HOME TLAXCALA
översättarnas nätverk för språklig mångfald
TLAXCALAS MANIFEST  VILKA VI ÄR  TLAXCALAS VÄNNER   SÖKA 

SÖDER OM GRÄNSEN  (Latinamerika och Karibiska havet)
IMPERIUM (Globala teman)
KANAANS LAND  (Palestina/Israel)
UMMA (Arabvärlden, Islam)
I VALENS MAGE  (Aktivism i imperialismens metropoler)
KRIG OCH FRED  (USA, EU, NATO)
MODERKONTINENTEN (Afrika, Indiska Oceanen)

TYFONZONEN (Asien, Stilla sänkan)
MED ETT K SOM I KALVELLIDO (En proletär karikatyrtecknares dagbok)
RYKANDE HJÄRNOR (Kultur, kommunikation)
OKLASSIFCERBART 
TLAXCALANSKA KRÖNIKOR 
TLAXCALAS REFERENSZON  (Ordböcker, lexikon, kartor)
FÖRFATTARBIBLIOTEKET 
GALLERI 
TLAXCALAS ARKIV 

29/10/2020
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
Världsexklusiv flerspråkig utgåva av ett teaterverk av James Petras

Spöken och renegater, en pjäs i tre akter


FÖRFATTARE:  James Petras, 1 Maj 2007

Översatt av  Presenterad av Manuel Talens, översatt av Kristoffer Larsson, granskad av Fausto Giudice och illustrerad av Ben Heine


 

I dag, den första maj 2007, arbetarnas internationella dag, publicerar flerspråkiga översättare tillhörandes Rebelión och Tlaxcala ett kollektivt projekt som erbjuder översättningen av detta teaterarbete till sju olika språk, skrivet i original på engelska av sociologen James Petras. Texten som följer är en introduktion till projektet, författat av dess redaktör Manuel Talens. Läsare kan vid slutet av denna sida klicka på länken om de önskar ladda ned PDF-versionen av Spöken och renegater.


Introduktion

        James Petras är en gammal bekant till Altahrir, Basta!, Cubadebate, PeacePalestine, Quibla, Rebelión, Tlaxcala och ViaPolítica. Hans texter dyker regelbundet upp på dessa sidor och i dem fördömmer han ohämmat den fortgående tragedin som kapitalismen påtvingar folk, varesig det är i Latinamerikas subkontinent – det land han älskar mest – eller i Palestina, Irak eller – som Che Guevara sa – varhelst i världen där det finns orättvisa.
          
Petras är utan tvekan paradigmet på det ”politiska djur” som definierat av Aristoteles i Politik. Hans skriverier, alltid indränkta i sociologi och marxism, är inte begränsade till essäanalyserna över verkligheten utan går snarare rätt ofta in på det skönlitterära området. Jag började korrespondera med James Petras för några år sedan genom de spanska översättningar jag gjorde av de texter han brukade skicka till Rebelión. Men jag började först komma honom nära när han i 2004 erbjöd mig en serie korthistorier och bad mig göra en bok som gåva till våra spansktalande vänner. Det var så La lengua del pueblo (Folkets språk) kom till och blev publicerad för tre år sedan, också den 1 maj, 2004.
        
Spöken och renegater, pjäsen du nu har framför dig, käre läsare, damp ned i min elektroniska brevlåda i början av detta år. Det är ett förödande fördömmande från Petras av de som inte allför långt tillbaka i tiden var vänsteraktivister som i dag givit efter för sjöjungfruns sång om kapitalism och på så sätt förrått alla de som dog för frihetens sak. Jag förmodar att vår författare kunde ha känt sig nöjd om vi hans vänner hade översatt den till några språk eller, kanske, om vi hade upprepat den framgångsrika erfarenheten med La lengua del pueblo, men under de tre år som gått sedan 2004 har mycket förändrats inom vänsternaktivismen, bland annat födelsen av Tlaxcala, översättarnas nätverk för språklig mångfald, en grupp människor som i dag står förmögna att ordna flerspråkig samverkan som tidigare inte ens var att tänka på. Så jag föreslog honom en flerspråkig utgåva av hans pjäs och han var förtjust i idén. Här är den.Omslagsbild av Spöken och renegater (Ben Heine)

               
De sju översättarna som arbetat med detta projekt hoppas att erfarenheten kommer att upprepas i framtiden, och inte bara med James Petras, utan också med många andra viktiga författare som är villiga att skänka sitt arbete utan vinstmotiv i syfte att främja rättvisa, broderskap och solidaritet i denna hemska värld som är vårt hem.

Madrid, april 2007


 Fantasmas y renegados (Edición bilingüe Inglés-Español), översatt av Manuel Talens

 Fantasmes i renegats (Edició bilingüe Anglès-Català), översatt av Àlex Tarradellas

 Fantômes et rénegats (Édition bilingue Anglais-Français), översatt av Fausto Giudice

 Fantasmi e rinnegati (Edizione bilingue Inglese-Italiano), översatt av Mary Rizzo

 Fantasmas e renegados (Edição bilingüe Inglês-Português), översatt av Omar L. Barros Filho

 Geister und Renegaten (Zweisprachige Ausgabe Englisch-Deutsch), översatt av Isolda Bohler

 Spöken och renegater (Tvåspråkig version Engelska-Svenska), översatt av Kristoffer Larsson
Manuel Talens, Àlex Tarradellas, Fausto Giudice, Mary Rizzo,  Omar L. de Barros Filho, Isolda Bohler, Kristoffer Larsson och Ben Heine är medlemmar av Tlaxcala, översättarnas nätvärk för språklig mångfald. Heine, Talens och Tarradellas tillhör också Cubadebate e Rebelión. Omar L. de Barros Filho är chefredaktör för ViaPolitica
URL till denna artikel :
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=2535&lg=sv

God Första Maj till alla !

 

               

 


RYKANDE HJÄRNOR: 01/05/2007

 
 SKRIV UT DENNA SIDA SKRIV UT DENNA SIDA 

 SKICKA DENNA SIDA SKICKA DENNA SIDA

 
DENNA SIDADENNA SIDA 

 tlaxcala@tlaxcala.es

  20:48