HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

حکم اعدام مردم افغانستان


نويسنده
german-foreign-policy.com

مترجم
حميد بهشتي


اختلاف نظرهاي شديدي در باره وزير خارجه افغانستان، رنگين دادفر اسپانتا، وابسته به حزب سبزهاي آلمان، مجلس افغانستان را منفعل کرده اند. وزير مزبور که دهها سال در آلمان در هجرت مي زيسته و تا کنون نيز روابط عميق خود را با برلين حفظ نموده است، به خلاف خواست اکثريت نمايندگان ولسي جرگه (پارلمان افغانستان) در پست وزارت مانده است. اين رسوائي همزمان با اوج درگيري هاي نظامي در هندوکوش بر سياست افغانستان حاکم است. در حاليکه دولتمداران برلين در جهت کسب حمايت نمايندگان پارلمان آلمان از تداوم فعاليت ارتش اين کشور در افغانستان مي کوشند، بيم آن ميرود که مردم افغانستان به قعر فجايع اجتماعي سقوط کنند. به موازات مرگ و مير ناشي از کمبود مواد غذائي و فزوني شديد فروش کودکان، بيش از هر چيز ابتلاء مناطق وسيعي از کشور به تشعشعات هسته اي گريبانگير مردم است. اين به گفته دکتر داود ميراکي، پژوهشگر امور اجتماعي منجر به تولد اطفال معلول، زايمانهاي زودرس و بيماريهاي شديد در مناطق وسيعي از کشور گشته است.

 

حزب سبزهاي آلمان در کابل

درگيري هاي پارلمان افغانستان بر سر وزير خارجه اين کشور، دادفر اسپانتا مي باشد. ايراداتي که به وي گرفته ميشوند از جانب جبهه ملي افغانستان است که متشکل از رهبران گروههاي سابق مجاهدين مربوط به اتحاد شمال، طرفداران نظام سلطنتي و اعضاء سابق احزاب کمونيست اين کشور مي باشد که با همديگر همکاري هاي غير منسجمي دارند. دادفر اسپانتا دهها سال در شهر آخن (آلمان) زيسته است و آنجا به عضويت حزب سبزها که شخصيِت بارزش يوشکا فيشر، وزير خارجه سابق آلمان بود، در آمد. اين وزير کابينه کرزاي همچنان عضو حزب سبزها مي باشد، همانگونه که مدير دفتر سازمان ملل در کابل، توم کونيگز نيز عضو اين حزب است. اين دو براي سياست خارجي آلمان در کابل نقش پر اهميتي را ايفا مي کنند.

 

عودت داده شده

باعث اين اختلاف در کابل تصميمي است که وزير امورخارجه، دادفر اسپانتا گرفته است. وي در آغاز سال جاري از بازگشت اجباري 50 هزار افغاني مقيم ايران حمايت کرد. به گفته دکتر داود ميراکي که در شيکاگو موقعيت بازگشت کنندگان را بررسي مي کند، کساني که مجبور به بازگشت گشته اند، بايد به کشوري بازگردند که دولت آن حداقل خدمات را نيز براي مردمش تأمين نمي کند (1). "نه براي آنها خانه ئي هست که آنجا زندگي کنند، نه نان شبي براي خوردن دارند و نه امکان اين وجود دارد که از خانواده هايشان محافظت نمايند." بدين خاطر که اين سياستمدار عضو سبزها از پس فرستادن آنها جلوگيري ننمود، بشدت مورد اعتراض قرار گرفت و نماينگان ولسي جرگه با اکثریت آراء از دولت خواستند که وي از وزارت برکنار گردد.

 

 

  

 دکتر داود ميراکي

عدم رعايت

از آن زمان جدال سختي ميان ولسي جرگه و رئيس جمهور منصوب غرب، حامد کرزاي، در گرفته است. کرزاي حاضر است وزير پناهنده سابق را که مجلس خواهان استعفاي اوست از کابينه خويش دور نمايد، اما وي همچنان او و سه وزير ديگرش را که از پناهندگان سابق مقيم آلمان مي باشند، در کابينه دارد(2). و اکنون 60 تن از اعضاء پارلمان که حاضر نيستند بيش از اين بي توجهي به خواست نمايندگان جرگه از جانب دولت را تحمل کنند، اعلام نموده اند که به زودي استفعا خواهند داد. به گفته يکي از سياستمداران مخالف دولت: زمانيکه قوه ي اجرائيه به خواستهاي ما وقعي نمي گذارد، ديگر چه کاري از دست ما بر مي آيد ؟ (3)

 

اوجگيري برخوردهاي نظامي

چالش هاي سياسي کابل همزمان با برخوردهاي نظامي در هندوکوش واقع مي گردند. اندکي پيش از تصميم گيري بوندس تاگ (مجلس آلمان) در باره تداوم ابقاي نيروهاي نظامي اين کشور در افغانستان سازمان ملل متحد گزارشي منشر ساخت که نشانگر اوجگيري برخوردهاي نظامي در افغانستان ميباشد. با اينکه ايساف ISAF نفرات خويش را در آنجا که در ژوئيه  2006 بالغ بر 18500 نفر بوده اند تا کنون به 39500 تن افزوده است و علاوه بر آن 10000 نفرات ارتش آمريکا تحت عنوان اينديورينگ فريدوم و 40 هزار نفرات موسوم به ارتش ملي افغانستان آنجا عمل مي کنند(4)، با اينحال مقاومت افغانها روبه رشد است. به گزارش سازمان ملل در سال جاري "ماهانه 548" فقره درگيري نظامي رخ داده است و اين ميزان 25% بيش از  سال گذشته مي باشد (425 فقره در ماه). تعداد عمليات انتحاري در سال جاري تا کنون برابر کل عمليات انتحاري در سال گذشته بوده است (126 مورد).

 

بر سر دو راهي

بر طبق استعلامي که 9 ماه پيش از جانب حزب سبزها به کابينه آلمان نوشته شد در آستانه سال 2007 افغانستان به ارزيابي بسياري از ناظرين بر سر يک دوراهي قرار گرفت.(5) از آن زمان نه فقط اوضاع نظامي، بلکه وضع زندگي مردم نيز به مراتب بدتر شده است. بگونه اي که دکتر ميراکي به اطلاع سازمان مراقب سياست خارجي آلمان رسانده است، مخارج اقلام زندگي به نحو قابل توجهي گرانتر شده است. براي نمونه کرايه خانه در کابل ماهانه از 50 دلار که پيش از حمله قواي آمريکا بود به 1500 دلار در زمان حاضر رسيده است و اين بها را فقط نفرات سازمانهاي  NGO(غير دولتي) خارجي و وابستگان نيروهاي اشغالگر و عوامل داخلي آنها ميتوانند بپردازند. به موازات فزوني شمار مرگ و مير که به علت کمبود مواد غذائي و گرسنگي حادث مي گردد، بيش از همه سرنوشت اطفال بي سرپرست که والدين خويش را در جنگ ها از دست داده اند، دردناک است. بگفته دکتر ميراکي که بارها به افغانستان سفر کرده است: اين کودکان را دستجات جنايتکار ربوده و به بچه بازها براي سوء استفاده جنسي و يا استفاده از اعضاء بدنشان در جرّاحي به فروش مي رسانند.(6) بنا بر ارزيابي اين پژوهشگر امور اجتماعي يتيم ها فربانيان اصلي مي باشند.

 

محکوم به تشعشعات هسته اي

ميراکي ميکوشد با عواقب تشعشعات راديواکتيو مبارزه نمايد. به گزارش او از آغاز جنگ در هفتم ماه اکتبر سال 2001 تا کنون توسط قواي متجاوز غرب بيش از 1200 تن تسليحات آلوده به تشعشعات اتمي در افغانستان به انفجار رسيده و مناطق وسيعي را آلوده ساخته اند (7). ميراکي عواقب آنرا دقيقاً و مستند گزارش کرده است. به اظهار او تولد کودکان ناقص الخلقه، سقط جنين، تراکم وجود سرطان و ساير بيماريهاي دشوار، به ويژه در منطقه تورابورا که در پايان سال 2001 به شدت بمباردمان شد، از آن جمله اند. بخاطر طولاني بودن دوران تشعشع مواد راديواکتيو – که دهها ميليارد سال ميباشد-  پايان يافتن زمان تشعشعات مزبور غيرقابل پيش بيني است. به گفته ميراکی به مردم اين کشور عملاً داغ مرگ خورده است.

_______________________

براي مطالعه متن گفتگوي سازمان مراقب سياست خارجي آلمان با دکتر ميراکي به مصاحبه او و براي پاورقي ها ي 1 تا 7 به اصل اين گزارش مراجعه کنيد.


  مأخذ :  http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57020


انتشار مقاله اصلي به تاريخ
28.09.2007
در باره نويسنده

(حميد بهشتي) يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3821&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا
  


امّت: 02/10/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:15