAMI-Perú.

*Centro Memorial Dr. Martin Luther King-Cuba

*Fundación Pueblo Indio del Ecuador

*Movimiento por la Paz, la soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, MOPASSOL-Argentina

*Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio-RMALC

*Colectivo Feminista-Ecuador

*Otros Mundos, AC-Chiapas-México

*Red por ti América-Capitulo Brasil

*Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas-COMPA

*Tlaxcala, the Network of translators for Linguistic Diversity

*Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad de Argentina

*Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN-Colombia

*Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, México

*Red Intercultural

*Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capitulo México

*Corporación Cultural Colombo Cubana

*Fundación Da Vinci, Argentina

*Humanistas de Mendoza, Argentina

*Coordinación de la Red de Universidades en Solidaridad con los CINCO, Cuba

*Unión por los Derechos Humanos La Plata, Argentina

*Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba, Bariloche-Argentina

*Sindicato Petrolero Transredes

*Confederación Nacional del Seguro Campesino-Coordinadora Nacional Campesina, CONFEUNASC-CNC, Ecuador.

*Red de Migrantes, Refugiados y Desplazados, MIREDES Internacional

*Asociación de Escritores y artistas del Orbe, ASEADLO

*Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela, FEUV

*Organización de Jóvenes Embera Wounana de Panamá

*Campesinos y Campesinas de la Republica  Bolivariana de Venezuela

*Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH-Ecuador

*Bloque Popular Revolucionario. Costa Rica

* Estudios de las Américas (CENSA) Berkeley, California-EEUU.

*Organización Consejo Autónomo Aymara, CAA-Chile

*Medio Impreso CANTACLARO de Zulia, Venezuela

*Juventud Socialista Rebeldía y Dignidad-Cuba

*Movimiento Juventud Kuna, MJK-Panamá

*Grupo Cultural “Revancha Libertaria”, Ecuador

*Coordinadora Simón  Bolívar, Venezuela

* Coordinador de Organización, Comedor Los Pibes-Argentina

* Alianza Revolucionaria Antiimperialista

*Central de Trabajadores Argentinos

*Agrupación P.U.M.A.(Propuesta de Unificacion Marxista Argentina)

*Movimiento Social y Cultural Tupaj Katari-Argentina

*NAHUACALLI, Arizona-EEUU

*Coordinadora de los Derechos Humanos en Santa Cruz

*Plataforma contra la Violencia hacia la Mujer

*Movimiento Humanista

*Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza-Bolivia

*Indymedia La Paz

*Obreros Audiovisuales de La Paz

*Centro de Educación Popular Qhana

*Periódico Popular Qhanatatiwa

*Centro de Estudios Mayas TIMACH

*Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos

*Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia

*Asamblea Nacional de Derechos Humanos de Chile

*Circulo Bolivariano Yamileth López-Costa Rica

*Trabajadores de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana-Cuba

*GACETILLAS ARGENTINAS

*Comité del Movimiento Patriotico Nacional Costarricense

* Federación Sindical Mundial

*Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T'allas

*Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu-CAIT

*Organización de Comunidades y Pueblos Originarios, ORCOPO-Argentina

*Partido Comunista de los Pueblos de España

* Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos-ArgentinaPERSONLIGHETER

Rev. Ricardo Cornejo Comunidades de Fe y Vida- COFEVI de El Salvador, Gilda Luongo Profesora de Literatura Latinoamericana y Vicepresidenta de la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, Stefania Mosca Escritora-Venezuela, Ernesto Godoy Dardano Profesor-Investigador Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, Manuel Talens Escritor-España, Kintto Lucas Periodista-Ecuador, Analia Averbuj Periodista-Argentina, Gabriel E. Vitullo Doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Federal  do Rio Grande do Norte-Brasil, Padre Mariano R. Ledesma, Parroquia “San Pedro Apostol” Argentina, Cristina Castello Poeta y Periodista-Argentina, Carmen Carballo Directora Club Internacional  de Prensa de Galicia-España, Nikos Klitsikas Historian Greece-Grecia, Aida Tuma-Sleiman  Responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Israel, Virtudes Feliu Herrera Investigadora Titular del Consejo Nacional Patrimonio Cultural de Cuba, Ali  Dahan Ph.D President for Partizans of  Peace  Through Justice for All Djiboutians-PPJD, Adrual Martínez Sánchez Lic Derecho y Asesor Jurídico de ECOAI, Profesor Asistente de la Universidad Granma-Cuba, Narciso Fernández Ramírez Periodista de Vanguardia, Montserrat Ponsa Tarrés Periodista, Catalunya-España, Cathy Garcia Poète France, Harald Neuber Periodista-Alemania, Andrés Méndez Magister en Periodismo-Argentina, Antonio Coelho Pereira CIPFE-URUGUAY

 

MÖTETS ROGRAMM

För stöd och för mer information:

agenciaplurinacional@yahoo.com  -   todosconbolivia@yahoo.es

http://ecuarunari.org/portal/   

 

Tlaxcalas fotnoter:

1) Abya Yala: Det här är namnet som Amerikas ursprungsbefolkningar 1992 bestämde sig för att kalla sin kontinent i stället för Amerika (efter Amerigo Vespucci). Uttrycket ”Abya Yala” kommer från språket som tillhör kunas, ett infött folk i Panama och Colombia , och det är vad de kallade kontinenten innan Columbus’ ankomst. De två orden betyder ”Helt mogen mark”. Den aymara-bolivianske ledaren Takir Mamani föreslog att Amerikas alla ursprungsbefolkningar skulle använda namnet ”Abya Yala” i sina officiella dokument, detta eftersom ”ett accepterande av utländska namn i våra städer och kontinenter är detsamma som att underkuva vår identitet i enlighet vad inkräktarna och deras arvingar önskar”. Mamanis förslag togs välvilligt emot av olika sektorer. Det första kontinentala mötet mellan Abya Yalas folk och etniska grupper ägde rum i La Paz i oktober 2006 .

2) Sumak Kawsay: ”Att leva fullt ut” är ett uttryck som härstammar från idén hos förfäderna till ursprungsfolken i Ecuador, Peru och Bolivia om ett sätt att leva i världen med respekt för människan och naturen, vars införande i den nya konstitutionen för närvarande håller på att diskuteras i Ecuador för att visa på en brytning med kapitalismens idéer om samhälle, tillväxt och utveckling.

3) Pachamama: Tiwanaku-civilisationens (från 400-talet till 1000-talet) moder jord och, senare, även Inca-civilisationens, som Quechua och Aymara fortsätter att offra till (challa eller pago) den 1 augusti varje år. Den förknippas med fertilitet, som en generös kvinna och moder som bryr sig och föder sina barn. Termen härstammar från Quechua-orden pasha, som också betyder ”mark” och ”tid”, samt mama, ”moder”.

4) Media Luna: Term som betecknar Bolivias fyra östra departement, vars landshövdingar har lett den ”separatistiska” undermineringen av centralregeringen.

 

 

En boliviansk kvinna viftar med en Aymara-flagga, wipala, i La Paz, den 12 oktober 2006, vid slutceremonin av det första kontinentala mötet mellan Abya Yalas folk och etniska grupper. Bild: AIZAR RALDES/AFP/Getty Images


Källa: Rebelión och Tlaxcala

Originalartikel publicerad den 24 september 2008.

Om skribenten

Kristoffer Larsson är medlem av Tlaxcala, översättarnas nätverk för språklig mångfald. Denna översättning fritt återges, förutsatt att dess författare, översättare, korrekturläsare och källa anges.

URL till denna artikel på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=6007&lg=sv

        kichwa


SÖDER OM GRÄNSEN : 02/10/2008

 
 SKRIV UT DENNA SIDA SKRIV UT DENNA SIDA 

 SKICKA DENNA SIDA SKICKA DENNA SIDA

 
DENNA SIDADENNA SIDA 

 tlaxcala@tlaxcala.es

  20:19