HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
نقش آلمان در حمایت از تجزيه طلبان

اختلال در ثبات


نويسنده
سازمان مراقب سياست خارجي آلمان

مترجم
حميد بهشتي


اربيل/ تهران/ کلن – گزارش ويژه

تجزيه طلبان مسلح فعال در غرب ايران براي عمليات خويش از داخل آلمان مورد حمايت قرار مي گيرند. علي رغم اعتراضات ايران سرکرده اين گروه تجزيه طلبان کرد ميتواند تحت نظارت دستگاههاي امنيتي آلمان نفراتي را براي اينکار در خاک اين کشور بسيج نمايد. تجزيه طلبان مزبور مسئول قتل صدها تن از نيروهاي مسلح ايران بشمار ميروند. يک استاد دانشکده افسري آلمان در شهر مونيخ از فعاليت آنها حمايت مي کند: به نظر او ايران را بايد تضعيف نموده و در صورت امکان به انحلال رساند. حمايت آلمان از تجزيه طلبان کرد در ايران مکمل روابط آلمان با دولت مستقل کردان عراق بوده و نقش اين کشور را در راستاي تغيير مناسبات منطقه اي خاورميانه بر اساس قومي تقويت مي کند. طرح هاي مشابهي از جانب دواير نظامي آمريکا مدتهاست دست بدست مي گردند. شديدترين جانبدار تجزيه کردستان در حال حاضر رئيس جمهور کردستان مستقل عراق، مسعود بارزاني است که از چندين سال پيش با وزارت خارجه آلمان در ارتباط بوده، بارها با آنگلا مرکل ملاقات داشته است.

        

بارزاني تجزيه منطقه تحت حاکميت خويش در کردستان عراق را اعلان کرده و قصد دارد آنرا با افزودن سه بخش نفت خيز کرکوک، نينيوه و دياله گسترش دهد. آنجا قرار است در سال جاري در باره استقلان منطقه تجزيه شده کردستان همه پرسي صورت گيرد. در کرکوک اين برنامه هاي تجزيه طلبانه موجب تنش ها و درگيري هاي شديد قومي و عمليات تروريستي ميگردند. مسعود بارزاني تهديد کرده است در صورتيکه پس از آن همه پرسي از حاکميت او بر کرکوک جلوگيري شود، به زور اسلحه آنرا محقق خواهد ساخت.

 

اربيــــــل

بارزاني رهبر حزب دموکرات کردستان KDP که قومش قسمت شمالي بخش تجزيه شده را تحت کنترل خويش دارد، بعنوان رئيس جمهور کردستان مستقل ساير بخش هاي کردستان عراق را تحت حاکميت خويش داشته و سالهاست با کشور آلمان در ارتباط نزديک مي باشد. وي در سالهاي دهه 80 با فرانس يوزف اشتراوس (رئيس دولت وقت ايالت باوارياي آلمان) ارتباط نزديکي داشته است و در سالهاي دهه 90 روابط خويش را با دولت ايالت NRW که از يک رشته پروژه هاي توسعه در شمال عراق حمایت مالي مي کند، گسترش داد. اين پروژه ها شامل بررسي هائي براي يک پروژه استژيک نيز موسوم به راه بارزاني مي باشد. (1)

 

روابط بارزاني با ايالت NRW از جمله از طريق يکي از نمايندگان پارلمان آنجا بنام زيگفريد مارچ که از وابستگان حزب سبزهاست صورت مي گيرد. اين ارتباط چنان تنگاتنک است که موجب پذيرش وي در قوم بارزاني گشته است بطوري که امروزه از او به زيگي بارزاني نام ميبرند. مارچ رياست شعبه آژانس سرمايه گذاري را در شمال عراق موسوم به همکاريهاي عمراني کردستان Kurdistan Development Corporation در دست داشته و تا کنون براي شرکت هاي آلماني قراردادهاي حجيمي را واسطه شده است. مارچ به هنگام افتتاح مرکز فرهنگي آلمان در سال 2006 در اربيل که پايتخت کردستان عراق بحساب ميرود، نمايندگي آلمان را بعهده داشت. فعاليت هاي مربوط به تأسيس اين مرکز را خانم سوزان اّستهوف که يکي از همکاران وزارت خارجه آلمان و احتمالا از همکاران سازمان جاسوسي اين کشور موسوم به BND مي باشد انجام مي داد. (2)

 

کوههاي قنــــديل

در محدوده نفوذ بارزاني کوههاي قنديل واقع در تقاطع مرز ايران، عراق و ترکيه قرار دارند. از اين محل دستجات شبه نظامي تجزيه طلب PKK عمليات خود را در ترکيه آغاز مي کنند. همچنين در کوههاي قنديل مقر اصلي گروهي موسوم به پژاک قرار دارد که با PKK روابط نزديک داشته و در غرب ايران با ارتش اين کشور درگيري دارد. هدف اين گروه که از منطقه تحت نفوذ بارزاني عمليات خويش را آغاز مي کند ايجاد کردستان يکدست مي باشد. پژاک بنا به تخمين، قريب 300 سرباز ايراني را کشته است. بطوريکه برنامه تلويزيوني مونيتور گزارش کرد، رئيس اين گروه عبدالرحم حاجي احمدي در شهر کلن آلمان نفراتي را براي اينکار بسيج مي کند.(3) بر اساس اين گزارش وي مرتب بين کلن و عراق رفت و آمد دارد بدون اينکه مأمورين آلمان جلوي او را بگيرند. گفته ميشود سازمان جاسوسي آلمان با پژاک روابط مشکوکي دارد.(4) نقشه زيرين کوههاي قنديل را در عراق نشان مي دهد.

 

 

 

کردستان عراق 

 

 

کردستـــان

بطوري که گزارش شده است پژاک نه تنها از آلمان، بلکه از آمريکا نيز کمک مي گيرد.(5) کردستان يکدستي که مطلوب اين گروه است همانگونه که مورد حمايت سيات خارجي قوميت گراي آلمان هست، با سياست هاي استراتژيک آمريکا نيز همخوان است. دواير نظامي آمريکا خواهان تغيير نظام خاورميانه بر اساس قوميت مي باشند. در ماه ژوتيه 2006 در مجله آرمد فورسيس ژورنال که يکي از نشريات ارتش آمريکاست بقلم يکي از نظاميان بازنشسته اين کشور بنام رالف پيترز، نقشه اي منتشر شد که در آن مرزهاي  جهان عربي- اسلامي بر اساس قوميت تغيير يافته اند.(6) از جمله کشورهائي که حريم آنها در اين نقشه مورد دست اندازي قرار گرفته است، ايران است که حاضر به پذيرش سياست تسلط طلبانه آمريکا در خليخ فارس نيست. تهران که متعاقب تحريم اقتصادي تضعيف گشته است (7) و به لحاط نظامي از جانب آمريکا مورد تهديد قرار دارد، در سرحدات غربي خود با نيروهاي تجزيه طلب مقابل است.

 

در استتار پليس مخفي

منطق سياست نظامي آمريکا و آلمان در حمايت از پژاک را در آغاز سال جاري يک استاد دانشکده نظامي شهر مونيخ توضيح داد. به گفته ميشائيل ولفسٌن Michael Wolfsohn "ايران کشوري چند مليتي است که 49% آن را اقوامي تشکيل مي دهند که از سياست دولت مرکزي ناراضي اند." به نظر ولفسن ايران از درون در معرض خطر مي باشد. وي تجزيه طلبي کردستان را شاهد ميآورد: بخش ايراني کردستان اگر اين انتخاب را ميداشت تا کنون به بخش عراقي آن  ملحق شده و بود و همچنين بخش کردنشين ترکيه و سوريه نيز بدانها مي پيوستند.(8) بنظر اين استاد دانشکده افسري آلمان تجزيه طلبي قومي بهترين اهرم براي ايجاد اختلال در ثبات رژيمهاي ناخوش آيندي مانند تهران بوده و "اين عدم ثبات داخلي ميتواند و مي بايد اهرم سياست غرب در در چارچوب تعرض نظامي به ايران باشد. (البته با کمک دستگاههاي جاسوسي)

_________________________________

براي مراجعه به پاورقي ها به متن اصلي مراجعه کنيد.

در پاورقي 6 از جمله چنين آمده است: چگونگي یارگيري و بسيج نفرات از جانب حزب کارگر کردستان PKK در آلمان تحت نظارت دستگاههاي امنيتي اين کشور است: بنا بر گزارش یادشده در برنامه مونيتور که در کانال اول تلويزيون آلمان بتاريخ 21 ژوئن 2007 پخش شد، سازمان پژاک در سال 2005 تعداد 120 تن از نفرات ارتش ايران را معدوم نمود. از آنزمان تا کنون نيز 200تن ديگر قرباني اين سازمان شده اند. پژاک که شقّي از PKK مي باشد،  قسمت اعظم تسليحاتش را از اروپا دريافت مي کند- از جمله از آلمان. در مقام مقابله با اين عمليات ايران در اواسط ماه اوت به عراق و مناطق عمليات آنجا نيرو فرستاد و دولت عراق اين عمليات ارتش ايران را تحمل کرد، زيرا رئيس جمهور عراق که رئيس اتحاديه وطنپرستان کردستان PUK مي باشد و در رقابت با بارزاني قرار دارد پژاک را قابل قبول نمي داند.انتشار مقاله اصلي به تاريخ
19.09.2007
در باره نويسنده

حميد بهشتي يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3739&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


در شکم نهنگ: 22/09/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:11