HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
اعلان استقلال سرخپوستان لاکوتا از استعما

درخواست تجزيه از واشنگتن


نويسنده
Rainer Rupp راينر روپ

مترجم
بفارسي از حميد بهشتي


Russell Means

بازماندگان سيتينگ بال و کريزي هورس، که رهبران کنوني سرخپوستان لاکوتا مي باشند در روز پنجشنبه گذشته در واشنگتن استقلال خويش از استعمار ايالات متحده آمريکا را اعلان نمودند. آنها طي يادداشتي که به وزارت امور خارجه آمريکا تسليم نمودند کليه قراردادهائي را که با آمريکا در ميان است ، ملغي شده اعلان کردند، زيرا استعمارگران خود اين قراردادها را زير پا نهاده اند. "ما ديگر شهرواندان آمريکائي نمي باشيم" با اين بيان راسل مينز که از سرخپوستان فعال به شمار ميرود قصد آنها را به اطلاع مطبوعات و هيئت نمايندگي کشور بليوي رساند.

 

  

کشوري که استقلالش اعلام گشت لاکوتا نام يافته و شامل بر ايالات فعلي نبراسکا، داکوتاي جنوبي، داکوتاي شمالي، مونتانا و وايومينگ مي باشد که مرزهاي آنها را استعمارگران با خط کش بر روي نقشه جغرافيا و بدون رعايت حقوق اهالي اوليه اين سرزمين کشيده اند. بنا بر اظهار مينز کشور لاکوتا گذرنامه و گواهي نامه هائي براي اهالي صادر خواهد نمود. هر که شهروندي آمريکا را ترک گويد، ديگر اجباري به پرداخت ماليات نخواهد داشت. از جمله فعاليت هاي سياسي که براي برسميت شناخته شدن بين المللي اين کشور صورت گرفته است اين که هيئت هاي نمايندگي به سفارتخانه هاي بوليوي، شيلي، آفريقاي جنوبي و ونزوئلا ارسال گشته اند. در هفته ها و ماههاي آتي نيز قرار است فرستادگاني به ساير کشورها اعزام گردند

 

   

 

تمامي 33 قراردادي که در طول زمان با ايالات متحده آمريکا بسته شده اند، جز "کلماتي بي معنا بر روي کاغذ" نمي باشند ؛ اين عبارتي است که در وبسايت فعالين آزاديخواه لاکوتا بچشم ميخورد. به گفته مينز "لغو اين قراردادها بر اساس ماده شش قانون اساسي آمريکا قانوني است."

علاوه بر اين اعلام استقلال لاکوتا بر اساس مقررات وين مي باشد که در سال 1980 از جانب ايالات متحده آمريکا نيز به رسميت شناخته شده است.

جنبش اخير لاکوتا به سال 1974 که بيانيه "تداوم استقلال" انتشار يافت، مربوط ميشود و البته با بيانيه استقلال آمريکا از انگلستان داراي تفاوت است. به گفته مينز اين 33 سال گذشته براي اينکه مردم از سربه زيري خارج شده و آماده مبارزه با استعمار گردند لازم بوده است. و اينکه در ماه سپتامبر گذشته از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و علي رغم مقاومت هيئت نمايندگي ايالات متحده آمريکا حقوق ساکنين اصلي اين سرزمين به رسميت شناخته شد، موهبتي بوده است.

 

 

Sitting Bull

ارقامي چند در باره موقعيت فعلي سرخپوستان سيوکس آمريکا برگرفته از اطلاعيه آنها از گزارش خبرگزاري فرانسه    AFP

 

 

طول عمر متوسط اهالي

41 سال

مرگ و مير نوزادان

5 برابر بيش از ساير شهروندان آمريکا

خودکشي جوانان

يک ونيم برابر ميزان متوسط آمريکا

تجاوز به زنان سرخپوست

سه برابر ساير زنان آمريکا و اکثرا از جانب مردان سفيد پوست


و به نوشته Lakota Dennis Banks :

 

آنها ما را سرخپوستان جديد مي نامند

و اين ناحقي است، چونکه ما سرخپوستان قديمي هستيم،

همان صاحبان اصلي اين سرزمين

و آمده ايم حق اجارۀ مان را طلب کنيم!

 

 


 مأخذ :   http://www.jungewelt.de/2007/12-22/058.php  22.12.2007  
انتشار مقاله اصلي به تاريخ

در باره نويسنده

حميد بهشتي يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.
نشاني :  اين نوشتار در سايت تلاکسکالا

   http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fa&reference=4393  نشاني اين نوشته در سايت تلاکسکالا 

 


امپراطوري: 24/12/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:30