HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

از هر دو درخواست گزارش تصويري در ايران به يکي اجازه مي دهند


نويسنده
Antonia Rados آنتونيا رادوس

مترجم
حميد بهشتي


 

27 سال است که اين گزارشگر فرستنده ي آر تي اِل به ايران رفت و آمد دارد. بيم او اين است که بزودي آنجا تبديل به ميدان جنگ گردد.

 

 

 

زود دويچه سايتونگ : سالهاست که شما به مناطق جنگي در خاورميانه ميرويد. تفاوت ايران با ساير کشورهاي اسلامي مانند افغانستان و عراق در چيست؟

آنتونيا رادوس : در ايران جوانها بسيارند و انسان احساس مي کند که در زمان شاه خارجي ها آنجا زياد بوده اند. آن زمان فقط در تهران 60 هزار خارجي زندگي مي کردند. خاطرات باقي مانده از آن زمان که تساهل وجود داشت هنوز همه جا زنده است.

-          پس با اينحال چرا از مقاومت خبري نيست؟

-          زيرا روزنامه نگاري انتقادي تقريبا ممنوع است. از باد سختي که در ايران مي وزد به ما تقريبا کوچکترين نسيمي هم نمي رسد. بنابراين منبع خبري اصلي، روزنامجات نيستند بلکه اينترنت است. از جمله ويديوئي در يوتوب Youtube هست که زني را نشان مي دهد در حال دستگيري که فرياد مي زند.

-          يعني شبکه اينترنت کنترل نميشود؟

-          رصد ميشود و برخي از سايت ها را هم  فيلتر مي کنند. اما از يک جائي همه چيز کنترل مي شود.

-          شما خودتان بهنگام تحقيقاتي که مي کنيد بيمناک نيستيد؟

-          بعنوان گزارشگر خجالت بار است اگر آدم همه اش ترس داشته باشد. خود مردم ايران بيشتر در معرض خطر قرار دارند. اما آنچه در اين کشورد وحشتناک است، اينست که روي هيچ چيزي نميتوان حساب کرد. 23 ساعت و 45 دقيقه ميشود هر کاري کرد و در 15 دقيقه آخري ناگهان اتفاق مي افتد.

-          به شما اجازه تهيه گزارش مي دهند؟

-          از هر دو درخواست گزارش تصويري به يکي اجازه نمي دهند. اصلاً بيش از همه به هنگام مناسبت هاي رسمي ميتوان فيلمبرداري کرد. اما ما گزارشي هم در باره بسيجي ها تهيه کرديم. ما ميدانستيم که در تهران شب هاي جمعه کنترل هست. البته اجازه نمي دهند از آنها گزارش تصويري تهيه کرد. لذا ما سه بار با ماشين از محل کنترل گذر کرده و از درون خودرو مخفيانه فيلمبرداري کرديم.

-          شما گزارشات بسياري از ايران تهيه کرده ايد و حال کتابي در باره جمهوري اسلامي نوشته ايد.  چرا؟

-          مردم در ايران در مقابل من بي پرده سخن مي گويند. اما همه اطلاعاتي را که آنها بمن مي دهند نميتوانم در فيلم نشان بدهم، بدون اينکه گوينده انرا در معرص خطر بگذارم. اين دليل نوشتن آن کتاب است.

-          آنجا شما از روند زندگي تحت حاکميت احمدي نژاد بگونه ي انتقادي گزارش کرده ايد. آيا تصور مي کنيد باز هم به شما در آينده ويزا بدهند؟

-          احتمال دارد که کار مشکل شود. اما براي من مهمتر اين بود که شرح دهم آنجا چه اتفاقاتي رخ مي دهد تا اينکه به فکر ويزاي بعدي باشم.

-          آيا از زمان انتشار اين کتاب رفته ايد ويزا بگيريد؟

-          تقاضاي ويزا را داده ام و چنان که بمن اطلاع رسيده، از جانب سفارت اجازه داده شده است.

-          يعني اينکه ايران با اين موضوع با تساهل برخورد مي کند؟

-          درست بعکس، مقررات دائماً سخت تر ميشوند. تصور من اينست که اين کتاب را هنوز نخوانده اند.

-          "با تشـکّر، دو بمب اتمي رسيد" عنوان کتاب شماست. چرا شما اين تيتر را انتخاب کرديد؟

-          آخر واقعيت اينست که آدم با پول خيلي چيزها را ميتواند تهيه کند. بنابراين ايران قادر خواهد بود يک برنامه اتمي را با پول بخرد. مقصود از تيتر کتاب اين است.

-          در بين مخالفين احمدي نژاد نيز بنا به گزارش شما طرفدار برنامه اتمي هست.

-          بنظر آنها دليلي ندارد که اينکار را نکنند. فشار وارده از سوي سازمان ملل متحد هم مزيد بر علت است. هر يک از تهديدات خارجي موجب اتحاد ملت مي گردد. و احمدي نژاد بدين فکر مي کند که گرفتاري (آمريکائي ها) در عراق موجب پراکندگي اذهان شده و او مي تواند هر کاري را که بخواهد انجام دهد. اما او اشتباه مي کند.

-          شما تصور مي کنيد که اين به جنگ ميان ايران و آمريکا منجر شود؟

-          يک سال پيش وزير خارجه سابق آلمان، يوشکا فيشر، به ايران رفت و يک سخنراني ماهرانه اي کرد. در آن سخنراني او از فرهنگ ايران تقدير کرد و در عين حال به صراحت گفت که : ما حاضر نيستيم بمب اتمي را تحمل کنيم. رسالت وي در آن سخنان اين بود که چشمان مردم باز شود و بروشني دريابند که غرب حاضر نيست بمب اتمي را بپذيرد.

-          يعني به نظر شما ايران همچنان در صدد تهيه بمب بوده و برخورد نظامي در پيش است؟

-          براي من قابل تصور است که جنگ صورت گيرد.

 

مصاحبه کننده: کريستينا ماريا بــِـرّ

کتاب "با تشکر، دو بمب اتمي رسيد" ، نوشته آنتونيا رادوس ، موسسه انتشاراتي Heyne به بهاي 18,90 يورو ، اکتبر 2007

 



 

 


08.11.2007  انتشار مقاله اصلي به تاريخ 

در باره نويسنده

حميد بهشتي  يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=4094&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


امّت: 10/11/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:6