HOME TLAXCALA
la red de traductores por la diversidad lingüística
MANIFIESTO DE TLAXCALA  NOSOTR@S  LOS AMIGOS DE TLAXCALA  BUSCADOR 

AL SUR DE LA FRONTERA (América Latina y Caribe)
IMPERIO (Asuntos globales)
TIERRA DE CANAÁN (Palestina, Israel)
UMMA (Mundo árabe, Islam)
EN EL VIENTRE DE LA BALLENA (Activismo en las metrópolis imperialistas)
PAZ Y GUERRA (EEUU, UE, OTAN)
MADRE ÁFRICA (Continente africano, Océano Índico)

ZONA DE TIFONES (Asia, Pacífico)
KON K DE KALVELLIDO (Diario de un kurrante)
LIMPIAMENINGES (Cultura, comunicación)
LOS INCLASIFICABLES 
LAS CRÓNICAS TLAXCALTECAS 
LAS FICHAS DE TLAXCALA (Glosarios, léxicos, mapas)
BIBLIOTECA DE AUTORES 
GALERÍA 
LOS ARCHIVOS DE TLAXCALA 

03/06/2020
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Öppet brev till alla EU-parlamentariker angående ”återvändningsdirektivet”


AUTOR:  Evo MORALES AYMA

Traducido por  Victoria Gonzalez


Fram till slutet av andra världskriget, var Europa en invandrarkontinent. Från Europa kom till Amerika flera miljoner för att kolonisera våra trakter. Dessa människor flydde hungern, finansiella kriser, krig och den totalitarismen som rådde i visa europeiska länder. Flera hundra tusen flydde minoriteter politisk- och religiös förföljelse. Det är mot den bakgrunden som  Evo Morales idag höjer sin röst och säger i ett öppet brev till den europeiska unionen.

Med stor förvåning och oro följer vi den politiska process som haft som arbetsnamn ”återvändningsdirektiv”. Efter de 27 medlemsländernas utrikesministermöte den 5 juni då man beslutade att ärendet går vidare till det europeiska parlamentet. Ärende kommer att behandlas den 18 juni och min känsla är att behandlingen av de papperslösa kommer att hårdna. Förslagsdirektivet föreskriver att oavsett ifall de jobbar, ifall de har släktband och hur länge de än en papperslös varit i landet och att de integrerat sig i samhället målet blir hädanefter att stöta ut dessa medborgare ut ur Europa. 

Jag vill bara påminna er om att till Nord- och Sydamerika kom flera miljoner europeiska medborgare dessa behövde inte ens visa för att stadga sig här. Vi kan till och med påstå att de var välkomna och det är fallet än idag. Vår kontinent har sugit upp er ekonomisk- och politisk misär. Dessa medborgare har sedan sin ankomst utnyttjat våra naturresurser utan begränsning och senare återförd våra rikedomar ut ur vår kontinent för att berika Europa medan vår egen urbefolkning blev i total utanförskap. Ifrån Bolivia räcker att nämna vad som hände med silver berget Potosi som i stort sätt bygge upp och gav styrka till den europeiska ekonomin sedan 1500-talet och fram till 1900-talet. Trots de ibland olagliga sätt på vilka man berikade sig på vår kontinent har vi respekterat européernas rättigheter och deras ”tillgångar”.

Idag är Europa troligen den kontinent som tar emot flest invandrare ifrån hela världen. Därför att Europa ses som en region där tillväxten är positivt och där man utvecklat välfärdsmodeller som omfattar alla medborgare. Det flesta invandrare flyttar till Europa med avsikt att jobba och bidra till de länder de kommer till. Många papperslösa arbetar idag inom alla verksamheter så som byggnad, vård omsorg och tjänstesektorn. Det handlar ofta om ratade arbeten som inte lockar de europeiska invånare. Dessa invandrare bidrar till en mer dynamisk demografi och främjar rörligheten inom arbetsmarknaden. Många gånger är dessa invandrare enda möjligheten för välfärdsstater att finnas kvar.

För oss betyder dessa invandrare den hjälp som de rika länderna förnekar oss. Eftersom väldigt få uppnår målet att avsätta 0,7 % av sin BNP till stöd till utvecklingsländer. Latinamerika fick under 2006, 68.000 miljoner dollar i form av direkt stöd till sina familjer. Denna summa är högre än de totala utländska investeringar i alla våra länder.

Världens totala  kontanta stöd till hemländerna från de rika länder till de fattiga uppgår idag till 300 000 miljoner dollar att jämföra med de 104 000 som ges till de fattiga länder som stöd till utveckling. Mitt land fick under 2006 10 % av sin BNP (1 100 miljoner dollar) i form av kontant stöd ifrån våra utvandrade medborgare. Summan motsvarar en tredjedel av våra årliga inkomster av gasexporten. Det vill säga att folkvandringar gynnar européerna och oss. Trots att vi töms på väl kvalificerade medborgare. Det innebär att en del av våra satsningar på utbildning överförs från de fattiga till de rika länderna.  

Vi beklagar att “återvändningsdirektivet” kommer att ställa till stora problem. Vi förstår och respekterar att varje stat har rätt att definiera sin migrations politik. Det vi vänder oss emot är att det föreslagna direktivet kränker de mest grundläggande mänskliga rättigheter. I detta läge måste vi vara våra latinamerikanska bröders och systrars röster.

”Återvändningsdirektivet” föreslår att papperslösa medborgare kan fängslas utan juridisk hjälp eller någon annan rättstatlig stöd under 18 månader innan dessa människor utvisas eller ”stöts ut”, som det står att läsa i direktivet. Att sitta fängslad i 18 månader utan rättegång bryter mot de mänskliga rätigheter i FN:s stadga från 1948 i sina artiklar 2,3,5,6,8, och 9.  Dessutom säger artikel 13:

  1. Att alla personer har rätt till fri rörlighet och kan bosätta sig var som helst i en stats territorium.
  2. Varje person har rätt till utresa och inresa ifrån vilket land som helst inklusive sitt hemland.

Det föreslagna direktivet tar inte heller hänsyn till ifall den papperslöse har barn, eller är minderårig.

Det mest anmärkningsvärda är att an tänker bygga upp koncentrationsläger vilka leder till att människor hamnar i depression eller till att de tar till extrema åtgärder som att sluta äta eller ta sitt liv som sista utgång. Vi kan omöjligt gå med på att våra latinamerikanska papperslösa fråntas alla sina rättigheter och fängslas i koncentrationsläger. Det flesta av dessa medborgare har dessutom levt och bidragit med sitt arbete till de europeiska länders tillväxt i flera år. Var finns  vår medmänsklig känsla?

Var har fri rörlighetstanken tagit vägen?  Och var finns rättstaten som skyddar alla medborgare?

Samtidigt som detta lagförslag läggs fram försöker den europeiska unionen övertala den Andinska Gemenskapen (Bolivia, Colombia, Ecuador och Perú) om att skriva under ett ”samarbetsavtal” som så småningom blir ett frihandelsavtal.  Frihandelsavtalet är av samma sort som USA ville tvinga oss till. Tricket på våra länder är stor för att godkänna samarbetsavtalets villkor som fördjupar frirörligheten för handeln, ekonomiska och intellektuella tjänster och privatiseringen av all offentlig service. Med svepskälet att vi måste säkra den juridiska säkerheten vill man påtvinga oss att avsäga oss våra natur resurser så som tillgång till vatten, naturgas, och all viktig infrastruktur som kommunikationer och annat. Den första maj ”arbetarnas dag” återtog den bolivianska staten kontrollen över telekommunikationerna. Jag frågar mig var finns den juridiska säkerheten för våra kvinnor, tonåringar, barn och arbetare som utvandrat till Europa med hopp om att ett bättre liv. 

Vi önskar att EU parlamentet betänker följande:

Att det är oförenligt att driva fram fri rörlighet för handel och finanser samtidigt som man föreslår att papperslösa fängslas utan någon som helst juridisk säkerhet.  Detta är att neka grundläggande mänskliga rättigheter så som friheten och demokratiska rättigheter.

Om direktivet ”återvändning” godkänns ser vi en etisk hinder i våra fortsatta förhandlingar med den Europeiska unionen. Vi reserverar oss också friheten att ställa samma krav på de europeiska medborgare som ställs till våra bolivianska medborgare från och med den första april 2007. Detta är en internationell norm som har att göra med lika villkor mellan staterna. Vi avvaktar behandlingen av direktivet innan vi beslutar om våra nya invandringsregler för europeiska medborgare.

Världen, dess kontinenter och polerna står inför stora globala beprövningar på grund av de stora föroreningar, klimatförändringar och därför att energi tillgångarna håller sakta men säkert på att försvinna. Dessa farsoter hotar biodiversiteten på jorden, ökar hungersnöden och fattigdomen i det flesta länder vilket underminerar våra fragila ekonomier. Det är inte möjligt att i dessa tider se som enda lösning att förhindra invandringen till Europa.  De problem vi drabbas av idag kan omöjligtvis kopplas till invandringen till Europa. Det är däremot resultaten av en påtvingad modell som inte längre är hållbar och hotar samhällena och planetens överlevnad. 

I mitt lands namn i mina Latinamerikas- och Afrikas bröders namn, vänder jag mig till alla europeiska parlamentariker, till alla aktivister, och vanliga medborgare att säga sin mening i denna fråga. Vi hoppas att detta ”skamlösa” direktiv inte godtas. Vi uppmanar er samtidigt att under den närmaste tid utforma en invandringspolitik som respekterar alla människors lika värde och uppfyller de mänskliga rättigheter. Vi anser att våra kontinenter kan i respektfullt samarbete bygga upp ett dynamiskt samarbete som gynnar båda.  Detta är vi i behov av för att kunna läka den oerhörda historiska, ekonomiska, och ekologiska skulden som de europeiska länderna har med många utvecklingsländer.  Latinamerika är i behov av att gå vidare och önskar läka de öppna ådror som än idag är öppna. Vi önskar innerligt att ni inte mistar er med er integrationspolitik så att det blir ett misslyckandet som kan liknas den ni erfarit med er ”civilisations mål” under den koloniala tiden.

Jag skickar mina varma hälsningar till alla Er, myndigheter, europeiska parlamentariker, brödrar och systrar. Och särskilt till alla våra papperslösa vår solidaritet och omtanke.

Evo Morales Ayma
Bolivias president

F Du får gärna stödja Evo Morales Ayma genom att skriva under det öpna brevet på följande adress där brevet finns i sin engelsk version : http://www.gopetition.com/online/19850.html


Källa: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=5317&lg=es


Originalartikel publicerad den 10 Juni 2008

Om skribenten

Denna översättning fritt återges, förutsatt att dess författare, översättare, korrekturläsare och källa anges.

URL till denna artikel på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=5332&lg=sv

   
La "directive retour" est une directive de la honte, version française ici
O papel real dos imigrantes, versão portuguesa de Naila Freitas / Verso Tradutores em Carta Maior


EN EL VIENTRE DE LA BALLENA: 17/06/2008

 
 IMPRIMIR ESTA PÁGINA IMPRIMIR ESTA PÁGINA 

 ENVIAR ESTA PÁGINA ENVIAR ESTA PÁGINA

 
VOLVERVOLVER 

 tlaxcala@tlaxcala.es

HORA DE PARÍS  17:58