HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

مهمات راديواکتيوي که در خاورميانه منفجر گشته احتمالا افراد بيشتري را به کام مرگ فرو ميبرد تا دو بمت اتمي هيروشيما و ناگازاکي


نويسنده
Sherwood Ross شروود رس

مترجم
حميد بهشتي


با بکار بردن مهمات راديواکتيو آمريکا، انگليس و اسرائيل احتمالا موجب ايجاد يک هولوکاوست اتمي در خاورميانه گشته اند که با گذشت زمان از دو بمب اتمي آمريکا که بر سر مردم ژاپن در سال 1945 انداختند مرگزاتر خواهد بود.

لويرن مورت که يکي از کارشناسان بزرگ در امور هسته اي مي باشد مدعيست که بدنبال اينهمه مهماتي که با اورانيوم غلظت يافته (DU)  Depleted Uranium در عراق منفجر گشته است ويژگي هاي ژنتيک مردم عراق براي آينده بکلي ويران گشته است.

به نوشته خانم مورت بيش از 10 برابر ميزان تشعشعاتي که بر اثر آزمايشات اتمي به اتمسفر کره ارض رخنه کرده است از سال 1991 به واسطه مهمات DU که نظاميان اسرائيل در خود اسرائيل بکار برده اند به اتمسفر را يافته است.

مورت يک دانشمند مستقل آمريکائي است که 5 سال در آزمايشگاه لورنس برکلي و در لابراتوار دولتي لورنس ليورمور واقع در کاليفرنيا کار کرده است.

آرتور برنکلاو که از اعضاء پرسابقه حامي قانون اساسي آمريکاست بر اين گفته چنين مي افزايد: آثار درازمدت اورانيوم غلظت يافته عملا مانند حکم اعدام مي باشند. عراق تبديل به يک سرزمين مسموم بي حاصلي شده است. هر کس آنجا باشد به احتمال قوي به سرطان و لويکمي دچار خواهد شد. ميزان نوزادان ناقص الخلقه در آن کشور غير قابل کنترل گشته است.

مورت که يکي از اعضاء شوراي اداره محيط زيست برکلي مي باشد و در گذشته رياست انجمن زمين شناسان را بعهده داشته است مي گويد: در مقابل هر ويراني ژنتيکي که اکنون تشخيص داده ميشود، در آينده هزاران مورد پديدار خواهند شد. وي اضافه مي کند: محيط زيست عراق بکلي آلوده به راديواکتيو گشته است.

دکتر هلن کالديکت که از فعالان بنام ضد هسته اي مي باشد، مي نويسد: اکثر مواد راديواکتيو در شهرهايي مانند بغداد که کودکان در اسکلت تانکهاي سوخته شده و در خيابانهاي خاکي آنجا بازي مي کنند، بکار رفته است.

کالديکت مي افزايد: بدن کودکان 10 تا 20 برابر بزرگسالان به لحاظ پذيرا بودن براي آثار تشعشعات قابليت دارد. همکاران من در بيمارستانهاي کودکان بغداد که در سال 1991 اينگونه مواد جنگي بکار برده شده است، گزارش مي کنند که ميزان سرطان در مورد کودکان 7 برابر شده و نقص عضو نوزادان نيز 7 برابر شده است – مندرج در کتاب اين خانم تحت عنوان "خشونت هسته اي پاسخ نيست" (انتشارات The New Press)

کالديکت چنين ادامه مي دهد: هر دو جنگ خليج (فارس) جنگهاي هسته اي بوده اند، زيرا که در تمامي آن سرزمين مواد هسته اي را پخش کرده اند – و انسانها – بويژه کودکان محکوم بدين گشته اند که با امراض بدخيم و نقص عضوهاي مادرزادي جان دهند و آنهم براي طول مدتي که کسي پايانش را نمي داند.

به توضيح خانم کالديکت "بخاطر به درازا کشيدن شديد مدت زمان تشعشع اورانيوم 238 که يکي از مواد راديواکتيو بکار رفته در اين مهمات است، گياهان خوراکي و آب و هواي گهواره ي تمدن بشريت براي ابد آلوده به تشعشعات راديو اکتيو گشته است"

اورانيوم فلز سنگيني است که با تنفس بداخل بدن نفوذ مي کند و يا با خوراک به دستگاه گوارشي راه يافته و از راه کليه ها از بدن خارج مي گردد. و در صورتيکه ميزان آن زياد باشد موجب از کار افتادن کليه ها ويا سرطان کليوي مي گردد. آن در استخوانها نيز راه يافته و آنجا رسوب و موجب سرطان استخوان و لويکمي مي گردد. و نيز در اسپرم ها راه يافته و ويژگي هاي موروثي را تغيير مي دهند و موجب نقص عضو مي گردند.

خانم کالديکت مي افزايد آلودگي راديواکتيو در سراسر کره ارض گشترش يافته و وسعت دامنه آن در دايره اي به شعاع 1000 مايلي اطراف بغداد و افغانستان مي باشد. و اين به ويژه شامل شمال هندوستان، جنوب روسيه، ترکيه، مصر، عربستان سعودي، تبت، پاکستان، کويت، امارات خليج و اردن مي باشد ( ايران و سوريه از قلم افتاده است – مترجم)

 

 

                    

 

 

به گفته خانم مورت باد آلوده به راديواکتيوي که از عراق مي وزد به اسرائيل نيز مي رسد و سرطان سينه به شدت گسترش يافته و در کودکان موجب لويکمي و ديابت مي گردد.

يکي از افسران سابق ارتش آمريکا بنام دوگ روکّه که مسئول نظافت مهمات DU بوده است و حال ديگر عليه DU مبارزه مي کند، مي گويد تانک هاي اسرائيلي نارنجک هاي راديواکتيو را در جنگ 2006 عليه لبنان آتش مي کردند و همچنين ارتش آمريکا و قواي پيمان ناتو در کزوو مهمات DU بکار برده اند. روکّه مي گويد خود او به علت آثار مهمات DU بيمار شده است و از اعضاء گروه او تا کنون تعدادي جان داده اند.

و اينکه نتيجه بمبارات با مهمات DU چيست: زايمان نوزادان ناقص الخلقه در مورد کساني که آلوده به مواد راديواکتيو شده اند در عراق، يوگوسلاوي و افغانستان گزارش شده است و تراکم و شدت نقص عضو در زايمانها دائما رو به فزوني است.

 

 

 

گلوله هاي بازوکاي 30 ميليمتري

 

همچنين عوارض آن در مورد کودکاني ذکر شده است که اولياء آنها از پرسنل خدماتي آمريکائيان در جنگ عراق بوده اند. يک پژوهش از طريق همه پرسي ميان 251 تن پرسنل بازگشته از جنگ عراق در مي سي سي پي که توسط اداره امور بازگشتگان جنگ انجام يافته است بدين نتيجه رسيده که 67% کودکان آنها با بيماريهاي سخت و نقص عضو بدنيا آمده اند. برخي از آنها فاقد مغز بوده اند و فاقد عناصر ديگر از پيکر انسان: بدون بازو، بدون دست يا با دستاني که از شانه بيرون آمده اند.

در حاليکه مقامات رسمي آمريکا هاشا مي کنند که مهمات DU خطرناک است، اما اين حقيقتي است که بازگشتگان جنگ خليخ نخستين آمريکائياني هستند که مجبور بوده اند در ميدان جنگ راديواکتيو شرکت کنند. و کودکان آنها نيز ظاهراً اولين موارد شناسائي شده اي هستند که داراي اين نقص عضوهاي مشمئز کننده مي باشند.

سربازاني که از انفجارات راديواکتيو جان بدر برده اند و نيز کساني که مهمات DU را آتش کرده اند، همه بيمار شده و به علائم امراض ناشي از تشعشعات مبتلا مي باشند. بر اساس گزارشات منتشر شده از 700 هزار سربازان جنگ اول خليج 240 هزار تن آنها براي هميشه بيمار هستند و 11 هزار  آنها مرده اند. و اين وسعت حيرت آوريست از قربانيان جنگي که در مدتي بدين کوتاهي در آن فقط 400 سرباز در ميدان جنگ کشته شده بودند.

به نوشته فرانسيس بويل که يکي از صاحب نظران حقوق بين الملل در آمريکا مي باشد در کتاب خود تحت عوان: سازماندهي جنگ با تسليحات بيولوژيک و تروريسم (از موسسه انتشاراتي Clarity Press inc. ) "البته مهمات DU يکي از علل نهاني است که موجب عواقب رواني جنگ خليج گشته است."

به نوشته بويل وزارت دفاع آمريکا همچنان تکذيب مي کند که اصلا پديده اي پزشکي که بدان GWS گويند وجود داشته باشد، علي رغم اينکه همه مي دانند که اين تکذيب جز عملي تبليغاتي و ضد اطلاعاتي چيز ديگري نيست. به گفته بويل "وزارت دفاع آمريکا هرگز عواقب حقوقي، اقتصادي، پر درد، سياسي و جنائي مربوطه را نخواهد پذيرفت زيرا که لازمه آن پذيرفتن وجود GWS مي باشد. بهمين دليل هم آمريکائيان و انگليسياني که از جنگ بازگشته اند و نيز فرزندان آنها مي بايد اين رنج ها را همچنان تحمل کنند.

بويل مي گويد بکار بردن مهمات DU به فرم گاز سمّي بر اساس مقررات 1925 ژنو ممنوع است. چالمرز جونسون که رئيس مؤسسه اکتشافات سياسي در ژاپن مي باشد در کتاب "ناراحتي هاي امپراطوري" (مؤسسه انتشاراتي Henry Holt & co) مي نويسد: ميزان غير عادي سرطان کودکان و نوزادان ناقص الخلقه در عراق و کوزوو به نقش مؤثر مهمات DU رهنمون مي گردد.

به گفته جونسون در حاليکه ارتش بر بکار گرفتن DU پافشاري مي کند، آگاهانه بر خلاف مفاد قطعنامه اي که سازمان ملل در سال 1996 به تصويب رساند که مهمات DU را بعنوان تسليحات کشتار جمعي ارزيابي کرده و آنرا ممنوع ساخته است، عمل مي کند.

مورت مهمات DU را همچون اسب تروياي جنگ هسته اي که در دل خود خطرات غيرقابل پيش بيني را به همراه دارد دانسته، آنرا "اسلحه اي که کشتن را بي انتها مي سازد" ارزيابي مي کند. در واقع نيز اثرگذاري اورانيوم 238 به مدت 5/4 ميليارد سال به طول مي کشد و بهنگام تبديل آن ، آنچه از آن باقي ميماند باز هم اثر راديواکتيو خواهد داشت.

باران راديواکتيو ناشي از مهمات DU وسيعاً گسترش مي يابد. پس از اولين بمباران عراق توسط آمريکا در سال 2003 ذرات DU يک هفته بعد در فاصله 2400 مايلي تا انگلستان هم رسيد و آنجا ميزان تشعشعات اتمسفر را چهار برابر کرد.

اما در خاور ميانه بويژه در عراق است که انبوه بازمانده ي آلوده به راديواکتيو انباشته شده است.

در آغاز سال هاي 90 اداره امور هسته اي انگلستان اخطار کرد که 50 تن غبار ناشي از انفجار مهمات DU که در خاورميانه منفجر شده بود در سال 2000 احتمالا موجب مرگ ناشي از سرطان نيم ميليون آدم خواهد شد. اما در خاورميانه فقط 50 تن منفجر نشد، بلکه 2000 تن مواد راديواکتيو به انفجار در آمد و احتمالا در طول زمان ميزان مرگ و مير را خيلي بيش از اينها خواهد کرد.

دکتر کيث باورستوک که يکي از مشاورين اداره بهداشت جهاني است به مطبوعات اطلاع داد که آب و هواي خشک عراق موجب ميشود که ذرات غبار وسيعاً منتشر گردند و مردم در سالهاي آتي مقدار زيادي از اين غبار را تنفس خواهند کرد.

ميزان کشتار غير نظاميان در سال 1945، زماني که آمريکا بر فراز هيروشيما و ناگازاکي بمب اتمي منفجر ساخت، کشته شدن 140 هزار- و 80 هزار تن بود که با گذشت زمان به حسب تخمين 100 هزار تن ديگر از اهالي ژاپن نيز بر اثر آن جان خويش را باخته اند.

______________________________

* Sherwood Ross, Leuren Moret, Arthur Bernklau, Helen Caldicott, Dough Rokke, Francis Boyle, Chalmers Johnson, Keith Baverstockhttp://www.opednews.com/articles/genera_sherwood_071119_radioactive_ammuniti.htm  : مأخذ

انتشار مقاله اصلي به تاريخ   19.11.2007
در باره نويسنده

حميد بهشتي يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=4289&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا
        


امپراطوري: 05/12/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:2