HOME TLAXCALA
översättarnas nätverk för språklig mångfald
TLAXCALAS MANIFEST  VILKA VI ÄR  TLAXCALAS VÄNNER   SÖKA 

SÖDER OM GRÄNSEN  (Latinamerika och Karibiska havet)
IMPERIUM (Globala teman)
KANAANS LAND  (Palestina/Israel)
UMMA (Arabvärlden, Islam)
I VALENS MAGE  (Aktivism i imperialismens metropoler)
KRIG OCH FRED  (USA, EU, NATO)
MODERKONTINENTEN (Afrika, Indiska Oceanen)

TYFONZONEN (Asien, Stilla sänkan)
MED ETT K SOM I KALVELLIDO (En proletär karikatyrtecknares dagbok)
RYKANDE HJÄRNOR (Kultur, kommunikation)
OKLASSIFCERBART 
TLAXCALANSKA KRÖNIKOR 
TLAXCALAS REFERENSZON  (Ordböcker, lexikon, kartor)
FÖRFATTARBIBLIOTEKET 
GALLERI 
TLAXCALAS ARKIV 

13/07/2020
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Tractatus Logico Palestinicus*


FÖRFATTARE:  Gilad ATZMON جيلاد أتزمون

Översatt av  Kristoffer Larsson


1. ”Det som över huvud taget kan sägas, kan sägas klart och tydligt och det som vi inte kan tala om, det måste vi lämna åt tystnaden.” (Ludwig Wittgenstein 1918)

1.1 Humanism och etik är ändamål värda att kämpa för.

1.2 Den västerländska politiken och politiska diskurs (å sin sida) handlar om makt och hegemoni.

1.3 Således är humanism och etik den västerländska politiska diskursen främmande och vise versa.

2. Den palestinska frihetskampen är baserad på humanistiska och etiska argument eftersom den bygger på moraliska rättigheter, nämligen ”rätten att återvända” och ”frigörelse”.

2.1 Eftersom den palestinska frihetskampen är ett humanistiskt ändamål är Västerlandets politiker och dess politiska diskurs främmande för den palestinska kampen.

2.11 Resultatet är att den västerländska politiken – till vänster, höger och sin mitt – inte har kunnat sörja för det palestinska folket och deras decennielånga kamp mot sionistiska övergrepp.

2.12 Det här är dessvärre den rätta tolkningen av vänsterns kolossala misslyckande med att hjälpa det palestinska folket. Eftersom den utgörs av en politisk diskurs är vänstern intresserad av makt och hegemoni. Följaktligen har den utnyttjat den palestinska diskursen i syfte att upprätthålla sin egna politiska relevans (eller snarare irrelevans) i sitt eget låtsasuniversum.

2.121 Palestinierna har lärt sig sin läxa. Deras frihetsrörelse har mognat och övergett den utopiska dröm som var vilseledande och främmande för deras nationella sak.

2.1211 Eftersom den palestinska kampen är en geografiskt inriktad, etnisk och nationell kamp borde proletära, kosmopolitiska ideologier omarbetas därefter.

2.122 Sanningen måste hur som helst sägas. Västerländska vänsteraktivister har varit väldigt framgångsrika när det gäller att skapa en solidaritetskultur, vare sig det gäller emblem, sjalar eller plakat som de sprider bland sig själva och nära familjemedlemmar.

2.123 Men ändå har emblem, plakat och flygblad inte räddat ett enda palestinskt barn från de israeliska stridvagnarnas larvfötter.

2.2 Det palestinska folket är tvunget att slå sig fritt på egen hand.

2.21 Och aktivister som vill visa sin solidaritet är tvungna att lära sig lyssna.

3. Eftersom ”humanism och etik är ändamål värda att kämpa för” (1.1),

3.1 Och den palestinska kampen är ett humanistiskt ändamål (2.1),

3.1 Måste vi ta palestinierna för vad de är och stödja deras (demokratiska) val.

4. Det finns en inneboende svårighet i hjärtat hos Palestinarörelsens diskurs som måste adresseras:

Sionismen (ideologin), judendomen (religionen), judiskheten (identiteten) och judarna (folket) är nära sammanbundna och förvirrande termer. Följaktligen inskränks varje propalestinsk aktivitet på grund av rädslan för anklagelser om upprätthållande av idéer som vissa kan betrakta som rasistiska.

4.01 Samtidigt inser den överväldigande majoriteten av palestinier och Palestinaaktivister att Israel, judiska lobby- och påtryckningsgrupper samt alla andra former av judiskt stamengagemang ofta är omöjliga att skilja åt.

4.1 Frågan som väcks till liv är: hur kan vi säga det vi anser vara sanningen och fortfarande betrakta oss själva som humanister?

4.12 Hur kan vi tala öppet om den judiska staten, judiskt lobbyarbete, judendom och judiskhet och trots det stå fast vid antirasistiska, humanistiska och etiska ståndpunkter?

4.2 Svaret är enkelt. Vi kan göra det endast om vi klarar att bestämt utrota alla spår av argumentation baserat på ras. Vi måste avstå från att tala om folket men samtidigt attackera varje form av sionism, judisk-politisk stamorganisering och judiskhet. Vi måste attackera den som en ideologi och som en dogmatisk tro.

4.3 Vi har rätt att göra så i egenskap av humanister av det enkla skälet att varje form av judisk stampolitik är folkorienterad och exklusiv. Vi har rätt att betrakta judisk-politisk stamorganisering som bärare av en icke-humanistisk och antiuniversell världsåskådning

4.4 Följaktligen är ett det humanisters uppgift att avveckla den judiska ideologiska och politiska stamkänslan.

4.5 Att bekämpa judisk stampolitik är en humanistisk och etisk handling eftersom den syftar till fred, universalism och inklusivitet (i motsats till krig, stamkänsla och exklusivitet).

5. ”Det som över huvud taget kan sägas, kan sägas klart och tydligt och det som vi inte kan tala om, det måste vi lämna åt tystnaden.”


Ben Heine, Tlaxcala


Källa: Tractatus Logico Palestinicus

Originalartikel publicerad den 21 oktober 2008.

Om skribenten

Kristoffer Larsson är medlem av Tlaxcala, översättarnas nätverk för språklig mångfald. Denna översättning fritt återges, förutsatt att dess författare, översättare, korrekturläsare och källa anges.

URL till denna artikel på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=6169&lg=sv

 


RYKANDE HJÄRNOR: 26/10/2008

 
 SKRIV UT DENNA SIDA SKRIV UT DENNA SIDA 

 SKICKA DENNA SIDA SKICKA DENNA SIDA

 
DENNA SIDADENNA SIDA 

 tlaxcala@tlaxcala.es

  0:36