HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

15/12/2019
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

جان زندانی سیاسی سهرابی راد در معرض خطر جدی است


نويسنده
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، محمد حسین سهرابی راد در اثر فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی برای رهایی یافتن از این شرایط تا به حال چند بار اقدام به خودکشی نموده است.

زندانی سیاسی محمد حسین سهرابی راد از نزدیکان ستاد مهدی کروبی که از شهریور ماه گذشته به اتهام یاری رساندن به داوری ،سر دبیر سایت سحام نیوز در تهیه فیلمی در مورد جنایتهای روی داده دربازداشتگاه کهریزک جهت ارائه به قوه قضاییه و دفترخامنه ای، توسط وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد بازداشت شده و پس از اتمام مراحل بازجویی به بند امنیتی 350 زندان اوین انتقال یافته بود.

او حدود 2 ماه پیش بر اثر شکنجه های روحی که در بند 209 و همچنین بند 350 بر علیه وی وارد شده بود برای پایان دادن به شرایط طاقت فرسا در مقابل صداقت رئیس زندان اوین و بزرگ نیا از شکنجه گران زندانیان سیاسی و رئیس بند 350 با زدن رگ دست چپش اقدام به خودکشی نمود.اما با انتقال وی به بهداری زندان از مرگ نجات یافت .سپس بازجویان وزارت اطلاعات و صداقت او را به سلولهای انفرادی طبقه چهارم بند 240 زندان اوین انتقال دادند و به فشارهای قرون وسطائی علیه وی ادامه دادند .

بنابه گفتۀ یکی از زندانیان سیاسی که او را هنگام انتقال به دادگاه انقلاب دیده و موفق به گفتگو با وی شده است. فشارهای روحی و اذیت آزارها علیه این زندانی شدت یافته است و باعث گردیده که او برای رهایی یافتن از این فشار 2 بار دیگر اقدام به خودکشی کند.بازجویان وزارت اطلاعات قصد دارند با این شیوه ضد بشری او را حذف فیزیکی نمایند.

زندانی سیاسی محمد حسین سهرابی راد از همبندیانش و فعالین حقوق بشر برای نجات جانش از مرگ تدریجی توسط بازجویان وزارت اطلاعات استمداد می طلبد.

لازم به ذکر است سهرابی راد که در زمان دستگیری به تازگی ازدواج کرده ودارای همسری جوان است ، فرزند یکی از قربانیان جنگ است و مادررنج دیده اش که بدون حضور همسر قربانی اش فرزند خود را بزرگ کرده ، شدیدا در بی خبری محض به سر برده و نگران فرزندش می باشد گفتنی است پیشتر نیز یکی از زندانیان سیاسی بند 350 در نامه خود به کمیسیون اصل نود نسبت به وضعیت سهرابی راد ابراز نگرانی کرده بود.

در حال حاضر بیش از 100 نفر از زندانیان سیاسی در بند 350 زندانی هستند و توسط بزرگ نیا رئیس بند و از شکنجه گران شناخته شده زندان اوین تحت فشارهای غیر انسانی قرار دارند. از جمله زندانیان سیاسی که پس از انتخابات دستگیر شده اند و در این بند بسر می برند عبارتند از؛ احمد زید آبادی ، هدایت آقایی ، داودسلیمانی ، جهانبخش خانجانی ، مسعود باستانی ، پیمان عارف ، عبدالله مومنی، محمد رضا نور بخش ، بهمن احمد امویی ، مجید دری ، ضیاء نبوی ، مسعود لواسانی و...

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به جان این زندانی سیاسی که در معرض خطر جدی است هشدار میدهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار اقدامات فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

27 دی 1388


 بلوگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران : مأخذ

انتشار مقاله اصلي به تاريخ
۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۰
در باره نويسنده

تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين متنميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و هم  نويسنده آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=9789&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا 

  


امّت: 20/01/2010

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  4:43