HOME TLAXCALA
la red de traductores por la diversidad lingüística
MANIFIESTO DE TLAXCALA  NOSOTR@S  LOS AMIGOS DE TLAXCALA  BUSCADOR 

AL SUR DE LA FRONTERA (América Latina y Caribe)
IMPERIO (Asuntos globales)
TIERRA DE CANAÁN (Palestina, Israel)
UMMA (Mundo árabe, Islam)
EN EL VIENTRE DE LA BALLENA (Activismo en las metrópolis imperialistas)
PAZ Y GUERRA (EEUU, UE, OTAN)
MADRE ÁFRICA (Continente africano, Océano Índico)

ZONA DE TIFONES (Asia, Pacífico)
KON K DE KALVELLIDO (Diario de un kurrante)
LIMPIAMENINGES (Cultura, comunicación)
LOS INCLASIFICABLES 
LAS CRÓNICAS TLAXCALTECAS 
LAS FICHAS DE TLAXCALA (Glosarios, léxicos, mapas)
BIBLIOTECA DE AUTORES 
GALERÍA 
LOS ARCHIVOS DE TLAXCALA 

11/04/2021
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
Bush, AIPAC och Palestina

Umm Naser, Gaza: Den politiska ekonomin bakom en katastrof


AUTOR:  James Petras, 2 April 2007

Traducido por  Kristoffer Larsson


På måndagen den 26 mars 2006 svämmade en flod med rått avloppsvatten och skräp över från en kollapsad fördämning in i ett flyktingläger i Umm Naser (Gaza) och drev bort 3 000 palestinier från sina hem. Fem invånare drunknade, 25 skadades och massvis av hus förstördes.

New York Times, Washington Post och nyheterna från TV beskyllde dålig infrastruktur. Daily Alert (husorganet för Presidents of the Major American Jewish Organizations, PMAJO) lade skulden på palestinierna, som de påstod tog bort sand för att sedan sälja den till byggnadsentreprenörer och därmed urholkade fördämningen. Katastrofen vid Umm Naser (byn i fråga) är symbolisk för allt det som är fel med den amerikansk-israeliska politiken i Mellanöstern. Katastrofen i denna enskilda by har först och främst sitt upphov i Washington, där AIPAC och dess politiska allierade framgångsrikt har säkrat amerikanskt stöd för Israels finansiella och ekonomiska bojkott av den palestinska regeringen till följd av Hamas demokratiska valseger.

AIPAC:s seger i Washington ekade över hela Europa och utanför – eftersom EU också införde sanktioner som innebar att de upphörde att finansiera nya infrastrukturprojekt och underhåll av redan befintliga faciliteter. På AIPAC-kongresser mellan 2005 och 2007 har ledarna för de båda stora partierna, kongressledare och Vita huset lovat att förstärka AIPAC:s bojkott och sanktionsstrategi. AIPAC firade sin seger för Israels linje och gjorde anspråk på att vara författarna till lagstiftningen. Utöver undernäring så underminerade politiken alla allmänna underhållsprojekt.

Lika avgörande för katastrofen var Israels massiva och ihärdiga bombningar av Gaza sommaren 2006 som förstörde vägar, broar, avloppsreningsverk, vattenreningsverk och elkraftverk. Norra Gaza var en av de många måltavlorna, vilket orsakade stora påfrestningar på redan prekär infrastruktur och statsbudget – inklusive underhåll av avloppsreningsverk och kloakbrunnar.

Israels ekonomiska blockad av Gaza ledde till att arbetslösheten, fattigdomen och hungern nådde tidigare oöverträffade nivåer. Arbetslösa gazabor kom att utgöra över 60 procent av befolkningen – stora familjer med unga barn tvingades gå ned till ett mål mat om dagen. Familjeöverhuvuden letade desperat efter sätt att tjäna pengar för att kunna köpa lite kikärter, olja, ris och mjöl till bröd. Det är möjligt att några desperata arbetare, tvingade av den av AIPAC orsakade amerikansk-europeiska bojkotten och israeliska bombningar och blockader, avlägsnade lite sand från avloppsbrunnen. Den förevändning som PMAJO använde sig av för att lägga skulden på de palestinska offren för sitt eget lidande, och rentvå israelerna, AIPAC och deras klienter i kongressen.

PMAJO har försvarat 39 år av israelisk ockupation och brottslig försummelse av Gazas grundläggande avloppsreningsverk. Israelerna lägger ned mindre än två procent av BNP per capita på samhällstjänster på de ockuperade områdena jämfört med vad de lägger ned på Israel, som de enligt folkrätten är skyldiga att göra. Förenta Nationerna och israeliska människorättsgrupper har dokumenterat Israels känslokalla brist på ansvar gentemot de palestinska civila som lever under dess brutala ockupation. Det är inte förvånande att PMAJO inte kan komma på någonting bättre än att lägga skulden på de nödlidande palestinierna för en primitiv fördämnings kollaps och de fasansfulla dödsfallen.

I den utsträckning någon palestinsk ledare kan hållas ansvarig pekar fingret mot USA och det Israel-stödda PLO och dess formella överhuvud Abbas, som tar emot allt ”humanitärt” bistånd som flödar in i Palestina. Palestinska skatter från import värda tiotals miljoner dollar och som israeliska banker suttit på har nu överförts till Mahmoud Abbas för att beväpna medborgargarden som är emot Hamas. Under de senaste två decennierna har de USA-stödda ”moderata” PLO-ledarna och gamla goda ”kapitalister” förskingrat tiotals millioner dollar och euro till sina privata bankkonton utomlands, med sina europeiska, amerikanska och israeliska beskyddares tysta medgivande. Vad är en smula palestinsk korruption att bry sig om när det innebär att man hjälper fram en inkompetent grupp av eftergivna ”ledare”?

Det lidande som Umm Naser-borna, översvämmade av sitt eget kloakvatten, utsatts för var varken ödesbestämt eller ett resultat av ortens försummelse eller stöld: Det var en direkt följd av allt det som är fel med USA:s Mellanösternpolitik, som stödjer en brutal kolonialmakt och dess mäktiga stämmor och organisationer i Washington. Umm Naser skrivs med stora bokstäver över hela Palestina, Irak och Libanon: Miljontals arabiska byar lider under konsekvenserna av förebyggande krig för att trygga Storisrael, vilket både president Bush och vicepresidenten öppet har angivit som skäl för att rättfärdiga sina aggressioner.


James Petras är professor emeritus i sociologi vid Binghamton University i New York och har 50 år på nacken inom klasskampen. Han har publicerat 61 böcker. Hans senaste bok heter The Power of Israel in the United States (Clarity Press, 2006).
Översatt från engelska till svenska av Kristoffer Larsson, medlem av Tlaxcala, översättarnas nätverk för språklig mångfald. Denna översättning är under Copyleft, dvs. att den får återges fritt för varje icke-komersiellt bruk, förutsatt att dess författare, översättare och källa anges.

URL till denna artikel: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=sv&reference=2420
Engelsk original artikel : Publicerad i CounterPunch


TIERRA DE CANAÁN: 13/04/2007

 
 IMPRIMIR ESTA PÁGINA IMPRIMIR ESTA PÁGINA 

 ENVIAR ESTA PÁGINA ENVIAR ESTA PÁGINA

 
VOLVERVOLVER 

 tlaxcala@tlaxcala.es

HORA DE PARÍS  4:0