HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

فراخواني خطاب به دولت آلمان


نويسنده
Mohssen MASSARRAT محسن مسرت

مترجم
حميد بهشتي


 

ما شرکت کنندگان گردهمائي علمي "آرمان هاي قابل تحقق" در شهر اُسنابروک از دولت آلمان خواهانيم که بيش از اين نسبت به تهديد آمريکا به جنگ با ايران سکوت ننمايد.

 

ما بسيار نگرانيم از اينکه تهديد به جنگي که روزانه از جانب اطرافيان نزديک رئيس جمهور آمريکا ابراز مي گردد، به جنگ بيانجامد. علائم موجب نگراني ما بسيار شديد و غيرقابل چشم پوشي اند. پرزيدنت بوش به صراحت به زبان آورده است که مي خواهد از جنگ جهاني سوم جلوگيري کند. دولت ايالات متحده آمريکا سپاه پاسداران را در سطح يک سازمان تروريستي ارزيابي کرده است. ادعاهائي که آنها براي مشروعيت بخشيدن بدين اقدام بي نظيرشان مي کنند، آدمي را به ياد دروغهاي بي پرده اي مي اندازد که نسبت به سلاح هاي کشار جمعي قبل از حمله به عراق گفته مي شد. دولت آمريکا بي اعتنا به شوراي امنيت رأسا دست به اقدامات تنبيهي عليه ايران زده است که موجب تشديد درگيري مي گردد. رئيس سازمان بين المللي کنترل فعاليت هاي هسته اي، البرادعي به صراحت بي نظيري به دولت بوش هشدار داده است که نفت به آتش جنگ نريزد.

چنين به نظر ميآيد که دولت آمريکا چالش هسته اي با ايران را بهانه قراد داده و قصد دارد پس از افغانستان و عراق اکنون دولت ايران را نيز به زور سرنگون سازد. علي رغم غير عقلائي بودن اين قصد ماجراجويانه و پر خطر براي خاور ميانه در حال انفجار،  براي اروپا و صلح جهاني ما نمي توانيم وقوع جنگ جديدي در خاور ميانه را جدّي نگيريم.

 

به نظر ما احتمال وقوع جنگ به همان اندازه فزوني مي يابد که اروپا و بويژه دولت آلمان در قبال آن سکوت نمايند.

صدر اعظم محترم (آلمان) خانم آنگلا مرکل و وزير خارجه محترم، آقاي اشتاين ماير!   شما بي درنگ موضع گيري کنيد و علناً اعلام نمائيد که آلمان با قاطعيت تمام به جنگ آينده آمريکا نه مي گويد.

 

 

از جمله شرکت کنندگان گردهمائي فوق الذکر شخصيت هاي سرشناس پژوهش "جنگ و صلح" ، جنبش صلح و ساير نهضت هاي اجتماعي مي باشند :

اوري آونري (رهبر مخالفين اشغال فلسطين و برنده جايزه نوبل آلترناتيو، تل آويو) ، پروفسور دکتر آندرياز بورو (پژوهشگر صلح، “Kooperation für den Frieden“) ، پروفسور دکتر هانس پيتر دور (برنده جايزه نوبل آلترناتيو) ، پروفسور دکتر پيتر گروتيان (دانشگاه FU در برلين) ، پروفسور دکتر پيتر هنيکه ( رياست انستيتوي ووپترتال) ، هايکو کاوفمن ( انجمن Pro Asyl ) ، کاتيا کيپينگ (نماينده مجلس آلمان) ، اوتو ماير (پدر روحاني جمعيت دانشجويان پروتستان شهر مونستر) ، پروفسور دکتر ورنر روف (از شهر کاسل) ، آندرياز سوماخ (گزارشگر روزنامه تاتس و ... از سازمان ملل متحد)

اٌسنابروک - 1 و 2 ماه نوامبر 2007

 

مسئول به لحاظ حقوق مطبوعاتي : پروفسور محس مسّرت – اُسنابروکمأخد : مؤلف

انتشار مقاله اصلي به تاريخ
08/11/2007
در باره نويسنده

حميد بهشتي  يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=4090&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


امپراطوري: 09/11/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:0