HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

06/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

احمدی‌نژاد؛ "لبهایم را بخوان"


نويسنده
Gilad ATZMON جيلاد أتزمون گيلاد آتزمون

مترجم
کوروش ضیابری Kourosh Ziabari


بار دیگر من خود را در حال ستایش رییس جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد یافتم، و تمامی کلمات و سخنانش را پشتیبانی می‌کنم. هیچ کسی بهتر از او نمی‌توانست احساسات تبعیض‌گرایانه‌ی اروپاییان را زیر نور توجهات قرار دهد.

 آنچه که ما دیروز در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل دیدیم، نژادپرستی ضداسلامی بنیادگرایانه‌ به معنای واقعی بود، یک نمایش برنامه‌ریزی شده از شوونیسم متعصبانه‌ی غربی. یک دسته از دیپلماتهای غربی که همانند گله‌یی از گوسفندان رفتار کردند و نقض کامل آزادی بیان و فرهنگ مناظره را به نمایش گذاشتند.

 پرزیدنت احمدی‌نژاد با فصاحت و بلاغت، حقایق کامل را با کمک برخی از واقعیات اثبات‌شده‌ی بین‌المللی مطرح کرد: اسراییل به واقع یک رژیم نژادپرست است.

 اسراییل خود را یک "دولت یهودی" معرفی می‌کند در حالی که یهودیان،‌ یک سلسله‌ی نژادپرست تشکیل نمی‌دهند در حالی که قانون اساسی دولت اسراییل، از پایه نژادپرستانه است. سیستم قانونی اسراییل در مقابل کسانی که از یهودی شدن "باز می‌مانند"، تبعیض‌آمیز است. البته این کافی است، و ارتش اسراییل در مقابل ساکنان بومی آن سرزمین ها نیز قتل و جنایت را در پیش گرفته است.

 با در نظر گرفتن اینکه اسراییل به دلیل تبعیضهای افراط‌گرایانه‌اش یک رژیم آپارتاید محسوب می‌شود، انتظار اینگونه می‌رود که کنفرانس ضد نژادپرستی ژنو، در مرحله‌ی نخست به کشورها و دولتهایی همچون اسراییل بپردازد، اما واقعیت ماجرا بسیار تاسف‌بار اینجاست که در شرایط فعلی جهانی، اسراییل تنها و تنها رژیم شناخته‌شده‌ی نژادپرست محسوب می‌شود و همانطور که دیروز دیدیم، "غرب" بار دیگر در بررسی واضح‌ترین و آشکارترین ندای انسانی برای اقدام علیه نژادپرستی شکست خورد.

 نیازی به بیان نیست که احمدی‌نژاد در بیان واقعیتها و شرایط تاریخی که منجر به تولد تاسف‌آور رژیم اسراییل شد، کاملاً بر حق بود. در واقع این آلام و دردهای یهودیان بود که تشکیل یک دولت یهودی را به دنبال آورد و البته این هم درست است که دولت یهودی به قیمت رنج مردم فلسطین که در واقع آخرین قربانیان نازیسم به شمار می‌روند، تشکیل شد.

 لب ماجرا بسیار واضح و آشکار است: دیپلماتهای اروپایی دیروز اثبات کردند که نمی‌توانند واقعیت را وقتی توسط یک مسلمان بیان می‌شود، بپذیرند. در نتیجه این مطلب صحیح خواهد بود که اصل حضور یک دسته دیپلمات اروپایی در کنفرانس ضد نژادپرستی را به چالش بگیریم. این امر که آنها متعصبانه برخورد کردند، اثبات می‌کند که آنها و حکومتهایشان، ریشه‌ی اصل نژادپرستی معاصر هستند: "اسلام‌ستیزی".

 آن اروپایی‌هایی که نمی‌توانند واقعیت را از زبان یک مسلمان بپذیرند، و نه فقط یک رهبر مسلمان، بهتر است در کنفرانسی با همدیگر ملاقات کنند که "آقایی غرب" را جشن می‌گیرد. من مطمئنم که تل آویو و اورشلیم هر سال چند تای این کنفرانسها را برگزار می‌کنند! 

و کلام آخر اینکه اگر دولت بریتانیا به فرستادن نمایندگانش به چنین کنفرانسی اصرار دارد، بهتر است مطمئن شود که این افراد قادرند یک مناظره‌ی فصیح که بتواند در مقابل گفتمان روشنگرانه تاب و دوام بیاورد را انجام بدهند. پیتر گودرهام، سفیر انگلیس در سازمان ملل در ژنو، مطمئناً مناسب شغلی نیست که در حال حاضر دارد. سفیر این موضوع را مطرح کرد که "چنین اظهارات ضدیهودی و عصبانی‌کننده‌یی نباید جایی در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل داشته باشند."

 سفیر گودرهام بهتر است ابتدا به ما بگوید که "ضد یهودی‌" کجاست!؟

رییس جمهور احمدی نژاد به نژاد و تیره‌ی یهودیان و به طور کلی به دین یهود هم اشاره نکرد. او به یهودیان اشاره‌یی نکرد و اگر هم چیزی گفت، در مورد دردها و رنجهایشان بوده است.

سفیر گودرهام! اگر شما تلاش کردید تا همه‌ی این سخنرانی یادتان برد و مانند یک بز در گله رفتار کنید، رییس جمهور احمدی‌نژاد واقعیات را با اشاره به حقایق پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی مطرح کرد.

 مطمئناً در آینده، سرافکندگی اینگونه اتفاق نمی‌افتد اگر دیپلماتهای انگلیسی به خوبی آموزش داده شوند تا پیچیدگی اتفاقات بین‌المللی امروز و ایدئولوژیهایی که این ماجراها را سبب می‌شوند، را درک کنند. این مساله ما را از تماشای دیپلماتهای دلقک‌مانند عجیب و غریبی که داد و فریادهای بی‌معنی پرتاب می‌کنند و خودشان هم به خوبی متوجه نمی‌شوند، حفظ خواهد کرد.

محمود احمدي‌نژاد: سخنراني در ژنو


 Palestine Think Tank - Ahmadinejad: “Read My Lips”  : مأخذ

انتشار مقاله اصلي به تاريخ

در باره نويسنده

گیلاد آتزمون يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7496&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا

     


امّت: 23/04/2009

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  9:16