HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
تا چه زمان غیر خودی

گريز از بيگانگی


نويسنده
Hamid BEHESCHTI حميد بهشتي


يک هفته است که در حاليکه پاره اي اطلاعات تازه در باره دستگیر شدگان و کشته شدگان وقايع اخیر بر روی مونيتور من ظاهر میشوند، نميدانم آیا به کار تنظیم فهرست های کشته شدگان و دستگیرشدگان که تا کنون آنها را خودم تهیه و دم به دم به روز می کردم ادامه دهم یا نه؟ زيرا نه فقط چندین نسخه از این گونه فهرست ها در اینترنت وجود دارند، بلکه به طوری که در آخرین سایت اینترنتی نهضت سبز mowjcamp.com  اعلام شده است این جنبش که رهبری آن با آقای موسوی است قصد دارد لیست های علاهده اي را منتشر سازد.

 

در ابتدا نمی توانستم بفهمم دليل آن چیست و به چه دلیل آنها که تحت آنچنان فشار عظیمی قرار دارند می خواهند بدین کار دست بزنند، کاری که لازمه آن هم تداوم کاری است و هم دسترسی به آرشيو. زيرا نه فقط در ايران جلوگيري از پخش اطلاعات به شدت اعمال می شود، نه فقط در ايران مطبوعات و سایت های اینترنتی سانسور شده و آرشیوها و وسائل کاری آنها دائما توسط عوامل زور داغون شده و به یغما برده می شوند، بلکه علاوه بر آن شایعه پراکنی که محصول همین شرایط خفقان است در اوج خود می باشد.

 

در چنین شرایطی جنبش سبز قصد دارد مستقلا لیست هائی را ایجاد نماید. به چه دلیل؟ مگر میان کسانی که در حال حاضر با از خود گذشتگی فراوان این کار را انجام می دهند، حتا یک نفر هم یافت نمی شود که مورد اعتماد باشد؟

 

البته مسلم است که به هر کس نمی توان اعتماد کرد، به ویژه در مواردي که موضوعات مطروحه اين چنین حائز اهمیت مطرح باشند. اما اینجا مسئله اي بزرگتر در میان است: موضوع بر سر کنار گذاشتن دگرانديشان است که در جمهوری اسلامی از 25 سال پيش امري عادی شده است. در ابتدا چپ ها و نیروهاي آزاديخواه را از حزب الله جدا کردند. سپس تجزيه در حزب الله صورت گرفت و آخر سر گروهی باقی ماند که انتظار می رفت کاملا از ولایت فقيه اطاعت نماید.

 

اما این روند فقط در زمینه سیاست جریان ندارد و در جامعه ایران قاعده ی مسلط بر همه امور است. آدمی همه جا به رابطه احتیاج دارد وبدون رابطه هیچ کاری صورت نمی گيرد. از نظر هر کسی که تصمیم گیرنده باشد،  فرد ناشناس غریبه بوده، از "ما" نيست. افراد غریبه البته دارای حقوق انسانی هستند. اما این فقط در حرف مصداق دارد. غریبگان بايد صبر کنند تا نوبتشان برسد و مگر اين چه عیبی دارد؟ هر کسی بايد در طول زندگی خود مدتی به انتظار بماند و این امري مسلم است که انجام کارها به زمان احتیاج دارد. اما قابل تأمل این است که کسانی که داراي رابطه و پارتی هستند و يا کیف پولشان قويست، مجبور نيستند زیاد منتظر بمانند.

 

می پرسيد، اینها چه ربطی به فهرست های دستگیرشدگان و جان باختگان دارد؟ آقایان موسوی و کروبی و یارانشان مجبورند اطلاعاتی را که در باره دستگیرشدگان و جان باختگان مطرح می کنند به دادستانی و دادگاه عرضه نمایند. آن ها اين فهرست ها را نمی توانند بر اطلاعات بر گرفته از اینترنت بنا کنند. يعنی اطلاعات مزبور مي بايد گرفته شده از منابعی باشند که در جمهوري اسلامي که اسیر سانسور است معتبر باشند. يعنی آنها به هیچ وجه نمی توانند اطلاعات خود را از مطرودین جمهوری اسلامی اخذ کرده باشند. پديده ی طرد و مطرود شدن در جمهوری اسلامي همچنان به قوت خود باقیست. اين امر در ايران چنان تبدیل به روندي عادّي گشته است که هيچ کس در آن ايرادي نمي يابد.

 

به عبارت ديگر اين واقعیت که اکثریت عظیمي در ایران راه مقابله قانونی را برگزيده اند مارا که از جمله طرد شدگان مي باشيم، مجبور مي کند که شرایط مبارزه قانونی را بپذیریم. آنگاه با پذیرش این امر باید روشن شود که کدامین اطلاعات برگرفته از اینترنت برای استفاده در فهرست های دستگيرشدگان و جان باختگان قابل استفاده می باشند. علاوه بر آن باید روشن شود که آیا جنبش سبز ایران چنان که روند معمول در کشور است به فاصله گرفتن از غیر خودی ها عمل می کند و اگر چنین نیست مرزبندي هاي خود را چگونه قرار مي دهد.

سال ها پيش و در اوج گفتمان خودي و غيرخودي در جمهوری اسلامی موضع رئیس جمهور وقت ايران، سيد محمد خاتمی که امروز به جنبش سبز تعلق دارد، نظر نگارنده را به خود جلب نمود. محتوای سخن وی چنین بود که معیاري که در این زمینه قابل قبول است، مطابقت رفتار افراد با قانون است. اين اصل را رهبر مذهبي کشور، آيت الله خامنه اي نیز مورد تأیید قرار داد. اما بدان هرگر عمل نشد.

 


  مأخد : نویسنده
انتشار مقاله اصلي به تاريخ
01.09.2009
در باره نويسنده

حميد بهشتی يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين متن ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده ، هم مأخذ و هم نويسنده آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=8534&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


امّت: 01/09/2009

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:1